Novinky - články

Pokud mě navštěvujete v Mladé Boleslavi nebo se k tomu chystáte, tak od 1. srpna mě naleznete na adrese Bezručova 496. Budu se snažit při rezervaci termínu toto ještě připomínat, ale raději se při objednání informujte. Věřím, že se v nových prostorách budete cítit lépe.

Pokud se vám neustále opakují různé životní situace (většinou ty negativní, těch pozitivních si většinou nevšímáme a bereme je jako samozřejmost), máte více možností řešení. Buď se nechat dál unášet životem a vždy je nějak přetrpět nebo se pokusit tyto situace pochopit a rozklíčovat. Ale hlavně se z nich poučit.

Pokud chcete letní čas využít nejen k odpočinku, ale i ke vzdělávání, zařadil jsem do programu několik kurzů, většinou dle Vašeho zájmu. Pokud jste zde nenašli zrovna kurz nebo téma, o které byste měli zájem, klidně mě kontaktujte, je možné jej ještě do programu zařadit a určitě se někdo přidá.

Emoční kotva kotvení je nevědomý nebo cíleně vytvářený proces, kde se vytváří propojení mezi určitým vnějším podnětem (hudba, slovo, prstové symboly nebo třeba i vůně a jiné) a emočním stavem. Metodu používá cíleně například metoda NLP, dá se říci i EFT, je i součástí mých konzultací.

Kaizen je postup, ale i filosofie pro změnu procesů ve výrobě a řízení podniků. Jeho historie sahá až do 2. světové války. Tato filosofie malých, ale účinných změn se dá využít i při osobním rozvoji a sebeřízení. Je využitelná v rámci jakýchkoliv životních změn, změn návyků a způsobů myšlení. Užitečná při koučinku a sebekoučinku. Snižuje riziko, že...

Dětské trauma a trauma z dětství může mít mnoho podob, i skrytých. Traumatem bývá nazývána událost, která způsobila psychické zranění, nějakým způsobem poznamenala duševní stav člověka. Bývají to nehody, úrazy, ztráty, opuštění, zneužití a mnohé jiné. U těchto traumatických událostí si většinou na samotnou událost pamatujeme, uvědomujeme si i...

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto pojmu znáte, u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného. Někdy to bývá rodinné dogma předávané z generace na generaci. Jsou...

Jsou zajímavým a ne vždy známým nástrojem, díky kterému můžeme nahlédnout do partnerských a rodinných vztahů, ale hlvně je začít měnit k lepšímu. Ať už sami nebo s něčí pomocí.