Aktuálně

 

27. červen - Vnitřní dítě - o Vnitřním dítěti, co to je, jaký má vliv na náš život, emoce a sebehodnotu. Jak jej začít uzdravovat

Vždy jsem dával přednost seminářům s osobní účastí. Nedávné období ukázalo potřebnost této formy seminářů. Hlavně i to, že poznatky i takto získané lze prakticky využít. Především na překonání emoční nebo mentální krize, kdy pro klienty toto byla jedna z mála možností, jak tuto situaci překonat, když nešlo osobní setkání.

Nově od září 2020 se připravují Večery nejen s automatickou kresbou on - line. Tento způsob semináře se osvědčil v době karantény, kdy jsme nemohli scházet. A jistě jej uvítáte ať už klienti, absolventi kurzů, pro které je přeci jenom večerní dvouhodinové setkání jedenkrát měsíčně trochu dál.

Nejčastější příčinou nefungujícího vtahu mimo jiné bývají protiklady, povahové, přístupy k sobě partnerům nebo dětem, ale i to co si každý z partnerů nese ze svých rodin. Často si tyto rozdílné přístupy, které partner vidí jako normální a používá je i k jiným bereme osobně, Prohlubuje se tím odcizení, nepřijetí, pocit, že partner už nemiluje jako...

obě provozovny Studio 33 Mladá Boleslavi a Loučeň jsou vzhledem k nařízení vlády uzavřeny.

Pokud během těhotenství se nastávající maminka, ale někdy i zbytek rodiny pod vlivem očekávání nového člena rodiny do stavu únavy, mohou přijít emoce, obavy. Pod jejich vlivem mohou následně přijít pochybnosti o sobě, o životě. Někdy to samo odezní, někdy maminky hledají pomoc. Ideálním a hlavně přírodním pomocníkem může být právě Bachova terapie.

Pokud se vám neustále opakují různé životní situace (většinou ty negativní), máte více možností řešení, buď se nechat dál unášet životem a vždy je přetrpět nebo se pokusit tyto situace, pochopit je, rozklíčovat. ale hlavně se z nich poučit.