Něco o sobě

    Již více jak 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech lidského života. Od psychosomatických problémů přes vztahy, osobnostní problémy až po profesi. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých profesí. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Baví mě spojovat a obohacovat klasické metody těmi alternativními a opačně. Nesoutěžím s klasickou medicínou nebo psychologií, ale snažím se oba pohledy spojit. Věřím, že si u mě naleznou své jak příznivci esoteričtějšího pohledu na život, zrovna jako ti, kteří jsou spíše racionální. Nabídku mohu sestavit pro ty, kteří se chtějí rozvíjet a zdokonalovat, ale i těm, kteří potřebují překonat různé životní problémy. Tím, že poodhalíme jejich příčinu a budeme pracovat na její odstranění.

   Má cesta k současné profesi na začátku byla podobná cestě mnoha klientů, kteří mě navštěvují. Na začátku byly zdravotní problémy naší dcery a s odstupem času vidím, že celkově zdraví a vztahy celé rodiny nabyly úplně ideální. Tuto situaci jsme řešili pomocí klasické, postupně i alternativní medicíny. Stav se vždy zlepšil, ale časem byla situace horší než na začátku. Prostě bylo potřeba nejen se věnovat viditelnému problému, ale hlavně příčině někde uvnitř. Což jsem na začátku netušil.

  A tak to vlastně začalo. Při našem hledání jsme potkali mnoho zajímavých lidí, někteří byli inspirací na další cestu. Díky nim přišlo zřejmě nejdůležitější zjištění, nehledejme pomoc a řešení z vnějšku, ale u sebe. A to, že je i možnost, jak si pomoci i sami. Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka a rád jsem přicházel věcem "na kloub". To mi pomohlo hledat příčiny a možnosti řešení a dnes na tom stavím svůj styl práce s klienty. To znamená, najít příčinu a pak sestavit individuální a nejjednodušší postup ke změně, kterou klient pocítí. Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy v budoucnosti věnovat pomoci lidem a zrovna touto formou. 

   Je pravdou, že mé hledání bylo poněkud racionální a "systematické". Možná máte pocit, že to může být spíše limitující, ale čas ukázal, že to je předností. Hledání příčin a odpovědí na otázku proč, hledání postupů, jak situaci řešit. To začalo nejen u dcery přinášet trvalejší výsledky. Na tzv. "bloky" jsme přestali koukat jako na trest, ale jako na výzvu. Začal jsem se vzdělávat, na seminářích, ale hlavně samostudiem. Poznatky jsem aplikoval u sebe a rodiny. Začaly se objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání. Na jedné z mnoha životních křižovatek byla jedna z cest právě tato. A tak jsem dnes právě zde.

   Pomáhám hledat a postupně společnou aktivitou s klientem uzdravovat příčiny zdravotních, partnerských a jiných problémů. Najít východisko složitější situace, najít "sám sebe", uvědomit si svůj potenciál a lépe jej využívat a mnohé jiné. Případně se vyrovnat s životními limity, opakováním se nepříjemných životních situací. Snažím se, aby se klient co nejdříve odpoutal od minulosti, zbytečně se v ní "nebabral" a hlavně se začal cítit lépe. Díky tomu, že na začátku mé cesty stály problémy dcery a rodiny, nabízím pomoc nejen dospělým, ale i dětem nebo rodinám.

   Nezabývám se pouze životními strastmi a tím co v životě nefunguje. Své si u mě najdou i klienti, kteří se chtějí rozvíjet, hledat své talenty, zlepšovat se a mnohé jiné. Je možná krátkodobá nebo dlouhodobější spolupráce. Používám nástroje, které dovedou odkrýt a zpracovat bloky na osobní růst, případně skryté příčiny potíží, s kterými mě klienti navštěvují, nebo rozvíjet již zmiňovaný vlastní potenciál. Jsou to mimo jiné Vztahové provázky, Prvotní otisky nebo diagnostická kresba a její další formy. Ač to jsou metody z oblasti alternativních přístupů, tak se dají výborně spojit s jinými metodami, není třeba se jich obávat. Díky spojováním více směrů a pohledů dělám koučink jinak, nestandartně ale s širším záběrem. Klient se u mě může naučit nástroje, ke změně vnitřních nastavení, pochopení sebe, naučit se vnímat a hodnotit životní zkušenosti a prožitky jinak. Tím může aktivně pracovat sám na sobě i mezi našimi setkáními.

   Do konzultací zapojuji prvky koučinku, který lze přizpůsobit téměř komukoliv, snažím se být klientům inspirací a namotivovat je a zapojit aktivně do změn, pokud to jejich situace samozřejmě umožňuje. Nenabízím zde seznam absolvovaných seminářů, školení a jiného, ale především nabídku stavím na osobní zkušenosti. 

    Preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale u každého klienta řešení přímo na míru. "Na světě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Toto rčení určitě platí, věřte, budu se snažit a snažím se najít společnou řeč. Pomoci vám alespoň s malým kouskem Vaší cesty.

                                                                                                               Milan Rykl