Něco o sobě


"Čemu věříš, to já ctím, Přemlouvat tě nehodlám, ani nechci budit zdání, že na nemoc všelék mám.  Tolik věcí poznat lze, Tolik tváří pravda má. Cesta, kterou kráčím já, Nemusí být cesta tvá.  Ze světla, jež v sobě mám, Tobě teď jiskru předávám. Ona krokům tvým dá směr, K cíly však musíš dojít sám" - neznámý autor
"Čemu věříš, to já ctím, Přemlouvat tě nehodlám, ani nechci budit zdání, že na nemoc všelék mám. Tolik věcí poznat lze, Tolik tváří pravda má. Cesta, kterou kráčím já, Nemusí být cesta tvá. Ze světla, jež v sobě mám, Tobě teď jiskru předávám. Ona krokům tvým dá směr, K cíly však musíš dojít sám" - neznámý autor

Již více jak 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech lidského života. Od psychosomatických problémů přes pomoc ve vztazích, v osobních problémech, v profesních otázkách, ale i při osobním rozvoji. Navštěvují mě rodiče s dětmi, studenti, dospělí různých profesi. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Baví mě spojovat a obohacovat klasické metody těmi alternativními a opačně. Nesoutěžím s klasickou medicínou nebo psychologií, ale snažím se oba pohledy spojit. Věřím, že si u mě naleznou své jak příznivci esoteričtějšího pohledu na život, zrovna jako ti, kteří jsou spíše racionální. Nabídku mohu sestavit pro ty, kteří se chtějí rozvíjet a zdokonalovat, ale právě i těm, kteří potřebují překonat různé životní problémy.

     Na začátku mé cesty nebyl hned záměr pomáhat lidem, ať jako kouč nebo léčitel, jak mě mnozí viděli a dnes možná ještě vidí. Sice je pravda, že mě hodně toho, co se týkalo člověka zajímalo od dětství a moji potřebu přicházet věcem na kloub lze najít také tam. Hlavním důvodem byla potřeba pomoci dceři s její situací, s odstupem času vidím, že i stav zbytku rodiny nebyl ideální. At už zdraví, absence životního cíle. Hodnocení sebe, vidění světa, a mnohé další ani nemluvě. V příležitosti něco s tím udělat jsem našel nový smysl. Že to má smysl a výsledky vidím dnes po těch všech letech. Převzal jsem odpovědnost za svůj život, v mnoha oblastech jsem přesáhl přístup rodičů a celé rodiny. Práce se mi stala koníčkem. Můžete říci, že si to namlouvám, i to je možné. Ale to, jak jsem věřím inspiroval dcery, jak žijí a jak mají nakročeno do života nevidím jen já, ale i okolí. To, že se nutnost, koníček stane profesí přišlo až po nějakém čase. Když jsem se dostal na životní křižovatku a rozhodoval se co dál, tak mí největší učitelé, které jsem potkal během cesty hledání mi vnukli myšlenku. Je škoda to, co jsem se naučil nechat si jen pro sebe. A tak to začalo…

Začalo období vzdělávání, aplikace toho do praxe. Ne vždy se úplně dařilo nebo to hned šlo. Situaci jsme řešili společně s manželkou pomocí klasické, postupně i alternativní medicíny. Stav se vždy zlepšil, ale časem byla situace horší než na začátku. Prostě bylo potřeba nejen se věnovat viditelnému problému, ale hlavně příčině někde uvnitř. Což jsme na začátku netušili a hledali pouze jednoduché řešení. Tak to bohužel nebo pohledem dnešním bohudík je. Poznali jsme limity jednotlivých metod, nekomplexnost využití pouze jedné techniky. Dnes si dovoluji říct, že mě to naučilo přístupy kombinovat a používat vzhledem k individualitě klienta celostně. Tím vším ale mé vzdělávání neskončilo, stále pokračuje.

