O mně, konzultace, používané metody

       

       Již 20 let se věnuji pomoci lidem v oblastech od psychosomatických problémů - zdraví, vztahů, osobnostních problémů až po profesi. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Málokdy zasahuje problém jen jednu životní oblast.

       Cesta k této práci nebyla úplně přímočará. Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka. Rád jsem přicházel věcem "na kloub". Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy věnovat lidem zrovna touto formou. Tento směr mi ukázaly až stále se opakující situace, kdy bylo potřeba řešit zdravotní problémy nejen dcery. Klasická medicína úplně nestačila. Hledali jsme i jiné možnosti řešení. Postupně jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, kteří se věnovali nejen alternativním metodám. Nejdůležitější bylo uvědomění (s jejich pomocí), že pokud sami nepřevezmeme zodpovědnost za své životy a aktivně se do řešení rodinné situace nezapojíme, velká změna asi nepřijde.

        Začal jsem se vzdělávat, inspirovat. Získané poznatky jsem zkoušel aplikovat u sebe a rodiny. Překvapivě se začaly objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání.

        Klientům dnes nabízím konzultace nebo výukové a inspirační semináře. Není to jen předáváním naučených informací, ale hlavně osobní zkušenosti. Nechci a nikdy jsem nechtěl soutěžit s klasickou medicínou, ale snažím se oba pohledy spojit a vzájemně doplňovat. V začátcích jsem více používal alternativní metody, postupně je doplňoval dalšími z oblasti rozvoje osobnosti a životního růstu. Snažím se klasické přístupy pro práci s lidmi spojovat s možnostmi alternativních technik. Ať už to je do koučink, mentoring nebo způsob vedení seminářů.

       Při práci preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale řešení přímo klientovi na tělo. V úvodu si s klientem domluvíme formu naší spolupráce. Jestli potřebuje pouze krátkodobou pomoc, překonat nějakou momentální životní situaci. Případně komplexnější řešení, například pomocí koučinku. Zde je možné se zaměřit na celkový rozvoj, nejen na současný stav, ale i jeho příčinu. Tím je výsledný efekt trvalejší, především díky poučení se ze situace, změně životních postojů a jinému.

     V současnosti se nejvíce mimo jiné zaměřuji na práci s traumatickými prožitky z minulosti. A to pomocí práce s tzv. Prvotním otiskem, ale i následnými další mi životnímu zkušenostmi. Dále pak na pomoc ve vztazích zpracováním nezdravých motivů chování ve vztazích a též traumatizujících zkušeností, které ovlivňují rodiny a vztahy napříč generacemi. Zde využívám pohled tzv. Vztahových provázků

         Pokud se rozhodnete pro mé služby, rád Vás přivítám. Přiznat si problém není slabost, ale naopak známka moudrosti a první krok k tomu, aby i Vám do života vstoupily změny k lepšímu. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých povolání. Jsem rád, že o tyto služby mají stále větší zájem i firmy k rozvoji svých zaměstnanců a podpoře nejen jejich výkonu, ale i zdraví.


Individuální konzultace:

  • Pomoc nabízím v oblasti zdraví, vztahů, osobnosti a profese - tyto oblasti spolu vzájemně souvisí, vzájemně se ovlivňují
  • Konzultace probíhají individuální formou, průměrná doba návštěvy je 90 minut, interval mezi návštěvami individuální, dle potřeby nebo po domluvě
  • Je možné se věnovat krátkodobě akutním současným problémům (diagnostika, řešení), ale je možná i dlouhodobější péče (koučinkovým přístupem) ke zpracování hlubších příčin problémů, k osobnímu rozvoji
  • V případě potřeby je  možná i konzultace na dálku v čase 9 - 16 hodin ve všední dny
  • Používám jednotlivé techniky dle individuality klienta, u každého je postup trochu jiný. Konzultace nenahrazují lékařskou péči
  • Diskrétnost je samozřejmostí

Upozornění, veškeré nabízené služby nenahrazují lékařskou nebo psychologickou péči, ale jsou jejich užitečným doplňkem nebo samostaným řešením životních situací...   Číst celé