Konzultace, semináře, přednášky

Individuální konzultace

Zdravotní, psychické, psychosomatické problémy

Klientům v této oblasti pomáhám najít především příčiny problémů, a potom společně pracovat na uzdravování nejprve příčiny a následně důsledku. Je-li to třeba změnit zaběhlé a škodlivé návyky, zpracovat dávná zranění, prožitky, které mohou mít na současný stav vliv. Klienti mě navštěvují se zdravotními nebo psychickými problémy, které se nedaří zlepšit, pokud potřebují překonat nějakou těžší životní situaci a mnohé jiné především s využitím alternativních metod.

Emoční problémy

V této oblasti pomáhám především těm, kterým emoce zásadně ovlivňují život, vztahy rodinné, ale i pracovní a nedovedou je dostat pod kontrolu. Nepracujeme na tom, jak emoce utlumit, ale jak je zdravěji ventilovat a pochopením a zpracováním jejich spouštěče je

Traumatické prožitky

Traumatickým prožitkem může být cokoliv, od úrazu, nehody až po tragický zážitek. Zraněné tělo, psychiku může uzdravit medicína. To, co nabízím navíc je jiný pohled. Tyto traumatická zranění a prožitky vytvářejí v energetickém systému člověka určité energetické stíny, záznamy, které se jen tak nevyhojí. Pod vlivem těchto prožitků vznikají i různé nejen myšlenkové programy. Toto může člověka různými projevy provázet již od úrazu nebo se nějaké projevy objeví až po letech. Často tělo nebo psychická oblast má snahu s těmito traumaty vypořádat, zbavit se jich bez našeho přičinění, ale často formou toho, že se nám stále nějaké prožitky nebo zranění v nějakých cyklech opakují. Toto se snažím u klientů diagnostikovat a postupně odstraňovat a uzdravovat za pomocí již zmiňovaných alternativních metod.

Dětské problémy

V žádném případě nechci v této oblasti suplovat pomoc psychologa nebo lékaře, ale pokud nechcete dítě hned stresovat touto návštěvou, nabízím řešení, které může být alternativou nebo doplňkem k jiné péči. Není tak pro dítě stresující. U dětských potíží, převážně psychických, komunikačních nebo psychosomatických používám především Bachovu květovou terapii, je možné i případně diagnostikovat hlubší souvislosti, které mohou celkový stav zlepšit. 

Vztahové a partnerské problémy

Ač nejsem manželská poradna nebo partnerská poradna, může být vhled do vztahů, který nabízím zajímavou alternativou, především používané metody a techniky, které pomohou klientovi získat nový pohled na situaci a překonat různé formy omezení a rodinné zátěže, které naše chování a vztahy ovlivňují. Jako v jiných oblastech tedy neřeším jen současný stav, ale hlavně příčinu. Přínosným nástrojem jsou zde tzv. Vztahové provázky. Často nalezneme i souvislost vztahových potíží se zdravím. 

Osobní rozvoj - sebepoznání

Pod pojmem osobní rozvoj lze nalézt mnoho činností. Osobní rozvoj v mém podání, který nabízím klientům se zaměřuje především na překonání slabých stránek, životních handicapů, oproštění se od životních traumat, špatných zkušeností nebo rodinných zátěží, nalezení svého potenciálu, uvědomění si své hodnoty, svých potřeb. Tyto změny mají pozitivní vliv na všechny oblasti života (zdraví, vztahy, finance aj.). K tomuto pomáhám jak osobním vedením, konzultacemi dle vzájemné domluvy nebo pomocí inspiračních nebo výukových seminářů. 

Ceník pro rok 2019

Konzultace 1. hodina

každých dalších 30 minut

600 Kč

250 Kč

Konzultace o víkendu na vyžádání

800 Kč/hod

Poradenství pro firmy

1000 Kč/hod

Cestové

po Mladé Boleslavi cestovné neúčtuji

6 Kč/km

Test talentů a silných stránek 

(90 - 120 minut)

1000 Kč

Příplatek za individuální kurz

30%

Bachova terapie s konzultací

konzultace 30-45 minut + příprava esencí

550 Kč

Bachova terapie bez konzultace

(příprava esencí na míru)

280 Kč

Bachova terapie dle vlstního předpisu

180 Kč

Ubytování Domeček osoba/noc

250 Kč

          Na jednotlivé služby je samozřejmostí vystavení příjmového dokladu, pro organizace a firmy vystavuji faktury, možná po domluvě platba převodem.