Základy automatické kresby - kurz

Kurz základů automatické kresby


Termín: 

Místo: 

Cena: 1 500,- Kč

Pomůcky: pastelky, příp. voskovky


     Tento kurz je průřezem možnostmi využití automatické kresby v každodenním životě, seznámíte se a naučíte se základ kresby relaxační, uvolňovací, vztahové a diagnostické. Naučíte se možnost využití kresby při sebepoznání a sebeléčení, získáte možnost, jak pracovat s lehčími blokacemi a mnohé jiné. Kurz je určen jak pro začátečníky nebo pro ty, kteří se už s kresbou v nějaké oblasti setkali a chtějí si rozšířit vědomosti. Kurz je možné absolvovat i individuální formou.

Program:

  • Význam barev, využití kresby k relaxaci
  • Uvolňování emocí a menších blokací
  • Tvorba harmonizačních obrázků
  • Kresba stavu čaker a možnost jejich harmonizace
  • Testování vhodnosti potravin a potravinových doplňků
  • Základní vztahová kresba
  • Odpovědí ANO - NE
  • Náhled do zdravotní diagnostické kresby
  • A další témata dle otázek účastníků a časových možností