Aktuálně - články

Bývá často diskutováno, jestli je Koučink terapií a na kolik může zastoupit klasickou medicínskou léčbu psychických problémů. Koučink není terapií, nenahrazuje psychologickou nebo psychiatrickou péči. Může ji úspěšně doplňovat, má možnosti (ať časové nebo procesní), na které prostě v lékařské péči nenarazíte. Koučink tak může být důležitou součástí...

Knihu doporučuji nejen klientům, kteří mě navštěvují, ale všem, kteří chtějí začít zkvalitňovat své vztahy. Kniha předkládá návod, jak měnit zaběhlé návyky toho, jak lásku nejen dáváme, ale jak i lásku chceme cítit od svého okolí a hlavně nejbližších. Nelekejte se právě té změny návyků. Je to o tom jen začít dělat něco jinak, něco do svého chování...

Enneagram nabízí zajímavý systém popisující devět odlišných typů osobnosti. Díky němu je možné pochopit rozdílné vzorce chování, příčiny jednání, emoční reakce, talenty a silné stránky, ale i témata pro růst, slabé stránky nejsou důvodem k sebelítosti nebo rezignaci, dá se s nimi úspěšně pracovat a přetransformovat je k tomu, aby se staly předností...

...s čím Vám mohu v této oblasti pomoci? Jak bylo řečeno, nejsem psychologická, psychiatrická poradna, ani psycholog. Pracuji s klienty na principu koučinku. Proto tato pomoc nenahrazuje tuto péči.

Zatěžují vás zkoušky během studia, stává se, že často vás v zátěžových obdobích zrazuje psychika nebo si prostě nesednete se zkoušejícím a mnohé jiné? Nechcete si jen stěžovat a pokusit se pro to něco udělat?

Kladete si často tuto otázku? Při tom jste již vyzkoušeli (například v případě zdravotních obtíží) mnoho lékařů, lidí praktikujících alternativní metody a situace se na krátko zlepší a pak je vše při starém? Často, když mi volá nějaký klient, slyším tuto otázku nebo podobnou otázku: "Trpím tímto, jakou metodu nebo postup byste zvolil, zatím mi nic...

Bohužel současná doba a události kolem nás nahrávají vzniku těchto obav. Přiznat si je není slabostí a jejich překonání může být možná jednodušší, než se zdá. Řešení bývá doporučováno mnoho. Postup, který nabízím klientům, je založen na změně mentálního názoru, a především na tom, aby události kolem nás přestali rezonovat s dávnými skrytými strachy...

Proč v důležitých situacích reagujeme jinak, než bychom chtěli nebo víme, že tak reagovat není nutné? Proč tak jedná partner nebo děti?