Vztahové provázky - mezigenerační a partnerské vztahové vazby

Vztahové provázky ve vztazích a vztahové terapii

.      Vztahové provázky jsou:

  • Vztahové vazby, vznikají mezigeneračně (rodiče, děti), mezi partnery
  • Souvisí s energetickými centry - čakrami a oblastmi, které tyto centra ovlivňují
  • Jejich kvalita ovlivňuje současné vztahy, ale i vztahy budoucí, vztahy našich dětí
  • Přenáší bez našeho vědomí zkušenost, životní a obranné strategie, traumata generací před námi
  • Pozitivní, ale i negativní zkušenosti, které ovlivňují kvalitu vztahů
  • Mají vliv na zdravé sebehodnocení, sebepřijetí, vztah k opačnému pohlaví aj.
  • Na začátku života formují dětskou osobnost a následně kvalitu vztahů, ale i dalších oblastí života
  • Diagnostická kresba může tuto dávnou rodinnou zátěž poodhalit a například koučink nabídnout změnu
  • Následně pomáhám klientům tuto oblast uzdravovat pomocí dalších metod
  • Změna této mezigenerační zátěže zkvalitní všechny oblasti vztahů. Pomáhá uzdravit současné vztahy nebo se uzdravit ze vztahů předešlých. Dává šanci nabídnout našim dětem kvalitnější vztahy bez bolesti a mnohé jiné