Aktuálně

 

Vždy jsem dával přednost seminářům s osobní účastí. Nedávné období ukázalo potřebnost této formy seminářů. Hlavně i to, že poznatky i takto získané lze prakticky využít. Především na překonání emoční nebo mentální krize, kdy pro klienty toto byla jedna z mála možností, jak tuto situaci překonat, když nešlo osobní setkání.

Vzhledem k současné hygienické situaci nabízím stávajícím klientům, ale i novým možnost konzultací Online pomoci komunikačních aplikací podobně jako v jarních měsících.

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto fenoménu znáte u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného.

27. červen - Vnitřní dítě - o Vnitřním dítěti, co to je, jaký má vliv na náš život, emoce a sebehodnotu. Jak jej začít uzdravovat

Nejčastější příčinou nefungujícího vtahu mimo jiné bývají protiklady, povahové, přístupy k sobě partnerům nebo dětem, ale i to co si každý z partnerů nese ze svých rodin. Často si tyto rozdílné přístupy, které partner vidí jako normální a používá je i k jiným bereme osobně, Prohlubuje se tím odcizení, nepřijetí, pocit, že partner už nemiluje jako...

obě provozovny Studio 33 Mladá Boleslavi a Loučeň jsou vzhledem k nařízení vlády uzavřeny.