Přednášky - minikurzy

Přednášky zařazuji nepravidelně do programu, případně o ně můžete projevit zájem formou individuální skupiny nebo týmu. Témata se týkají oblastí, kterým se každodenně věnuji s klienty, téma zkvalitnění vztahů, nové pohledy na výchovu dětí, osobní rozvoj a mnohé jiné. Přednášky probíhají dle možností formou besedy, některé témata si prakticky vyzkoušíte

  • 7. květen - Mentální cvičení a práce s emocemi - dopolední kurz pro děti a rodiče - Mladá Boleslav