Něco krátce o sobě

    Již více jak 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech od psychosomatických problémů - zdraví, vztahů, osobnostních problémů až po profesi. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých profesí. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Baví mě spojovat a obohacovat klasické metody těmi alternativními a opačně. Nesoutěžím s klasickou medicínou, ale i zde se snažím oba pohledy spojit. Věřím, že si u mě naleznou své jak příznivci esoteričtějšího pohledu na život, zrovna jako ti, kteří jsou spíše racionální.

   Má cesta k současné profesi na začátku byla podobná cestě mnoha klientů, kteří mě navštěvují. Na začátku byly zdravotní problémy naší dcery a s odstupem času vidím, že celkově zdraví a vztahy celé rodiny nabyly úplně ideální. Tuto situaci jsme řešili pomocí klasické, postupně i alternativní medicíny. Stav se vždy zlepšil, ale časem byla situace horší než na začátku.

   Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka. Rád jsem přicházel věcem "na kloub". Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy věnovat pomoci lidem a zrovna touto formou. Potkali jsme mnoho zajímavých lidí, někteří byli inspirací na celý život. Díky nim přišlo zřejmě nejdůležitější zjištění, nehledejme pomoc a řešení z vnějšku, ale u sebe. A tak to vlastně začalo.

   Snaha pochopit příčiny a důvody proč se něco děje. Je pravdou, že to bylo poněkud racionální a "systematické". Možná máte pocit, že to může být spíše limitující, ale čas ukázal, že to je předností. Hledání příčin a odpovědí na otázku proč, hledání systému, jak situaci řešit. To začalo nejen u dcery přinášet trvalejší výsledky. Tento postup je stěžejní i v mém současném přístupu ke klientům. To znamená, najít příčinu a pak sestavit individuální a nejjednodušší postup ke změně, kterou klient pocítí.

   Na tzv. "bloky" jsme přestali koukat jako na trest, ale jako na výzvu. Začal jsem se vzdělávat, na seminářích, ale hlavně samostudiem. Poznatky jsem aplikoval u sebe a rodiny. Začaly se objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání. Do té doby nebylo nikdy mým cílem pracovat s lidmi, až na jedné z mnoha životních křižovatek byla jedna z cest právě tato. A tak jsem dnes právě zde.

   Pomáhám hledat a postupně společnou aktivitou s klientem uzdravovat příčiny zdravotních, partnerských a jiných problémů. Najít východisko ze současné složitější situace, najít "sám sebe", uvědomit si svůj potenciál a lépe jej využívat a mnohé jiné. Případně se vyrovnat s životními limity, opakováním se nepříjemných životních situací. Snažím se, aby se klient co nejdříve odpoutal od minulosti, zbytečně se v ní "nebabral" a hlavně se začal cítit lépe. Díky tomu, že na začátku mé cesty stály problémy dcery a rodiny (s kterými se bylo potřeba vyrovnat), nabízím pomoc nejen dospělým, ale i dětem nebo rodinám.

   Nezabývám se pouze příčinami a nápravou potíží a tím co v životě nefunguje. Své si u mě najdou i klienti, kteří se chtějí rozvíjet, hledat své talenty, zlepšovat se a mnohé jiné. Je možná krátkodobá nebo dlouhodobější spolupráce. Používám nástroje, které dovedou odkrýt a zpracovat bloky na osobní růst, případně skryté příčiny potíží, s kterými mě klienti navštěvují, nebo rozvíjet již zmiňovaný vlastní potenciál. Jsou to mimo jiné Vztahové provázky, Prvotní otisky nebo diagnostická kresba a její další formy. Ač to jsou metody z oblasti alternativních přístupů, tak se dají výborně spojit s jinými metodami, není třeba se jich obávat.

   Preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale u každého klienta řešení přímo na míru. "Na světě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Toto rčení určitě platí, věřte, budu se snažit a snažím se najít společnou řeč. Pomoci vám alespoň s malým kouskem Vaší cesty.

   Jaké metody používám, co se u mě můžete naučit na seminářích a jiné naleznete v menu

                                                                                                               Milan Rykl


Váhání i nejistota, než se objednáte? To k tomu patří...

    Mnozí, než navštíví poradce, kouče, psychologa nebo jiného terapeuta váhají, je to přirozené. Vede je k tomu mnoho důvodů. Ač tuší, že u nich nebo jejich dětí není něco v pořádku a doufají, že to prostě přejde, že z toho děti vyrostou a my sami se s tím naučíme žít. Mnohdy si nechceme připustit, že jsme selhali jako jedinci nebo při výchově dětí, ego brání přiznat si, že něco nezvládneme a potřebujeme odbornou pomoc. Často hraje roli čas, který budeme muset sobě nebo dětem věnovat, vyřešení problému bude prostě na dlouho. Ještě častějším důvodem jsou finance, investice do uzdravení. Důvodem bývá i strach z toho, že dostaneme (nebo naše děti) určitou nálepku - diagnózu a už to s námi půjde celý život. Níže jsem se pokusil na tyto časté otázky odpovědět, pokud máte takovou otázku, která zde není, klidně mi napište a o způsobu mé práce Vám řeknu více.

  • Přejde časem problém? Může se tak stát, ale většinou se problém někam uloží, kde není vidět. Časem nás nebo další generace může doběhnout a dát o sobě znovu vědět. Pokud se rozhodnete na řešení zaměřit, věřte, že to není trestem nebo prokletím, ale příležitostí se o sobě něco dozvědět, zbavit se dávných limitů a cítit se spokojeněji. Uděláte tím nejen něco pro sebe, ale i pro generace další
  • Je přiznání si problému selháním? Za mě určitě není, přiznat si problém není slabou stránkou, nemůžeme rozumět všemu a v životě holt přichází situace, na které prostě sami nestačíme. Naopak je to známkou zralé osobnosti.
  • Kolik času tomu budu muset věnovat? Zastávám názor, že čas, který věnujeme sobě nebo dětem, pokud nás něco trápí za to určitě stojí. Alespoň u mě se nemusíte bát, že mě budete navštěvovat každý týden po mnoho měsíců. Intervaly mezi návštěvami u mě bývají 3 týdny a více. To neznamená, že klient je v přestávce pasivní a jen vyčkává. Zapojuji je do práce na sobě pomocí jednoduchých technik, aby stále probíhal proces malých postupných změn. To, co pro sebe každý udělá sám, je nejužitečnější
  • Kolik to bude stát? Důležitá otázka, vzhledem k tomu, že ve většině případů u mě interval mezi návštěvami je max. jednou měsíčně, v průměru 90 minut, tak věřím, že tato investice se do měsíčního rozpočtu určitě vměstná. Stejně jako u času, investice do sebe je velmi důležitá
  • Dostanu diagnózu, mám se toho bát? U mě platí spíše opak, snažím se klienty diagnóz spíše zbavovat, a ne v nich prohlubovat pocit méněcennosti (no u někoho i výjimečnosti). Určení konkrétní diagnózy dle projevů nebo chování nechávám spíše lékařské oblasti. Na klienta, na jeho projevy, chování nebo pocity koukám tak, že to jsou hlavně důsledky jejich často neuvědomovaných prožitků, které jsou spouštěči jejich stavu. A vždy mají alespoň nějaké řešení