Prvotní - Limbické otisky

- skryté vzpomínky ovlivňující život ve všech zásadních oblastech


Tyto uložené vzpomínky převážně v nervovém systému z období plodu, porodu, dětství ovlivňují nejen dětský věk, ale i dospívání a dospělost. Pokud byly zásadní, a negativní, lze mluvit až o traumatech, které ovlivňují zdraví, psychickou oblast, vztahy, sociální vazby, vztah k sobě sebevědomí, i životní úspěch. Důležité je, že s těmito otisky lze pracovat v každém věku, měnit je, uzdravovat, tzv. přepisovat. Prvotní otisky spouštějí nepřiměřené emoční reakce a reakce těla v zátěžových situacích. Často naše reakce na stres, traumatizující událost není vlivem momentální situace. Spouští ji podobná situace vepsaná v našem limbickém systému...

"Tím, co poškozuje naše zdraví nejsou události samotné, nýbrž naše reakce na ně ". David Berceli 

 • Změna Prvotních otisků může mimo jiné pomoci na:
 • Zdravotní a psychosomatické potíže
 • Obranné vzorce ve vztazích, nedůvěra, zklamání
 • Napětí, neklid, rezignace, životní pasivita)
 • Prožitá traumata, nehody, úrazy
 • Psychomotorické poruchy
 • Dětské školní a psychické potíže, poruchy učení
 • Nepřiměřené reakce (emoční, fyzické
 • Strachy, úzkosti
 • Posttraumatické stavy
 • Změna a překonání nezdravých návyků
 • Uzdravení předávaných traumat v rámci tzv. Rodových linií