Aktuálně - články

... s čím Vám mohu pomoci? Jak již bylo zmíněno, nejsem manželská, partnerská, ani rodinná poradna. S klienty pracuji na principu koučinku. Nelekejte se určitě tohoto přístupu, princip koučinku využívám tak, aby byl použitelný téměř pro každého a pro všechny situace nejen v oblasti vtahů. Díky specifickým způsobům postupům, které používám mohu být...

Proč v důležitých situacích reagujeme jinak, než bychom chtěli nebo víme, že tak reagovat není nutné? Proč tak jedná partner nebo děti?

Charakterový, svalový pancíř je pojem pocházející předevšém z Body - psychoterapie a zavedl jej Wilhelm Reich, psychiatr a žák Sigmunda Freuda.

Slovo "ennea" pochází z Řecka, znamená devět, "grammos" je schéma, tvar. Metoda používaná více jak 2000 let. Enneagram popisuje u jednotlivých typů mimo jiné emocionální vzorce chování a motivy k životním krokům. Jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí. Dále pak devět různých způsobů prožívání vztahů,...

Tento pojem zrovna nepatří mezi odborné psychologické pojmy. Popisuje určitý vzorec chování a způsob řešení situací, který možná používáte. Slouží jako obrana, nástroj, který nám může pomáhat, ale v mnoha případech škodit.

Vnitřní dítě je součást naší osobnosti, vnímající okolní svět pomocí emocí a instinktu. Vyvíjí se společně s naší vědomou stránkou - Egem, od narození až do věku cca 25 let. Vzájemně se doplňují a dá se říci i potřebují. Tuto vnitřní rovnováhu nezbytně nutnou pro zdravý a harmonický život jedince může narušit nějaké zranění nebo trauma. Vnitřní...

Test bývá klienty využíván při výběru školy u dětí, při změně povolání nebo životního směru. Dále jej využívám v personalistice. Mimo jiné posuzuje silné stránky, povahové slabiny, rysy osobnosti, studijní předpoklady, často neuvědomované zájmy a jiné. Test je založen převážně na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické...

Úroveň - oblast člověka, na kterou se zaměřují východní filosofie, ale její stav můžeme vnímat i ve fyzickém životě. Je to úroveň, která leží hlouběji než fyzické tělo a energetický systém člověka. Tato běžně neuvědomovaná úroveň zjednodušeně vysvětleno spojuje naši Duši se zemí (kvalita tohoto spojení má vliv na naši životní pevnost a schopnost...