Prvotní - Limbické otisky

- stopy i nevědomých prožitků, které skrytě ovlivňují kvalitu života od dětství až do dospělosti

Jsou to otisky neuvědomovaných nebo dávno zapomenutých událostí – vzpomínek uložených v nervovém systému člověka. Vznikají již v prenatálním období, při porodu nebo během raného dětství. V dospělosti lze diagnostikovat i další formy otisků. Nepříjemné události podobné uložené vzpomínce ve formě otisků z minulosti vyvolávají v současnosti podobné prožívání jako v době jeho vzniku, včetně většinou neadekvátní reakce na danou událost nebo zátěžovou situaci. V první řadě to je reakce těla, nervového systému, hormonálního systému. Později mohou dlouhodobě narušovat fyzické a psychické zdraví, vztahy, sociální vazby, sebevědomí, životní úspěch a celkově kvalitu života. Běžně i u posttraumatických poruch je možné vystopovat souvislosti s dávnými zážitky. Důležité je, že s těmito otisky lze pracovat v každém věku, nejdůležitější je, že lze zpracovat i přetrvávající reakci na tyto události.