Test talentů, silných stránek a charakterových vlastností

- pro výběr školy, změnu povolání, osobní rozvoj nebo sebekoučink, pro výběrová řízení

Talentový test, silné stránky, charakterové vlastnosti
Talentový test, silné stránky, charakterové vlastnosti

Test bývá klienty využíván při výběru školy u dětí, při změně povolání nebo životního směru. Dále jej využívám v personální oblasti. Mimo jiné posuzuje silné stránky, charakterové rysy osobnosti, studijní předpoklady, předpoklady k volnočasovým aktivitám a jiné. Test je založen převážně na principu otázek, grafologického testu, intuitivní – diagnostické kresby (kterou jiné metody nepoužívají) a rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing. Částečně je do testu zařazen i pohled na odlišnost jednotlivých lidí princip testů MBTI. Samozřejmě je při vypracování testu ideální osobní kontakt, ale pokud Vás tato nabídka zaujala, jste z větší vzdálenosti, je možné vypracovat test online společně s Vámi. Pro více informací o způsobu testování mě klidně kontaktujte.

V nabídce je dále obdoba tohoto testu pro využití na přípravu na výběrové řízení, který je doplněn o návod na zvládnutí akutních emocí a posílení sebevědomí při pohovoru nebo zátěžové situaci pro jednotlivce, případně ještě o další techniky ke zvýšení šance na úspěch.

Pro firmy je možný test rozšířený o další posuzovaná kritéria, manažerské dovednosti a jiné dle potřeby firmy nebo posuzovaného. Využití má například při výběrovém řízení nebo personální optimalizaci.

Pro koho je test určen

 • Pro dětí, příp. rodiče pro výběr střední, vysoké školy
 • Pro dospělé při změně profese, hledání nového uplatnění
 • Pro zájemce při osobním rozvoji, jako odrazový můstek ke koučinku a sebekoučinku
 • Pro firmy jako pomocník pro výběrová řízení
 • Pro manažery k profesnímu rozvoji a sebekoučinku
 • Pro děti i dospělé k pochopení charakterového nastavení k vyváženějšímu přístupu k sobě nebo dětem

Základní obsah testu

 • Povahové vlastnosti
 • Základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady
 • Předpoklady pro jednotlivá studijní zaměření a obory
 • Oblasti, s kterými je možné pracovat a rozvíjet je
 • Talenty a předpoklady pro volnočasové aktivity
 • Předpoklady pro profesní budoucí zaměření
 • Skryté rizikové faktory

 Cena: 1 200,- Kč/test trvá 2 hodiny, v případě zájmu je možné tento základní čas rozšířit