• konzultace probíhají individuální formou
 • průměrná doba 1 návštěvy je cca 90 minut, záleží na potřebě klienta
 • interval mezi jednotlivými konzultacemi je individuální, záleží na domluvě, ale bývá to nejčastěji 4 týdny a více
 • používám jednotlivé techniky dle individuality klienta, u každého je postup trochu jiný
 • konzultace nenahrazují lékařskou péči, ale mohou být jejím doplňkem
 • děti mohou v doprovodu rodičů, párová návštěva po domluvě
 • diskrétnost je samozřejmostí
 • telefonický rozhovor , neslouží jako forma konzultace, je jen v nutných případech mezi 9. - 16. hodinou

Mimo jiné pomáhám klientům jednotlivých oblastech: 

Osobní problémy:

 • Nízké sebevědomí
 • Chvějící sebehodnota
 • Ztráta smyslu života
 • Posttraumatické stavy
 • Problémy se sebepřijetím
 • Stále se opakující nepříjemné situace
 • Problémy s potlačením vlastních schopností
 • Myšlenkové bloky a omezení
 • Problémy s komunikací nejen v partnerských vztazích
 • a jiné

Emoční problémy:

 • důsledky fyzických a emočních traumata
 • důsledky emočních dětských traumat v dospělosti
 • důsledky skrytých neuvědomovaných traumat ze vztahů
 • posttraumatické stavy po úrazech nebo zákrocích
 • další traumata na různých úrovních

Vztahové a partnerské problémy:

 • Komunikační problémy ve vztahu
 • Nízké sebevědomí, manipulace
 • Ochlazení ve vztahu
 • Blokace na různých úrovních
 • Zmírnění rodinné zátěže
 • Zpracování nezdravých a škodlivých vzorců ve vztazích
 • Překonání nevěry (odpuštění)
 • Opakování vztahových vzorců mezi generacemi
 • narušené vztahy k sobě
 • Zkvalitňování a posilovaní vztahu
 • a jiné

Vzdělání a profesní oblast:

 • dispoziční test talentů a silných stránek
 • výběr školy dle talentů
 • změna povolaní
 • posilování silných stránek, uvědomění si talentů
 • překonání omezujících vlivů na osobnost
 • koučink
 • personální poradenství pro firmy
 • rozbor firemních systémů - vzájemná komunikace týmu a jiné

Zdravotní a psychické problémy:

 • diagnostika psychosomatických příčin nemocí
 • harmonizace energetického systému
 • energetické léčení
 • psychické, energetické blokace
 • strachy, úzkosti
 • myšlenkové omezující vzorce
 • stres, vyhoření
 • a jiné