Personální služby pro menší firmy a  firmy rodinného typu

     Nabídkou služeb pro menší firmy si nechci klást malých cílů, ale můj koncept lépe zapadá do fungování menších firem, nesoustředím se prioritně na výkon koučovaného, ale především na to, aby našel vnitřní harmonii ve všech životních oblastech, pak výkon přichází sám...  

Koučink - rozvoj

Koučink jinak - zaměření na všechny oblasti života s konečným efektem i v profesní oblasti - vše spolu souvisí. Mimo jiné další zaměření na dávná emoční zranění, jejich zpracováním se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude používat koučovaný nefunkční komunikační a obranné strategie

Vzdělávání

Vzdělávání v rámci koučinku, školení, sebemotivační nástroje. Využití nejčastěji typologie Enneagram v praxi - využití povahových předpokladů, začlenění rozdílu do komunikace a fungování týmu. Sebemotivační a seberozvojové techniky, zvládání emocí, mentální trénink

Osobnostní test

Výchozí popis koučovaného pro následný koučink, nástroj pro výběr kandidátů na určené pozice, např. při výběrových řízeních. Určení silných stránek, povahových limitů, na kterých lze pracovat. Dále znalostí, dovedností, schopnosti motivace a sebemotivace, vedení týmu, aj.

Fungování týmu

Popis formy spolupráce v týmu, komunikace, viditelného, i skrytého vlivu jednotlivých členů na fungování, rozbor vztahů, za pomoci mimo jiné Systemických konstelací, návrh řešení a změn. Určení povahových předpokladů pro dané pozice, popis vzájemné komunikace, kooperace a jiné

Více o mém způsobu práce naleznete zde. Pro více informací mě klidně kontaktujte. 


Předešlá nebo současná spolupráce:

TP Consulting, TOP Control, TP Tech, Ball Aerosol Packaging CZ , GOOD PLACES s.r.o., Misan s.r.o., Cukrárna Choceň s.r.o. a pro další menší firmy v regionu