Nabídka pro firmy, týmy organizace

- hodnocení zaměstnanců, koučink, fungování tymu, školení


      Dispoziční test používám nejen v personální oblasti. Test se skládá ze 2 části, první část zpracuje testovaná osoba. Druhá část je společná a následně je testované osobě nebo zadavateli předán závěr a případně návrh možnosti řešení. Mimo jiné posuzuje silné stránky, povahové slabiny, rysy osobnosti, komunikační strategie, manažerské dovednosti a jiné.

      Test je založen mimo jiné na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby a řízeného rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing.


    Předešlá spolupráce. V minulosti jsem spolupracoval mimo jiné s TP Consulting, která se v oblasti lidských zdrojů pohybuje. Věnovali jsme se hlavně posuzovaní dispozic zaměstnanců, již zmiňovaným změnám v organizaci firmy nejen pro partnerské společnosti TOP Control, TP Tech, Ball Aerosol Packaging CZ a pro další menší firmy v regionu.