Ač nejsem manželská - partnerská poradna...

26.03.2024
Manželská - partnerská poradna jinak
Manželská - partnerská poradna jinak

... s čím Vám mohu pomoci? Jak již bylo zmíněno, nejsem manželská, partnerská, ani rodinná poradna. S klienty pracuji na principu koučinku. Nelekejte se určitě tohoto přístupu, princip koučinku využívám tak, aby byl použitelný téměř pro každého a pro všechny situace nejen v oblasti vtahů. Díky specifickým způsobům a postupům, které používám mohu být užitečným doplňkem, ale i alternativou těmto poradnám. V žádném případě s těmito službami nechci soutěžit, ale nabízím odlišný pohled na příčiny a řešení nejen partnerských potíží. Je možné se zaměřit na kompletní vztahy v rodině, mezi rodiči a dětmi. Případně další témata v oblasti vztahů.

Co dělám jinak:

  • V současné době, kdy je většina poraden přetížena, se snažím o kratší objednací termíny
  • Čerpám z více jak dvacetileté zkušenosti při práci s klienty pomocí koučinku nebo mentoringu nejen v oblasti partnerských a jiných vztahů
  • Pokud vám situace neumožnuje osobní návštěvu, je možná i konzultace online
  • Používám techniky, které mnoho mých kolegů nepoužívá (pincip tzv. vztahových provázků). Ty umožňují získat přínosný vhled do situace. Ale hlavně možnost řešení
  • Prioritně se nezaměřuji na současný stav ve vztahu, ale na příčinu, kterou lze najít mimo jiné oboustranně v tzv. rodových liniích, kde se často opakují vzory předešlých generací
  • Kladu důraz na pochopení a přijetí (integraci) vzájemných rozdílů
  • Důležitým krokem je i práce s tzv. stíny, které vznikly vlivem různých životních situací
  • Během setkání se klienti učí jednoduché techniky, díky kterým mohou na své situaci pracovat mezi jednotlivými návštěvami, pak mohou být intervaly mezi nimi delší
  • Následně se pozornost zaměřuje i na rozvoj vztahu do budoucna
  • Pro páry, které chtějí intenzivněji pracovat na změně je možné sestavit individuální semináře na principu koučinku