Individuální a online konzultace:

      Mimo jiné nejčastěji společně s klienty pracujeme na těchto tématech v těchto oblastech. V případě, pokud zde nenajde nabídku pro vaší situaci, klidně mě kontaktujte, určitě najdeme řešení i pro vás:

Vztahové a rodinné problémy

Pomáhám klientům nejen vztahy rozvíjet a zkvalitňovat, ale překonat vztahové problémy, najít východisko z nich. Nabízím diagnostiku i skrytých příčin potíží a následnou pomoc se změnou. Patři sem například neúspěch z předešlých vztahů, komunikační problémy, Důsledky rozchodu, rozvodu, Případně nevěry. Zpracování zatěžujících mezigeneračních vzorců chování a bloků na současný vztah. Překonání skrytých rodinných a vztahových traumat a mnohé jiné.

Psychosomatické, zdravotní problémy

V této oblasti nenahrazuji péči klasické medicíny, ale klienti mě vyhledávají většinou v situacích, kdy předešlé postupy selhaly. Patří sem diagnostika a překonání příčin těchto potíží, obnovení životní rovnováhy, vliv emocí, stresu a nevhodného mentálního nastavení na život. Vyrovnání se s dopady současného životního stylu a vlivy na fyzickou nebo psychickou kondici. Odhalení a překonání mezigeneračně přenesených dispozic k těmto problémům a jiné.

Životní situace, složitá období

Někdy může jednorázová situace nebo  sled více zátěžových situací způsobit problémy. V době, kdy se na každého valí množství výzev není slabostí vyhledat pomoc. Do této kategorie pomoci mimo jiné patří, zvládnutí životních změn. Překonání životních limitů, stále se opakujících životních situací, neúspěchu nebo ztráty, pomoc s hledáním východiska z těchto. Vyrovnání se se spouštěči nepřiměřených emočních a jiných reakcí na běžné situace a jiné.

Škola, profese, osobnostní rozvoj

V této oblasti nabízím rozvoj, zkvalitňování těchto životních oblastí. A to prioritně zpracováním skrytých limitů a následným rozvojem silných stránek, ale i přijetím a začleněním těch slabých. Mimo to zde nabízím překonání školního nebo pracovního stresu a zátěže. Test talentů a dispozic pro výběr školy nebo změnu povolání. Pro zvýšení šance u přijímacích řízení test dispozic a následnou přípravu např. mentální. Personální služby pro menší firmy a jiné.

Základní úrovně s kterými pracuji:

Některé postupy pracují pouze s jednou úrovní, pro komplexnější řešení a hlavně výsledek se věnuji převážně těmto 4 úrovním, které se vzájemně ovlivňují, to co se odehrává v jedné se odehrává nebo má důsledek i v dalších.

Fyzické tělo

Na fyzickém těle nejintenzivněji vnímáme disharmonie úrovní ostatních, ale na fyzickém těle se ukládají traumatické vzpomínky (formou tzv, Prvotních otisků), které mají zásadní vliv na život, Často je potřeba před zásadními životními změnami posílit (uzemnit) právě fyzické tělo. Používám techniky zaměřené právě i na úroveň fyzického těla.

Emoce a vědomí

Naše mysl, vědomá stránka má vliv právě na emoce, s kterými lze pracovat změnou nefunkčních mentálních nastavení. Příčinu toho lze nalézt v této oblasti, ale často jsou i důsledkem zranění i v jiných úrovních. Je důležité říci, že vlastně není dobrých, ani špatných emocí. Záleží na tom jak s nimi pracujeme, ty "špatné" mohou často zachránit život v ohrožujících situacích.

Duševní úroveň

Duševní, chcete-li duchovní úroveň může každý vnímat a vykládat rozdílným způsobem a nemusí to být zrovna esoterický pohled. Patří sem např. tzv. transgenerační přenos nebo stín. Hluboké prožitky nás mohou zasáhnout právě zde a ovlivňovat následný život. Nabízím metody, které řeší právě tuto "neviditelnou" oblasti a pomáhají  pozitivně ovlivňovat ty související. 

Energetický systém

Touto úrovní se na každý kouč nebo poradce zabývá. Vše co prožíváme, jak myslíme, jak projevujeme své emoce má určitou energii. Otisky dávných událostí, to co jsme prožili ve fyzickém životě má svoji specifickou stopu v našem energetickém systému a poté se přenáší i do dalších oblastí. Jé dobré, přetransformovat kromě jiných úrovní tyto stopy i zde.