Vztahové provázky

                                        Vztahové provázky, vztahové vazby, vztahová pouta, vztahové problémy

        Vztahové provázky jsou energetická spojení - vztahová pouta, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Úzce souvisí s čakrami - energetickými centry a životními oblastmi, které tyto čakry ovlivňují. Pomocí těchto spojení předávají rodiče dětem nejen vědomou zkušenost ze svého života, ale hlavně zkušenosti na nevědomé úrovni, které si vytvářely generace před námi. Často se zde nesou dávná zranění, křivdy, ublížení i kolektivní traumata.

         Kvalita vytvořených provázků ovlivňuje formování dětské osobnosti a následně kvalitu partnerských vztahů v dospělosti, kvalitu prožívání různých aspektů života. Následně pak to, co jsme převzali od svých rodičů a jak jsme s tím naložili, nevědomky předáváme dalším generacím - svým dětem. Čím jsou provázky zdravější a kvalitnější, bývají naše budoucí vztahy harmonické a naplněné. Toto pak dále předáváme i našim dětem. Platí zde, že jsou opravdu děti naším obrazem, v pozitivním, ale i v negativním.

          Setkáme-li se u našich rodičů s poškozenými, nefunkčními provázky, případně byly tyto vazby podvědomě zneužity k manipulaci, osobnímu prospěchu, opakujeme stejné způsoby chování, stejné obranné vzorce jako vznikly rodiče. Opakujeme ve svém životě stejné bolesti, smutky a různé karamboly jako generacím před námi. Ale je možnost tuto rodinnou zátěž uzdravovat, přestat ji předávat dalším generacím.

          Takto převzaté modely chování otce nebo matky ovlivňují chování k mužům nebo ženám nejen v partnerských vztazích, ale i společenských. Nenajdeme-li cestu k rodiči opačného pohlaví, většinou si těžko hledáme později cestu k partnerovi. Nenajdeme-li cestu k rodiči stejného pohlaví, můžeme mít problém ve vztahu k sobě samému.

          Tyto vztahové provázky lze diagnostikovat a následně pracovat na jejich změně a uzdravování, pracovat s podvědomými obrannými mechanismy a životními strategiemi, které jsme si pod vlivem těchto zkušeností vytvořili.

           Co se může klient díky rozboru vztahových provázků dozvědět? Diagnostický obrázek může poodhalit dávné dětské blokace, obranné postoje a zkušenosti, které jsme mohli v rodině získat, může nám ukázat, jaké postoje nevědomky používáme v současnosti vůči partnerům a hlavně i vůči svým dětem. Můžeme tak pochopit příčinu našich problémů v komunikaci, v intimním životě, častý pocit prázdnoty ve vztahu, chybějící smysl života nebo toho co děláme. Pochopení pro změnu samozřejmě nestačí, ale je dobrým začátkem pokud víme, kde je chyba a co vůbec máme měnit a na čem pracovat. Toto poznání nám umožňuje začít vychovávat své děti opravdu jinak, ne jen formou vzdoru svým rodičům, začít žít svůj život jinak než generace před námi. Vztahové provázky spojuji při konzultacích s dalšími přístupy a metodami klientovi přímo na míru.

Jednotlivé čakry a souvislost se zdravotními problémy:

1. čakra - ovlivňuje fyzickou kondici, vitalitu, sebejistotu a odvahu, schopnost sdílet s někým společný prostor, schopnost zdravě fungovat v dalších oblastech. Schopnost zařadit se do kolektivu. Ve zdraví to je imunita, kondice, stavba těla - svaly, kosti. Poškození vzniká vyloučením dítěte, jeho nepřijetím, prožitím fyzické manipulace, traumatickými prožitky nebo převzetím od svých rodičů.

2. čakra - ovlivňuje kvalitu intimních vztahů, prožívaní sexuality, radosti ze života. Zdravotní problémy - gynekologické problémy, sexuální poruchy, neplodnost, impotenci. Příčiny poruch - zneužití, odmítání a znevažování sexuality v rodině. Traumatický prožitek, i v předešlých generacích.

3. čakra - ovlivňuje sebevědomí, sebehodnotu, schopnost přijímat, ale i dávat, schopnost pečovat a přijímat péči. Zdravotní problémy - trávící problémy, žlučník, játra, diabetes. Příčina - nízké sebevědomí rodičů, absence péče od rodičů nebo naopak nadměrná péče rodičů, manipulace. Mentální zraňován, ponižování.

4. čakra - ovlivňuje city, lásku k sobě a druhým. Zdravotní problémy - dýchání, srdeční a oběhové problémy. Příčiny poškození - citové zneužití, tzv. opičí láska, ztráta milované osoby, zrada milovanou osobou, podobné problémy rodičů.

5. čakra - ovlivňuje projev sebe, otevřenou komunikaci, sebevědomé chování. Zdravotní problémy - mandle, průdušky, štítná žláza, hlasivky. Příčiny poškození - potlačení projevu, potlačení slovního projevu, nemožnost se svobodně vyjádřit

6. a 7. čakra - duchovní hodnota vztahu, poučení z minulých vztahů a jejich přijetí.