Aktuálně - články

Sekundární trauma - odezva na vystavení traumatu u jiné nebo jiných osob

Od 3. května je opět otevřeno, prosím tímto klienty, aby na domluvenou konzultaci vzali s sebou potvrzení o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (ne starší 72 hodin), případně na odběrném místě nebo potvrzení o očkování. Pokud nebude chtít zaměstnavatel nebo škola vystavit potvrzení o pravidelném testování, stačí podepsat čestné...

Emoční kotva

29.04.2021

Emoční kotva kotvení je nevědomý nebo cíleně vytvářený proces, kde se vytváří propojení mezi určitým vnějším podnětem (hudba, slovo, prstové symboly nebo třeba i vůně a jiné) a emočním stavem. Metodu používá cíleně například metoda NLP, dá se říci i EFT, je i součástí mých koučinkových konzultací. Zde je záměr, aby takto vytvořená kotva pozitivně...

V žádném případě nechci tímto článkem suplovat lékařskou nebo psychologickou péči nebo s nimi soutěžit, přihřívat si svojí "polívčičku", případně se zviditelňovat na Covidu. Přemýšlel jsem, jakou formou bych mohl být v současné situaci užitečný těm, kteří třeba ani nevědí, že je taková možnost řešení.

Arteterapie je léčba uměním. Používá se více technik, od výtvarných až po muzikoterapii, dramaterapii, pohyb nebo tanec. Každá má své možnosti. Různé studie potvrdily, že arteterapie má mnoho pozitivních účinků. Pomáhá například s redukcí úzkosti, stresu, může pomoci pracovat s emočním stavem a mnohé jiné.

Co je Prvotní otisk? Je to odraz našich raných prožitků otisknutých do nervového systému dítěte nebo do vznikajícího nervového systému plodu. Může být samozřejmě pozitivní, ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali. Otisk, který nám v dospělosti o sobě může dát vědět a stojí za povšimnutí je ten, který vzniká pod vlivem...

Ko-aktivní koučink, tento pojem odkazuje na základní a hlavní povahu koučinkového vztahu. Zde kouč i koučovaný aktivně spolupracují a navazují rovnocenný vztah (dá se říci i partnerství), kde je záměr naplnit potřeby koučovaného. Tento model koučinku, chcete-li vedení se dají využít nejen v již zmiňovaném koučinku, ale i při řízení lidí a v jiných...

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto pojmu znáte, u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného. Někdy to bývá rodinné dogma předávané z generace na generaci. Jsou...

Skrytá část naší osobnosti, která zásadně ovlivňuje emoceDále má vliv na zdraví, vztahy, sebeprosazení, finance aj.Bývá příčinou strachů, smutků, pocity prázdnoty, bolesti na "duši"V situacích, kde je třeba se chovat "moudře" způsobuje dětskou a neadekvátní reakci k věku a situaciZranění Vnitřního dítěte způsobují dávná neléčená traumata z dětství,...