Test talentů, silných stránek a charakterových vlastností

- pro výběr školy, změnu povolání, osobní rozvoj nebo sebekoučink, pro výběrová řízení

Test bývá klienty využíván při výběru školy u dětí, při změně povolání nebo životního směru. Dále jej využívám v personální oblasti. Mimo jiné posuzuje silné stránky, charakterové rysy osobnosti, studijní předpoklady, předpoklady k volnočasovým aktivitám a jiné. Test je založen převážně na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby (kterou většina metod nepoužívá) a rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing. Samozřejmě je při vypracování testu ideálnější osobní kontakt, ale pokud Vás tato nabídka zaujala, jste z větší vzdálenosti, je možné vypracovat test online společně s Vámi. 

V nabídce je ještě obdoba tohoto testu pro využití na přípravu na výběrové řízení, který je doplněn o návod na zvládnutí akutních emocí a posílení sebevědomí při pohovoru nebo zátěžové situaci pro jednotlivce.

       Pro profesní oblast test obsahuje ještě další posuzovaná kritéria, manažerské dovednosti a dle potřeby firmy nebo posuzovaného.

Pro koho je test určen


 • Pro dětí, příp. rodiče pro výběr střední, vysoké školy
 • Pro dospělé při změně profese, hledání nového uplatnění
 • Pro zájemce při osobním rozvoji, jako odrazový můstek ke koučinku a sebekoučinku
 • Pro firmy jako pomocník pro výběrová řízení
 • Pro manažery k profesnímu rozvoji a sebekoučinku
 • Pro děti i dospělé k pochopení charakterového nastavení k vyváženějšímu přístupu k sobě nebo dětem

Základní obsah testu


 • Povahové vlastnosti
 • Základní povahové rysy, silné stránky, talenty, studijní předpoklady
 • Předpoklady pro jednotlivá studijní zaměření a obory
 • Oblasti, s kterými je možné pracovat a rozvíjet je
 • Talenty a předpoklady pro volnočasové aktivity
 • Předpoklady pro profesní budoucí zaměření
 • Skryté rizikové faktory
 • Manažerské dovednosti, profesní předpoklady (profesní oblast)

 Cena: 1 200,- Kč/test trvá 2 hodiny. Pro více informací mě klidně kontaktujte