Osobnostní test - test talentů a silných stránek

                                                                 Test talentů, talentový test, test silných stránek, dispoziční test

Pro koho je test určen: test nejčastěji využívají rodiče při hledání střední, příp. vysoké školy pro své dítě nebo pokud chtějí již od školních let směřovat své dítě dle jeho přirozených talentů, chtějí se vyvarovat při jeho směřování. Dospělí klienti tohoto testu využívají při změně profese, při hledání nového uplatnění, aby bylo v souladu s jejich talenty, schopnostmi a aby je naplňovalo a nacházeli v něm smysl života. Pokud se v testu najdou nějaké nevyrovnanosti nebo si klienti tyto své přednosti neuvědomují, je možné po domluvě na tomto pracovat během individuálních setkání. Tento test je využitelný nejen pro děti, studenty, ale i pro personální účely, pro zaměstnavatele při výběrových řízeních.

Co se posuzuje: mimo jiné se zde posuzují základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady pro jednotlivá zaměření a obory, předpoklady k volnočasovým aktivitám, předpoklady pro profesní zaměření, ale i často skryté předpoklady k patologickým jevům (alkohol, závislosti, sklony k zdravotním nebo psychickým problémům, aby se jim mohlo dle možnosti předcházet).

Způsob vypracování testu: test vypracovávám pomocí diagnostické kresby, je k tomu potřeba jméno a příjmení, datum narození, krátký rukou psaný text (u vypracování v nepřítomnosti), ale doporučuji domluvit si vypracování testu ve Vaší přítomnosti, kde Vám mohu ihned odpovědět na Vaše otázky a vysvětlit souvislosti, které v testu vycházejí.

Cena: 1 000,- Kč (trvaní 90 - 120 minut, součástí je osobní konzultace),