Pomoc v oblasti zdraví, vztahů a osobního rozvoje

     Více než 20 let se věnuji pomoci klientům v těchto oblastech. Zaměřuji se především na překonání životních limitů, překážek, hledání východiska ze složité situace (zdraví, vztahy, život) a následnému formování kvalitnějšího života bez nich. Navštěvují mě dospělí, ale i rodiče se svými dětmi. Služby poskytuji i firmám rodinného typu při rozvoji zaměstnanců, komunikace v týmu a jiné...

     Největším objevem v mém životě je zjištění, že lidé mohou změnit své vnější životy změnou vnitřního myšlení.   

                                          William James americký filozof, psycholog a pragmatik 1842 - 1910

Má filosofie...


       Učím klienty nejen zvládat vztahy, současnou životní situaci, hledat vlastní potenciál, ale v první řadě změnit jejich vnitřní nastavení - spouštěče jejich životních strategií, příčiny jejich limitů a potíží. Zvládat neadekvátní reakce na situace, které velmi často vyhrávají před naší vůli a snahou vyřešit situaci "rozumně" a dobře.

      Co to přináší? Hlavně příležitost udělat zásadní, trvalou změnu. Šanci nebojovat v budoucnosti sám se sebou, být pevnější a vyrovnanější pro další zlepšování svého života...


S čím Vám mohu mimo jiné pomoci? 


Snažím se dělat věci jinak...

     A to spojováním více postupů, více směrů, i mnohdy neznámých, sestaveným klientovi na míru. Což standartní postupy rozšiřuje nejen o další možnosti, ale především o účinnější řešení. Když vyzdvihnu, na čem stavím především práci, tak je to diagnostika. Diagnostika vnitřních limitů, nastavení a následně možnost jejich specifického řešení. To především pomocí principu Vztahových provázků a Prvotních otisků. Navíc tyto postupy mnoho kolegů/kolegyň nepoužívá. V případě Krizového koučinku zastávám názor, že jde využít koučink i ve složité situaci. Nejen v případě, kdy je člověk zdravý a vyrovnaný a pracuje na tom, být lepší. Koučink dělám jinak, a to i zde se zaměřením na příčinu limitů, dávná emoční zranění a na to, aby se klient zlepšoval ve všech oblastech. Někdy je potřeba se před cestou vpřed i na chvíli ohlédnout...

Prvotní otisky

     Dávné skryté prožitky, emoční zranění - traumata, které bez našeho vědomí limitují současný život. Jsou spouštěčem našich reakcí v různých životních situacích, způsobují to, že v reagujeme jinak, než bychom si přáli a potřebovali. Vytvářejí naše životní limity a mantinely. Důležité je říci, že mají určitě řešení i po letech...
Krizový koučink

       Koučinkem je možné řešit mnoho životních situací, ať už současných, i dlouhodobých. Postupem postaveným přímo na tělo je využitelný v mnoha situacích. To, co momentálně prožíváte nemusíte vidět jako trest, ale jako příležitostí. Je to na Vás, na pohledu, který si na danou situaci vytvoříte...

.Vztahové provázky

    Běžně neuvědomované vztahové vazby, které ovlivňují kvalitu vztahů, partnerských, ale i rodinných. Formovaly naše vztahové dovednosti a formují i vztahové dovednosti našich dětí. Vzhledem k prožitým vztahovým zkušenostem z dětství vyvolávají podvědomé obranné mechanismy, nefunkční životní schémata, které vztah narušují a jsou příčinou disharmonií...Je to specifický proces mezi koučem a klientem, kde je společným cílem vyrovnat se především s krizovou situací. Je založen na aktivním přístupu koučovaného - klienta, což je běžné v koučinku. Tento postup, kde jsem hlavně ze začátku spíše průvodcem a pomocníkem umožnuje techniku využít i ve stavu, kdy je klient pod tlakem. Dále není vždy vzhledem...

Jsou zajímavým a ne vždy známým nástrojem, díky kterému můžeme nahlédnout do partnerských a rodinných vztahů, ale hlvně je začít měnit k lepšímu. Ať už sami nebo s něčí pomocí.

Dovoluji si říci, že určitě ano. Obohacuji koučink metodami, které standartní koučink rozšiřují o další možnosti. Přizpůsobuji postup tak, aby jej mohli využít nejen lidé plní vůle a aktivity, ale i děti nebo lidé s momentálními limity (věk, zdravotní nebo psychický stav, složité životní období). To znamená, že i mimo dospělou populaci, i pro děti....

S čím Vám mohu pomoci? Jak již bylo zmíněno, nejsem manželská, partnerská, ani rodinná poradna. S klienty pracuji na principu koučinku. Nelekejte se určitě tohoto přístupu, princip koučinku využívám tak, aby byl použitelný téměř pro každého a pro všechny situace nejen v oblasti vtahů. Díky specifickým způsobům postupům, které používám mohu být...

 

    Možnost pro ty, kterým k osobnímu setkání brání vzdálenost, zdravotní problémy nebo jiný důvod...

Potřebujete se zeptat?

Pokud jste na stránce nenašli to co jste hledali, nevíte jestli je má nabídka využitelná pro pro vás, chcete mi sdělit zpětnou vazbu, klidně mě kontaktujte. Telefonicky nebo pomocí formuláře