Vztahové provázky

Vztahové provázky ve vztazích a vztahové terapii

.      Vztahové provázky jsou:

  • Neviditelná energetická spojení, která vznikají mezi rodiči a dětmi.
  • Souvisí s energetickými centry čakrami a oblastmi, které tyto centra ovlivňují
  • Mají zásadní vliv na rodinné vztahy napříč generacemi a následně i vliv na vztahy mimo rodinné
  • Díky nim se předává nevědomky zkušenost, životní strategie a obranné strategie mezi generacemi
  • Jak pozitivní, ale i negativní zkušenosti, které nevědomě člověk opakuje a jen velmi špatně je bez pomoci mění
  • Často se zde nesou dávná zranění, křivdy, ublížení i rodinná traumata, vztah k opačnému pohlaví aj.
  • Tyto vazby na začátku života formují dětskou osobnost a následně kvalitu partnerských vztahů
  • Co převezmeme takto od generací před námi dále předáváme dětem a generacím budoucím
  • Diagnostická kresba může tuto dávnou rodinnou zátěž poodhalit a nabídnout změnu
  • Následně pomáhám klientům tuto oblast uzdravovat