Prvotní - Limbické otisky

- skryté nevědomé vzpomínky ovlivňující kvalitu života od dětství až do dospělosti

 Prvotní otisky jsou otisky událostí - vzpomínek. Neuvědomovaných nebo dávno zapomenutých v nervovém systému člověka. Nejčastěji vznikají již v prenatálním, při porodu nebo během raného dětství. V dospělosti lze diagnostikovat i další formy otisků. Nepříjemné události podobné uložené vzpomínce ve formě otisků během života vyvolávají podobné prožívání jako době jeho vzniku, včetně většinou neadekvátní reakce na danou událost nebo zátěžovou situaci. V první řadě to je reakce těla, nervového systému, hormonálního systému. Později mohou dlouhodobě narušovat fyzické a psychické zdraví, vztahy, sociální vazby, sebevědomí, životní úspěch a celkově kvalitu života. Běžně i u posttraumatických poruch je možné vystopovat souvislosti s dávnými zážitky. Důležité je, že s těmito otisky lze pracovat v každém věku, měnit je, uzdravovat, tzv. přepisovat...