Zpracování osobních údajů

01.01.2020

K čemu slouží Vaše údaje:

Tyto údaje nesděluji třetím stranám a zpracovávám je dle zásad české legislativy. Kontaktní informace (telefonní číslo, e-mail) používám pouze v nutných případech, jako je potvrzení termínu nebo změna)

Fakturační údaje – udávejte, pokud budete chtít na službu fakturu po závazné přihlášce nebo při platbě zálohy, jinak příjmový doklad vystavuji na místě

E - mail slouží k zaslání faktury a pro potvrzení konání semináře 1 den před termínem

Telefonní číslo - není povinné, ale je dobré jej uvést pro případ nenadálých změn, případně pro rychlejší komunikaci