Prvotní - Limbické otisky

- skryté vzpomínky (dětská traumata) ovlivňující kvalitu života od dětství do dospělosti

 Tyto uložené vzpomínky převážně v nervovém systému z období plodu, porodu, dětství ovlivňují nejen dětský věk, ale i dospívání a dospělost. Pokud byly zásadní, a negativní, lze mluvit až o traumatech, které ovlivňují zdraví, psychickou oblast, vztahy, sociální vazby, vztah k sobě sebevědomí, i životní úspěch. Důležité je, že s těmito otisky lze pracovat v každém věku, měnit je, uzdravovat, tzv. přepisovat. Prvotní otisky spouštějí nepřiměřené emoční reakce a reakce těla v zátěžových situacích. Často naše reakce na stres, traumatizující událost není vlivem momentální situace. Spouští ji podobná situace vepsaná právě v našem limbickém systému...

"Tím, co poškozuje naše zdraví nejsou události samotné, nýbrž naše reakce na ně ". David Berceli 

 • Práce s Prvotními otisky pomáhá na:
 • Zlepšení zdraví a psychosomatických potíží
 • Odstraňování napětí, neklidu, životní pasivity 
 • Překonání strachů, úzkostí
 • Poruchy učení, školní potíže
 • Psychomotorické poruchy nejen u dětí
 • Odstranění skrytých vnitřních limitů
 • Zvládání nepřiměřených reakcí na situace (emočních, fyzických)
 • Vyrovnání se s nepříjemnými prožitky
 • Zmírnění posttraumatických stavů
 • Změnu a překonání nezdravých návyků
 • Změnu nefunkčních životních schémat předávaných v tzv. Rodových liniích
 • A mnohé jiné