O mně

       

       Již 20 let se věnuji lidem, pomáhám jim s již výše zmiňovanými problémy. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, od zdraví až po finance, tak věřte, že tyto základní oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. 

       Od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka, jeho myšlení a fungování, ale nikdy mě nenapadlo, že budu někdy své poznatky a zkušenosti lidem předávat touto formou. Ten okamžik přišel až v době, kdy bylo potřeba řešit zdravotní problémy v rodině a klasická medicína úplně nestačila. Hledali jsme i jiné možnost řešení. Postupně jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi a nejen alternativními metodami, většinu z toho používám dodnes. Nejdůležitější bylo uvědomění, že pokud sám nepřevezmu zodpovědnost za svůj život a aktivně se do řešení rodinné situace nezapojím, velká změna asi nepřijde.

      Začal jsem se vzdělávat. Poznatky zkoušel aplikovat u sebe a u rodiny a překvapivě se začaly objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem o mé zkušenosti i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací.

     To, co dnes klientům nabízím, ať už konzultace nebo výukové a inspirační semináře není jen předáváním naučených informací, ale hlavně osobní zkušeností.   

     Nechci a nikdy jsem nechtěl soutěžit s klasickou medicínou, ale snažím se oba pohledy spojit, vzájemně doplňovat. Ač používám více alternativní metody, jsem stále nohama na zemi a klienti se nemusí bát, že je budu posouvat do oblasti, kam ani nechtějí.

     Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, diskrétnost je samozřejmost. Nepoužívám stejný postup na každého, ale hledám řešení přímo klientovi na tělo. Umožňuje mi to výběr z více metod a směrů. Neřeším jen důsledek, ale hlavně se zaměřuji na uzdravení příčin toho, co problém způsobuje, což snižuje pravděpodobnost, že se problém bude opět vracet.

     Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám. Přiznat si problém není slabost, ale naopak známka moudrosti a první krok k tomu, aby i Vám do života vstoupily změny k lepšímu. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání. Jsem rád, že o tyto služby mají stále větší zájem i firmy a organizace k rozvoji svých zaměstnanců a podpoře jejich zdraví.


Individuální konzultace:

  • Pomoc nabízím v oblasti zdraví, vztahů, osobnosti  a profese - tyto oblasti spolu vzájemně souvisí, vzájemně se ovlivňují
  • Konzultace probíhají individuální formou, průměrná doba návštěvy je 90 minut, interval mezi návštěvami individuální,dle potřeby nebo po domluvě
  • Je možné se věnovat krátkodobě akutním současným problémům (diagnostika, řešení), ale je možná i dlouhodobější péče (koučinkovým přístupem) ke zpracování hlubších příčin problémů, k osobnímu rozvoji
  • Je po domluvě možná i konzultace i na dálku v čase 9 - 16 hodin ve všední dny
  • Používám jednotlivé techniky dle individuality klienta, u každého je postup trochu jiný. Konzultace nenahrazují lékařskou péči
  • Diskrétnost je samozřejmostí