Co především nabízím klientům? Osobní zkušenost, jak překonat těžší životní situaci, nevzdat to a přes všechno hledat východisko, řešení a pochopení významu dané situace, ale stále se alespoň pomalu rozvíjet a neustrnout. Dále pak získání nezávislého vhledu do jejich situace. Život není jen o řešení příčin a zabývání se problémy. Každá krize jednou skončí, ať už díky našemu snažení nebo bez nás, ale bez toho pozitivního, co nám mohla vnést do života. Proto je v mé nabídce i osobnostní rozvoj. Pokud člověk opraví a změní nefunkční základ, naskýtá se příležitost budovat něco nového. Záleží na každém.

Ve sloganu je napsáno: "Dělám věci jinak..." Není v mé povaze se za každou cenu odlišovat, bourat i to co funguje, ale proč dělat věci podle nějakých šablon, které limitují. Mé setkání s alternativními technikami v začátcích mi umožnuje v přístupech jako je koučink, mentoring a jiné začlenit postupy, které mnoho kolegů nepoužívá (Prvotní otisky, Vztahové provázky, Diagnostická kresba), protože jsou pouze doménou alternativních přístupů bez propojení s klasickými přístupy. To platí i a naopak. Přínos tohoto je za mě nepostradatelný. Ne vždy je potřebou klienta tento komplexní pohled a spojení těchto postupů, ale vyhledává pouze určitý postup z jedné nebo druhé oblasti. V těchto případech jej respektuji a snažím se mu vyhovět.

Mezi mé hlavní životní hodnoty patří slušnost, znalosti, pochopení a rodina. S těmito hodnotami i ke klientům přistupuji. Moji hodnotu rodiny přenáším i do pomoci klientům s opravou rozbitých vztahů. To neznamená za každou cenu, někdy to je prostě neopravitelné. V tomto případě pomáhám klientovi především uzdravit sebe, aby měl šanci další vztah budovat na zdravějších základech. Pro to, aby v dalších vztazích byli zdravější, sebevědomější nebo neuvízli po všech předešlých zkušenostech v samotě.

Když bych měl vyzdvihnout své přednosti, mé silné stránky, tak by to bylo především toto. Hledání řešení v každé situaci, diagnostika, díky které předávám klientům neotřelý a přínosný vhled do života a situace. Nerad se vzdávám a jsem kreativní, spojuji racionální s intuitivním přístupem. Pokud byste se ptali na ty slabé, tak určitě se nějaké najdou. I po letech praxe. Není za mě slabostí si je přiznat. Jsou pro mě výzvou, formou dalšího vzdělávání. Nestydím se i o svých slabých stránkách, životních neúspěších s klienty mluvit během osobních setkání, to už mnozí poznali. I ty do života patří a jestliže se z nich člověk poučí, je to jedině dobře. Tato zkušenost je určitě dobrou inspirací pro klienty.

Pokud jste dočetli až sem, věřím, že jsem vás moc nezahltil představením sebe. Pokud vás něco v životě limituje, prožíváte složitější životní období, chcete budovat něco nového v rámci osobního rozvoje, rád vás přivítám. Mohu být vaším koučem, mentorem, ale hlavně bych řekl průvodcem.

Ještě na závěr. Občas bývám dotazován klienty i na můj soukromý život. Své soukromí si střežím, nerad o něm mluvím (pokud to není zrovna něčím, co by mohlo někoho inspirovat nebo motivovat). Ale když bych se stručně popsal, tak takto: Jak již bylo řečeno, hlavní hodnotou je pro mě rodina Mám rád setkání s přáteli i klienty u dobré kávy, nebo i něčeho jiného (někdy se spoluprací stávají z klientů přátelé, obráceně to úplně ideální není). Mám rád procházky do lesa se psem, toulky Prahou (teď k tomu mám i malého parťáka – vnuka). Určitě v mém životě hrají důležitou roli knihy a čtení. A potřeba se průběžně dozvídat nové vědomosti nejen z mé profese.

To by už opravdu stačilo, přeji vám mnoho úspěchů na vaší životní cestě, abyste také potkali někoho, kdo vás inspiruje a ukáže vám nový, dobrodružný a přínosný směr, jako se to před lety poštěstilo mě…

                                                                                                                                                                             Milan Rykl