Automatická kresba, Diagnostická kresba - konzultace, kurzy

- automatická kresba, intuitivní kresba, siagnostická kresba

     

      Automatická kresba (intuitivní kresba) je metoda, která pomocí mimosmyslového kreslení může zaznamenat různé informace v oblasti zdraví, osobnosti nebo vztahů, kterými lze doplnit různé formy terapie. Automatická kresba má využití diagnostické, sebepoznávací, ale třeba i relaxační nebo terapeutické podobně jako arteterapie.

    Při práci s klienty tuto metodu využívám k diagnostice zdravotního stavu, energetického systému, k hledání příčin psychosomatických nemocí a hlavně k hledání nejlepšího řešení. Dále pak při diagnostice vztahových problémů klientů, k získání vhledu do jejich situace a hledání východiska nebo k rozboru rodinných systému nebo firemních (konstelací), k rozvoji silných stránek osobnosti, talentů apod. Diagnostická kresba má ještě mnohá další využití. Pro ty, kteří se chtějí automatickou kresbu naučit k sebepoznávání nebo jako doplněk ke své činnosti, terapiím a jinému, jsou v programu  výukové kurzy nebo sebepoznávací kurzy v menších skupinách nebo je možné si domluvit individuální výuku.