Více o Prvotních - Limbických otiscích

07.10.2021

    Tyto otisky jsou odrazem našich raných prožitků, dá se říci až traumatických zranění a událostí otisknutých do vznikajícího nervového systému plodu nebo formujícího se nervového systému dítěte v prvních měsících až letech života. Důležitou roli hraje pro formu otisku i porod a jeho průběh. Může být samozřejmě otisk pozitivní, ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali.

Jak negativní otisk ovlivňuje další dětský život, dospívání a dospělost? Často o sobě dává vědět skrytě, ani si nemusíme uvědomovat, že se něco děje. Drobné události, hlavně reakce na ně se střádají a pokud "pohár přeteče" situace podobná té, která vznik negativního otisku způsobila vyvolá vzpomínku, ale hlavně reakci a způsob obrany před dalším zranění nebo bolestí, který většinou nese i nežádoucí doprovodné jevy.

Otisky se projevují přes emoční projevy, hormonální a nervový systém. Hormony následně ovlivňují vitalitu, zdraví, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, pocit štěstí). Otisky způsobují i to, že v různých situacích reagujeme jinak, než bychom chtěli (emočně, fyzicky). Dá se říci, že většina bolestivých zkušeností nebo traumat v dospělosti je pouze opakováním původního traumatického otisku a pokusem těla a psychiky se s touto zkušeností vyrovnat. Většinou, pokud souvislosti tento člověk nepochopí dochází spíše k retraumatizaci.

Otisk vzniká v prenatálním období, během porodu až po období postnatální. V období, kdy plod nebo dítě ještě vnímá svět pomocí pocitů nebo emocí a podle toho i reaguje. Pokud bylo něco v nepořádku, má to za následek celoživotní napětí v této části mozku - v limbickém systému. V dospělosti se může projevovat fyzickými projevy, jako je pocit dušení, dávení, bolesti, únavy, znehybnění, závratě, problémy s potravou a často například i vysokým tlakem. Dalším dopadem Prvotního otisku je i to, že utváří a řídí život přesunem i do dalších úrovní vědomí (emoce, myšlení). Ovlivňuje sebepřijetí, mezilidské a partnerské vztahy, projev sebe, životní úspěch, vztah k materiálním hodnotám a mnohé jiné. zasahuje i duchovní část člověka.

Ovlivňuje nás již prenatální věk nebo porod? Ano. V první řadě to je stresující zážitek nebo zážitky během období důležitého pro formování mozku. A to je právě problémové těhotenství, složitý porod, následně i zkušenosti z prvních měsíců života. Dále i to, čemu se v psychologii říká učení nápodobou. Plod, novorozenec do sebe přijímá naladění rodičů, jejich psychické a emoční rozpoložení, jejich vidění světa, důvěru v život a mnohé jiné. To, co se dělo v rodině, často skryté "dědictví" ve formě zkušeností a prožitků předávaných z generace na generaci. To, jak je dítě vítáno, očekáváno má také zásadní vliv na otisk. Pro někoho to může být neuvěřitelné, ale kvalita života v dospělosti má základ už v tomto období.

Zcela zásadní pro celý život bývá právě Prvotní otisk vytvořený během porodu, má vliv na projev a přístup k životu. Může mít vliv na vnímání svobody a svobodného rozhodnutí (pokud bylo dítě počato pod nátlakem), vůli k životu, pasivitu až rezignaci může způsobovat Císařský řez, problémy s nátlakem a manipulací okolí zapříčiňuje například vyvolávaný porod. Dopad má i uvíznutí v porodních cestách, přidušení při porodu, ale i tzv. Bonding (vytvoření raného kontaktního spojení rodičů s miminkem během prvních hodin a dnů po porodu). Zdravotní problémy v těhotenství nebo komplikace během porodu ovlivňují vztah ke zdraví a nemoci a našly by se i další dopady porodu na chování člověka v dospělosti.

Změna Prvotního otisku může zlepšit kvalitu života. Při práci využívám mnohaletou zkušenost při práci s klienty, zkušenost s klasickými, ale i alternativními přístupy. Neinvazivní, jemný postup sestavuji klientovi přímo na míru, tak aby jej přehnaně nezatěžoval a trauma neprohluboval. Tento postup je využitelný u dětí i dospělých. Snažím se nepracovat jen s důsledkem nebo jednou oblastí, ale pomoci klientům udělat změnu komplexněji. Pro více informací mě klidně kontaktujte.

Hlavní body práce s otisky:

  • Diagnostika
  • Změna pohledu na situaci, tzv. přerámování a zpracování otisku
  • Zpracování tzv. zamrznutí, aktivované a nevybité energie, která měla sloužit k překonání situace (boj, útěk)
  • Odstranění blokací v energetickém systému, na fyzickém těle (spasmata - svalové krunýře)
  • Případná práce s tzv. stínem, pokud vlivem otisků vznikl
  • A jiné dle potřeby klienta