Něco krátce o sobě

    Již více jak 20 let se věnuji pomoci lidem v základních oblastech od psychosomatických problémů - zdraví, vztahů, osobnostních problémů až po profesi. Navštěvují mě rodiče s dětmi, dospělí různých profesí. Pokud máte pocit, že můj záběr je poněkud roztříštěný, tak věřte, že tyto oblasti lidského života spolu úzce souvisí a navzájem se ovlivňují. Baví mě spojovat a obohacovat klasické metody těmi alternativními a opačně. Nesoutěžím s klasickou medicínou, ale i zde se snažím oba pohledy spojit. Věřím, že si u mě naleznou své jak příznivci esoteričtějšího pohledu na život, zrovna jako ti, kteří jsou spíše racionální.

Má cesta k současné profesi na začátku byla podobná cestě mnoha klientů, kteří mě navštěvují. Na začátku byly zdravotní problémy naší dcery a s odstupem času vidím, že celkově zdraví a vztahy celé rodiny nabyly úplně ideální. Tuto situaci jsme řešili pomocí klasické, postupně i alternativní medicíny. Stav se vždy zlepšil, ale časem byla situace horší než na začátku.

Již od dětství mě zajímalo vše, co se týkalo nejen člověka. Rád jsem přicházel věcem "na kloub". Nikdy mě nenapadlo, že se budu někdy věnovat pomoci lidem a zrovna touto formou. Potkali jsme mnoho zajímavých lidí, někteří byli inspirací na celý život. Díky nim přišlo zřejmě nejdůležitější zjištění, nehledejme pomoc a řešení z vnějšku, ale u sebe. A tak to vlastně začalo.

Snaha pochopit příčiny a důvody proč se něco děje. Je pravdou, že to bylo poněkud racionální a "systematické". Možná máte pocit, že to může být spíše limitující, ale čas ukázal, že to je předností. Hledání příčin a odpovědí na otázku proč, hledání systému, jak situaci řešit. To začalo nejen u dcery přinášet trvalejší výsledky. Tento postup je stěžejní i v mém současném přístupu ke klientům. To znamená, najít příčinu a pak sestavit individuální a nejjednodušší postup ke změně, kterou klient pocítí.

Na tzv. "bloky" jsme přestali koukat jako na trest, ale jako na výzvu. Začal jsem se vzdělávat, na seminářích, ale hlavně samostudiem. Poznatky jsem aplikoval u sebe a rodiny. Začaly se objevovat dílčí změny. Postupně byl zájem i mezi známými a jejich známými a počet zájemců se postupně rozrůstal. To vše pro mě bylo další výzvou a motivací k dalšímu hledání a vzdělávání. Do té doby nebylo nikdy mým cílem pracovat s lidmi, až na jedné z mnoha životních křižovatek byla jedna z cest právě tato. A tak jsem dnes právě zde.

Pomáhám hledat a postupně společnou cestou s klientem uzdravovat příčiny zdravotních, partnerských a jiných problémů. Najít východisko ze současné složitější situace, najít "sám sebe", uvědomit si svůj potenciál a lépe jej využívat a mnohé jiné. Případně se vyrovnat s životními limity, opakováním se nepříjemných životních situací. Díky tomu, že na začátku stály problémy dcery a rodiny, nabízím pomoc nejen dospělým, ale i dětem nebo rodinám.

Postup je podobný, diagnostikovat příčinu, najít společné řešení. A pak pomocí vhodných metod pracovat na změně k lepšímu. Pokud potřebuje klient pouze stabilizovat současný život, respektuji jeho rozhodnutí a věnujeme se pouze důsledkům. Nejčastěji se u klientům věnuji psychosomatickým potížím, diagnostice a změnám v partnerských vztazích a příčinám životních disharmonií.

Preferuji individuální a přátelský přístup, jednoduchost a věcnost. Diskrétnost je samozřejmostí. Nepoužívám stejný postup na každého, ale u každého klienta řešení přímo na míru. "Na světě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". Toto rčení určitě platí, věřte, budu se snažit a snažím se najít společnou řeč. Pomoci vám alespoň s malým kouskem Vaší cesty.

                                                                                                               Milan Rykl