Poradenství v profesní oblasti pomocí alternativních technik

- personální a profesní poradenství pro jednotlivce, malé a střední firmy

      V personální oblasti nabízím pomoc pro jednotlivce při hledání zaměstnání, kde lépe uplatní své schopnosti a budou se cítit lépe, lépe budou jejich povahové stránky a talenty v souladu s povoláním. Dále pro malé a střední zaměstnavatele, kteří nemají vlastního personalistu a potřebují pomoci s výběrem vhodného kandidáta na danou pozici. Je možné pracovat i na posílení silných stránek, pokud se někdo dostal do kolotoče, kde stále prochází výběrovými řízeními a propadá do beznaděje, že jej stejně nevezmou, je možné pracovat na pozitivnějším nastavení mozku a změnit nezdravé mentální programy.

     Při výběru vhodné pracovní pozice pro jednotlivce nebo kandidáta pro firmu používám Test talentů, který s menší obměnou je využitelný i v personální oblasti. Je zde potřebný souhlas posuzované osoby, grafologický záznam. Rozbor je možný bez posuzované osoby nebo je možné se po domluvě zúčastnit přímo výběrových řízení.

      Na rozdíl od jiných podobných služeb při vyhodnocování používám alternativní metody, které hodnocení dávají další rozměr. Při spolupráci je dobré, pokud je zadavatel těmto přístupům nakloněn, případně je ochoten tyto "alternativní" přístupy do personalistiky zařadit. Pro více informací, případnou osobní schůzku mě kontaktujte.