Test talentů a silných stránek

      Tento test používám nejen v personální oblasti. Test se skládá ze 2 části, první část zpracuje testovaná osoba. Druhá část je společná a následně je testované osobě nebo zadavateli předán závěr a případně návrh možnosti řešení. Mimo jiné posuzuje silné stránky, povahové slabiny, rysy osobnosti, komunikační strategie, manažerské dovednosti a jiné.

      Test je založen mimo jiné na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby a řízeného rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing.

        Pro koho je talentový test určen: 

 • Pro dětí, příp. rodiče pro výběr střední, vysoké školyPro dospělé při změně profese, hledání nového uplatnění
 • Pro zájemce při osobním rozvoji 
 • Pro firmy jako pomocník pro výběrová řízení
 • Pro manažery k profesnímu rozvoji a koučinku

         Co se v testu mimo jiné posuzuje:        

 • Základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady
 • Předpoklady pro jednotlivá studijní zaměření a obory
 • Oblasti, s kterými je možné pracovat a rozvíjet je
 • Talenty a předpoklady pro volnočasové aktivity
 • Předpoklady pro profesní zaměření
 • Skryté a nebezpečné předpoklady k patologickým jevům (alkohol, závislosti, přístup k sobě nebo k okolí, aby se jim mohlo dle možnosti předcházet)
 • Manažerské dovednosti

    Cena: dle aktuálního ceníku