Co je Prvotní - Limbický otisk?

07.10.2021

Je to odraz našich raných prožitků otisknutých do vznikajícího nervového systému plodu nebo formujícího se nervového systému dítěte v prvních měsících až letech života. Důležitou roli hraje pro formu otisku i porod a jeho průběh. Může být samozřejmě pozitivní, ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali (určitě jen rozvojem pozitivních zkušeností a povahových předpokladů).

Otisk, který nám v dospělosti o sobě může dát vědět a může negativně ovlivňovat život je ten, který vyvolá situace podobná té, která vznik negativního otisku způsobila, jde zde převážně o emoční vnímání situace. Otisk u dítěte nebo dospělého ovlivňuje a řídí život přes emoční projevy, hormonální a nervový systém. Hormony následně ovlivňují vitalitu, zdraví, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, pocit štěstí). Dá se říci, že většina bolestivých zkušeností nebo traumat v dospělosti je pouze opakováním původního traumatického otisku a pokusem těla a psychiky se s touto zkušeností vyrovnat. Většinou, pokud souvislosti tento člověk nepochopí dochází spíše k retraumatizaci.

Otisk vzniká v prenatálním období, během porodu až po období postnatální. V období, kdy plod nebo dítě ještě vnímá svět pomocí pocitů nebo emocí a podle toho i reaguje. Pokud bylo něco v nepořádku, má to za následek celoživotní napětí v této části mozku - v limbickém systému. V dospělosti se může projevovat fyzickými projevy, jako je pocit dušení, dávení, bolesti, únavy, znehybnění, závratě, problémy s potravou a často například i vysokým tlakem. Dalším dopadem Prvotního otisku je i to, že utváří a řídí život přesunem i do dalších úrovní vědomí (emoce, myšlení), jak již bylo psáno výše. Ovlivňuje sebepřijetí, mezilidské a partnerské vztahy, projev sebe, životní úspěch, vztah k materiálním hodnotám a mnohé jiné. zasahuje i duchovní část člověka.

Ovlivňuje nás již prenatální věk nebo porod? Za mě ano. V první řadě to je stresující zážitek nebo zážitky během období důležitého pro formování mozku. A to je právě problémové těhotenství, složitý porod, následně i zkušenosti z prvních měsíců života. Dále i to, čemu se v psychologii říká učení nápodobou. Plod, novorozenec do sebe přijímá naladění rodičů, jejich psychické a emoční rozpoložení, jejich vidění světa, důvěru v život a mnohé jiné. To, co se dělo v rodině, často skryté "dědictví" ve formě zkušeností a prožitků předávaných z generace na generaci. To, jak je dítě vítáno, očekáváno má také zásadní vliv na otisk. Pro někoho to může být neuvěřitelné, ale kvalita života v dospělosti má základ už v tomto období.

Zcela zásadní pro celý život je Prvotní otisk vytvořený během porodu, má vliv na projev a přístup k životu. Může mít vliv na vnímání svobody a svobodného rozhodnutí (pokud bylo dítě počato pod nátlakem), vůli k životu, pasivitu až rezignaci může způsobovat Císařský řez, problémy s nátlakem a manipulací okolí zapříčiňuje například vyvolávaný porod. Dopad má i uvíznutí v porodních cestách, přidušení při porodu, ale i tzv. Bonding (vytvoření raného kontaktního spojení rodičů s miminkem během prvních hodin a dnů po porodu). Zdravotní problémy v těhotenství nebo komplikace během porodu ovlivňují vztah ke zdraví a nemoci a našly by se i další dopady porodu na chování člověka v dospělosti.

Změna Prvotního otisku může zlepšit kvalitu života. A to v oblasti zdraví, vztahů a pomoci k tomu, aby vás určité životní situace tak bolavě nezasahovaly. Pokud už u vašich dětí nebo vás došlo k nějakému omezujícímu otisku, máte šanci toto zranění neprohlubovat a uzdravit - přepsat. Je to možné i v dospělosti. Současně se změnou - přepisem otisků je někdy potřeba pracovat i s emocemi, změnou mentálních nastavení a nefunkčních návyků vzniklých pod vlivem opakujících se situací a zkušeností. Případně transformovat zablokovanou posttraumatickou energii a posttraumatické stopy na těle nebo v energetickém systému.

Podobně se dá pracovat i s dalšími bolestivými zkušenostmi, dětskými, ale i s těmi, které vznikají během dospělého života. S traumaty z nehod, útoků, vztahových konfliktů a dalšími. Jak již bylo napsáno, hodně těchto situací má spojitost s Prvotními otisky.

Při práci využívám mnohaletou zkušenost při práci s klienty, zkušenost s klasickými, ale i alternativními přístupy. Neinvazivní postup sestavuji klientovi přímo na míru, tak aby jej přehnaně nezatěžoval a spíše trauma neprohluboval. Tento postup je využitelný u dětí i dospělých. Snažím se nepracovat jen s důsledkem nebo jednou oblastí, ale pomoci klientům udělat změnu komplexněji. Pokud to jejich stav dovolí, zapojuji je do problému aktivně. Využíváním technik k harmonizaci, práci s emocemi nebo vnitřní sebemotivaci. Pro více informací mě klidně kontaktujte.

Asi se zeptáte, kolik taková pomoc stoji ...

Některé vědomé i nevědomé nepříjemné prožitky jsou hluboko vepsané, a proto určitě sami uznáte, že potřebují čas, aby se zpracovaly. Snažím se nabízet klientovi četnost návštěv takovou, aby jej zbytečně psychicky, ale i finančně nezatěžovala. Pokud je toho schopný, jak již bylo výše zmiňováno maximálně jej zapojuji aktivně do procesu sebeuzdravování, což umožňuje prodlužovat návštěvy mezi jednotlivými návštěvami. Konzultace jsou zpoplatněny hodinovou sazbou uvedenou v ceníku, (to je 600,- Kč/hod, účtuje se každých 15 započatých minut) a vzhledem k možné časové náročnosti je každá pátá návštěva v trvání 90 minut zdarma. Jedna návštěva trvá v průměru 90 minut, interval návštěv je v počátku jednou za měsíc a postupně a se společnou snahou snažíme interval prodlužovat.