Emoce jsme dostali do vínku díky vývoji, pomáhají nám přežít v prostředí, v kterém žijeme. Například emoce strachu v nás mobilizuje reakci takovou, že se do něčeho nepustíme, utečeme nebo se situací bojujeme. Tato vnitřní mobilizace spustí fyziologické pochody v organismu, které fungují bez našeho vědomého zásahu. Například pak můžeme zkoprnět,...

Dáváte si každý rok předsevzetí a běžně je nesplníte? Někomu to až tak nevadí, někdo se tím trápí a mrzí ho, že opět neudělal něco zlepšení svého zdraví nebo života.

Slyšeli jste někdy Kritické myšlení? Mnoho lidí si tento pojem vykládá spíše záporně, představí si člověka, který hledá na všem chyby, ke všemu má připomínky, nic mu není dobré, ale opak je pravdou. Někdy bývá také nazýváno jako kritický postoj nebo také kritičnost (pochází z řeckého kritikos - schopnost rozhodnout či rozlišit, je to...

O tomto problému současné doby toho bylo napsáno mnoho, někdo se sám u sebe třeba se slabší formou setkal nebo ve svém okolí. Může jej způsobit pracovní zátěž, sportovní zátěž, v některých případech partnerské nebo rodinné problémy, někdy kombinace těchto spouštěčů.

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto fenoménu znáte u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného.

Pokud Vás často trápí smutky, pocity prázdnoty, cítíte se vnitřně svázaní, míváte problémy přijmout sebe. V situacích kde se chcete chovat "moudře" se chováte jako malé dítě, nezvládáte své emoce, vnímáte své negativní vlastnosti, za které se mnohdy stydíte, ale jsou silnější než Vaše vědomá vůle se chovat jinak. Máte střety se svými dětmi,...

Vztahové provázky jsou energetická spojení, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Úzce souvisí s čakrami - energetickými centry a životními oblastmi, které tyto čakry ovlivňují. Pomocí těchto spojení předávají dětem nejen vědomou zkušenost v životě, ve vztazích, ale hlavně zkušenosti na nevědomé úrovni, které si ukládaly generace před námi. Často se...

Setkal jsem se s dotazem, jestli jdou emoce léčit, jak to tedy je? Jakékoliv emoce k člověku patří. Ukazují, jak se cítíme, emoce můžeme prožívat s druhými, sdílet je, svými emocemi můžeme "nakazit" druhé. To k životu patří.

Skoro každý si nese v sobě nějaké neodpuštění, někdy to je maličkost, sourozenec, který nám rozbil milovanou hračku, někdy to je psychické nebo fyzické ublížení rodiči nebo blízkými. Ale může se i stát, že z té rozbité hračky může být v dospělosti sourozenecká nenávist.