Test talentů a silných stránek jinak

- pro výběr školy, změnu povolání, pochopení charakterových vlastností

Test bývá klienty využíván při výběru školy u svých dětí, změně povolání nebo životního směru. Případně v personalistice. Mimo jiné posuzuje silné stránky, povahové slabiny, rysy osobnosti, studijní předpoklady, často neuvědomované zájmy a jiné. Test je založen převážně na principu otázek, grafologického testu, intuitivní - diagnostické kresby (kterou většina metod nepoužívá) a řízeného rozhovoru. Dalším důležitým nástrojem je typologický systém Enneagram, který autorka knihy o této metodě Helen Palmer používala v personalistice ve firmě Boeing.