Vztahové provázky ve vztazích

- nástroj k zlepšení a uzdravení partnerských, rodinných vztahů a rodových linií

Vztahové provázky jsou neuvědomované vztahové vazby formující se v době narození. Díky nim nás rodiče ovlivňují a předávají nejen pozitivní, ale často i negativní vzorce chování, vztahové strategie kopírované z generace na generaci. Následně ovlivňují naše partnerské vztahy, jak budou harmonické a to, jak budeme formovat život a vztahy našich dětí. Jejich odhalením a zpracováním můžeme vzájemné vztahy v rodině uzdravovat. Vztahové provázky pomáhají vztah nejen pochopit a zvládnout, ale hlavně odstraňovat spouštěče toho, co vztah narušuje a nutí nás opakovat nefunkční zkušenosti předků...

  • V čem může pomoci práce s tzv. Vztahovými provázky:
  • Pochopení nefunkčnosti vztahu a jeho nápravě
  • Odkrytí nezdravých vzorců chování a jejich změna
  • Neopakovat stejné chyby a prožitky předešlých generací
  • Odpoutat se od nezdravých vztahů
  • Dát lepší vzor ve vztazích dalším generacím - dětem
  • Překonat vztahová zranění (manipulace, zrada, nevěra, zneužití)
  • Zlepšit sebevědomí, komunikaci s opačným pohlavím
  • Odpustit a vyrovnat se se starými zraněními
  • Zpracovat nezdravé mezigenerační modely - tzv. Rodové linie a jiné