Vliv Prvotních otisků v životě

23.01.2023
Prvotní otisky - ovlivňují naše celoživotní kroky a jistotu
Prvotní otisky - ovlivňují naše celoživotní kroky a jistotu

Tyto otisky jsou odrazem našich raných dávno zapomenutých prožitků, dá se říci až traumatických zranění a událostí otisknutých do vznikajícího nervového systému plodu nebo formujícího se nervového systému dítěte v prvních měsících až letech života. Důležitou roli hraje pro formu otisku i porod a jeho průběh. Může být samozřejmě otisk pozitivní, ten většinou nedává důvod k tomu, abychom se jím někdy zabývali.

Jak negativní otisk ovlivňuje další dětský život, dospívání a dospělost? Často o sobě dává vědět skrytě, ani si nemusíme uvědomovat, že se něco děje. Drobné situace, podobné té, která vznik negativního otisku způsobila, včetně emoční zátěže na ni se střádají a pokud "pohár přeteče", tak to vyvolá reakci a způsob obrany před dalším zranění podobný té původní. Většinou nese i nežádoucí doprovodné jevy. Reakce na Prvotní otisky jsou podobné jako reakce na jiné formy traumat. S tím rozdílem, že zde si vznik traumatu a momentální reakce na něj běžně neuvědomujeme.

Otisky se projevují v dalším životě emočními projevy, reakcí hormonálního a nervového systému. To následně ovlivňuje vitalitu, zdraví, sexuální potřebu, plodnost, trávení, ale i psychickou oblast (deprese, pocit štěstí). Otisky způsobují i to, že v různých situacích reagujeme jinak, než bychom chtěli (emočně, fyzicky). Mnoho bolestivých zkušeností nebo traumat v dospělosti je pouze opakováním původního traumatického otisku a pokusem těla a psychiky se s touto zkušeností vyrovnat. Většinou, pokud souvislosti tento člověk nepochopí, dochází spíše k prohlubování bolesti.

Otisk vzniká, jak již bylo řečeno v prenatálním období, během porodu až po období postnatální. V období, kdy plod nebo dítě ještě vnímá svět pomocí pocitů nebo emocí a podle toho i reaguje. Pokud bylo něco v nepořádku, má to za následek celoživotní napětí v této části mozku - v limbickém systému. V dospělosti se může projevovat fyzickými projevy, jako je pocit dušení, dávení, bolesti, únavy, znehybnění, závratě, problémy s potravou a často například i vysokým tlakem. Dalším dopadem Prvotního otisku je i to, že utváří a řídí život přesunem i do dalších úrovní vědomí (emoce, myšlení). Ovlivňuje sebepřijetí, mezilidské a partnerské vztahy, projev sebe, životní úspěch, vztah k materiálním hodnotám a mnohé jiné. Zasahuje i duchovní část člověka.

Bývá často diskutováno, jestli může život člověka ovlivnit již prenatální věk nebo porod? Za mě určitě. V první řadě to je stresující zážitek nebo zážitky během období důležitého právě pro zdravé formování nejen nervového systému. A to bývá právě problémové těhotenství, složitý porod, následně i zkušenosti z prvních měsíců života. Dále i to, čemu se v psychologii říká učení nápodobou. Plod, novorozenec do sebe přijímá naladění rodičů, jejich psychické a emoční rozpoložení, jejich vidění světa, důvěru v život a mnohé jiné. To, co se dělo v rodině, často skryté "dědictví" ve formě zkušeností a prožitků předávaných z generace na generaci. To, jak je dítě vítáno, očekáváno má také zásadní vliv na další život.

Zcela zásadní pro celý život bývá právě otisk vytvořený během porodu, má vliv na projev a přístup k životu. Může mít vliv na vnímání svobody a svobodného rozhodnutí (pokud bylo dítě počato pod nátlakem). Vůli k životu, pasivitu až rezignaci může způsobovat Císařský řez. Problémy s nátlakem a manipulací okolí zapříčiňuje například vyvolávaný porod. Dopad má i uvíznutí v porodních cestách, přidušení při porodu, ale i tzv. Bonding (vytvoření raného kontaktního spojení rodičů s miminkem během prvních hodin a dnů po porodu). Zdravotní problémy v těhotenství nebo komplikace během porodu ovlivňují vztah ke zdraví a nemoci a našly by se i další dopady porodu na chování člověka v dospělosti.

Zpracování Prvotního otisku může zlepšit kvalitu života. Při práci využívám mnohaletou zkušenost s klasickými, ale i některými alternativními přístupy použitelnými na tyto témata. Neinvazivní, jemný postup sestavuji klientovi přímo na míru tak, aby jej přehnaně nezatěžoval a trauma neprohluboval. Postup není terapií, ale jsem zde průvodcem klienta na cestě k tomu, aby problém zpracoval, přijmul, poučil se, ale našel na dávné zkušenosti něco pozitivního, i důležitého pro život. Tento přístup je využitelný u dětí i dospělých. Snažím se nepracovat jen s důsledkem nebo jednou oblastí, ale pomoci klientům udělat změnu komplexněji. Pro více informací mě klidně kontaktujte.