Vztahové provázky - konzultace, rozbor vztahu, sebepoznání kurzy

Vztahy a vztahové provázky
Vztahy a vztahové provázky

Rozbor vztahů

při konzultacích pracuji s rozborem vztahu pomocí automatické kresby pomocí tzv. Vztahových provázků, což může poodhalit rodinnou zátěž, kterou si ve vztazích neseme, vzorce chování a životní přístupy, které se předávají z generace na generaci a někdy vědomě, ale většinou nevědomě je předáváme naším následovníkům - dětem. Tento rozbor ještě není samotným řešením, pouze náhledem, ale ukáže, co je třeba řešit a následně možné pomocí technik, které používám začít měnit. Zkvalitnit tím vlastní vztahy, dát dětem a dalším generacím žít zdravější vztahy, mít zdravější pohled na sebe, na druhé a na svět. Zbavit se nedůvěry, strachů, odporu nepřátelství, krutosti a jiného, čehož jsou některé vztahy plné.

Vztahové provázky ve vztazích:

     Vztahové provázky jsou energetická spojení - vztahová pouta, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Úzce souvisí s čakrami - energetickými centry a životními oblastmi, které tyto čakry ovlivňují. Pomocí těchto spojení předávají rodiče dětem nejen vědomou zkušenost ze svého života, ale hlavně zkušenosti na nevědomé úrovni, které si vytvářely generace před námi. Často se zde nesou dávná zranění, křivdy, ublížení i kolektivní traumata.

     Kvalita vytvořených provázků ovlivňuje formování dětské osobnosti a následně kvalitu partnerských vztahů v dospělosti, kvalitu prožívání různých aspektů života. Následně pak to, co jsme převzali od svých rodičů a jak jsme s tím naložili, nevědomky předáváme dalším generacím - svým dětem. Čím jsou provázky zdravější a kvalitnější, bývají naše budoucí vztahy harmonické a naplněné. Toto pak umožňujemee i našim dětem. Platí zde, že jsou opravdu děti naším obrazem, v pozitivním, ale i v negativním.

     Setkáme-li se u našich rodičů s poškozenými, nefunkčními provázky, případně byly tyto vazby podvědomě zneužity k manipulaci, osobnímu prospěchu, opakujeme stejné způsoby chování, stejné obranné vzorce jako vznikly rodiče. Opakujeme ve svém životě stejné bolesti, smutky a různé karamboly jako generacím před námi. Ale je možnost tuto rodinnou zátěž uzdravovat, přestat ji předávat dalším generacím.

     Takto převzaté modely chování otce nebo matky ovlivňují chování k mužům nebo ženám nejen v partnerských vztazích, ale i společenských. Nenajdeme-li cestu k rodiči opačného pohlaví, většinou si těžko hledáme později cestu k partnerovi. Nenajdeme-li cestu k rodiči stejného pohlaví, můžeme mít problém ve vztahu k sobě samému.

      Tyto vztahové provázky lze diagnostikovat a následně pracovat na jejich změně a uzdravování, pracovat s podvědomými obrannými mechanismy a životními strategiemi, které jsme si pod vlivem těchto zkušeností vytvořili. Co se může člověk díky rozboru vztahových provázků dozvědět? Diagnostický obrázek může poodhalit dávné dětské blokace, obranné postoje a zkušenosti, které jsme mohli v rodině získat, může nám ukázat, jaké postoje nevědomky používáme v současnosti vůči partnerům a hlavně i vůči svým dětem. Můžeme tak pochopit příčinu našich problémů v komunikaci, v intimním životě, častý pocit prázdnoty ve vztahu, chybějící smysl života nebo toho co děláme. Pochopení pro změnu samozřejmě nestačí, ale je dobrým začátkem pokud víme, kde je chyba a co vůbec máme měnit a na čem pracovat. Toto poznání nám umožňuje začít vychovávat své děti opravdu jinak, ne jen formou vzdoru svým rodičům, začít žít svůj život jinak než generace před námi. Vztahové provázky spojuji při konzultacích s dalšími přístupy a metodami klientovi přímo na míru.Vztahová kresba - Vztahové provázky a rodinné konstelace automatickou kresbou

Cena: 1 500,- Kč

Začátek: v 8:30, konec cca v 17 hodin

Pomůcky: pastelky, podložku na malování

      Setkání nejen s automatickou kresbou, kde se můžete zdokonalit v jejím využití, ale hlavně nahlédnout do vztahů partnerských nebo rodinných vztahů. Kurz Vám umožní pochopit své vlastní nezdravé způsoby chování díky rozkresléní tzv. Vztahových provázků, které bývají hlavní příčinou neshod ve vztazích a často jsou předávány z generace na generaci. Díky této rodinné zátěži pak opakujeme stejné chyby, máme stejné nezdravé postoje k sobě, k druhým, nezdravé hodnocení, nereálná očekávání a mnohé jiné. Hlavně to co jsme dostali do života a vzali za své, pak předáváme i svým dětem. Nauříme se i jak s těmito bloky začít pracovat.  Absolvování základního kurzu automatické kresby je výhodou, ne však podmínkou.