Vztahové provázky v rodinných a partnerských vztazích

- princip k uzdravování a zlepšení partnerských, rodinných a mezigeneračních vztahů

Vztahové provázky - neuvědomované vztahové vzory se zásadním vlivem na rodinné a partnerské vztahy
Vztahové provázky - neuvědomované vztahové vzory se zásadním vlivem na rodinné a partnerské vztahy

Vztahové provázky jsou běžně neuvědomovaná vztahová spojení. Odrážejí zkušenosti našich předků, jak pozitivní, ale i ty negativní. Ukládají je do nervového systému a vedou nás k opakování způsobu chování ve vztazích a v partnerské komunikaci. Formují se od narození až po dospělost. Tím, jak rodiče ovlivnily nás, my ovlivňujeme naše děti. Tak se zjednodušeně z generace na generaci předávají životní strategie, vzorce chování a postoje ve vztazích, ale i traumatické zkušenosti a obrana před nimi. Pokud vnímáte nějaké disharmonie a bloky ve vztazích, nemůžete si ke změně pomoci sami nebo dosavadní terapie selhaly, tak pomoci doposud málo známého principu Vztahových provázků máte šanci své vztahy zkvalitnit, uzdravovat a odpoutat se od rodinné zátěže a blokací v rámci rodinných linií. Tím můžete udělat mnoho pro své vztahy, ale i vztahy budoucí, pro vztahy vašich dětí. Rád vás touto oblastí provedu, ať už formou individuálních konzultací nebo sebepoznávacího semináře.