Personální poradenství pro menší firmy a firmy rodinného typu

Personální poradenství jinak
Personální poradenství jinak

   Nabídkou služeb pro menší firmy si nechci klást malých cílů, ale můj koncept lépe zapadá do fungování menších firem, nesoustředím se prioritně na výkon koučovaného, ale především na to, aby našel vnitřní harmonii ve všech životních oblastech, pak výkon přichází sám...  

Předešlá nebo současná spolupráce:

TP Consulting, TOP Control, TP Tech, Ball Aerosol Packaging CZ , GOOD PLACES s.r.o., Misan s.r.o., Cukrárna Choceň s.r.o. a pro další menší firmy v regionu

Koučink - rozvoj

Koučink jinak - zaměření komplexně na základní oblasti života s konečným efektem i v profesní oblasti. Zaměření i na dávná emoční zranění a limity. Jejich zpracováním se snižuje riziko návratu k nefunkčním komunikačním a obranným strategiím v zátěžových situacích i v rámci profese...

Vzdělávání - školení

Vzdělávání, školení. Typologie Enneagram - nástroj pro vedení lidí a jejich rozvoj, lepší využití povahových předpokladů, začlenění osobnostních rozdílů do komunikace a fungování týmu. Dále například sebemotivační techniky, nebo techniky pro zvládání emocí a mentální trénink k sebemotivaci...

Vztahy v týmu

Rozbor týmových vztahů, spolupráce v týmu, komunikace, viditelného, vzájemného vlivu jednotlivých členů na sebe a fungování celého týmu pomocí systemických týmových konstelací. Užitečný manažerský nástroj pro organizaci a řízení týmu. Není zde nutná účast a zapojení týmu...