Vztahové provázky

Vztahové provázky ve vztazích a vztahové terapii

.      Při rozboru vztahu používám vhled do vztahu pomocí tzv. Vztahových provázků, což může poodhalit rodinnou zátěž, kterou si ve vztazích neseme, vzorce chování a životní přístupy, které se předávají z generace na generaci, někdy vědomě, ale většinou nevědomě je předáváme naším následovníkům - dětem. Tento rozbor ještě není samotným řešením, pouze náhledem, ale ukáže, co je možné změnit a pokud klient chce, i s postupným uzdravováním těchto vztahových vazeb mu mohu pomocí dalších technik měnit. Zkvalitnit tím vlastní partnerské vztahy, dále dát dětem a dalším generacím možnost žít zdravější vztahy, mít zdravější pohled na sebe, na druhé a na svět. Odstranit škodlivé obranné strategie, ale hlavně přestat předávat nevhodné vzore chování dalším generacím.

       Vztahové provázky jsou

        energetická spojení, která vznikají mezi rodiči a dětmi. Souvisí s čakrami a životními oblastmi, které tyto čakry ovlivňují. Tyto vazby ovlivňují nejprve partnerské vztahy a následně pomocí těchto spojení předávají rodiče dětem nejen vědomou zkušenost ze svého života, ale hlavně zkušenosti na nevědomé úrovni, které si vytvářely již zmiňované generace před námi. Často se zde nesou dávná zranění, křivdy, ublížení i rodinná traumata.

       Kvalita vytvořených provázků formuje dětskou osobnost a následně kvalitu partnerských vztahů v dospělosti, způsob prožívání různých aspektů života. Následně pak to, co jsme převzali od svých rodičů a jak jsme s tím naložili, nevědomky předáváme dalším generacím.