Články, novinky...

PF 2020

24.01.2020

Přeji všem přátelům, klientům, spolupracovníkům i Vašim blízkým krásné vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2020. Milan Rykl

Často se mě oslovují klienti v různých situacích, abych jim řekl, které řešení si vybrat, aby to bylo správně. Snažím se jim při jejich rozhodování pomoci, ale nedělat rozhodnutí za ně, aby se naučili přemýšlet, hledat možnosti, případné najít náhradní alternativy, ale hlavně převzít zodpovědnost za svůj život.

Pro mnoho lidí je prokletí něco, co patří do pohádek. Něco co například vyřčená kletba zlých sudiček. Přitom se nám může stát, že pod vlivem emocí při hádce nebo situaci kletbu můžeme vytvořit. Může to být např.:,, Jsi hloupý, nezasloužíš si, aby tě někdo miloval, nikdy nic nedokážeš, nikdy nic mít nebudeš, pro nikoho nejsi dost dobrý'' a...

Tyto přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost a klientům , kteří mě navštěvují, kde pří konzultacích není tolik času se jednotlivým tématům věnovat podrobněji. Získaných informací je možné využít k zlepšování rodinných, partnerských vztahů. Vztahů nejen k druhým, ale především k sobě.

Zóna komfortu

23.10.2019

Slyšeli jste někdy tento pojem? Každý z nás má své vnitřní hranice, v nichž se cítí příjemně, ale hlavně bezpečně a neohroženě. Tomuto se říká zóna komfortu. Většina lidí se bojí z těchto hranic vystoupit, někam do prostředí, které jej může ohrožovat. Díky tomu můžou lpět na vztazích, kde jim není dobře, na zaměstnání kde se necítí dobře, můžou je...

Mnoho lidí si tyto dva pojmy vykládá jako významově stejné, je tam něco podobného, ale každý znamená něco jiného.