Zdravotní, vztahový a životní koučink

- alternativní koučinkový přístup ve spojení s alternativními metodami

Co je Koučink - Koučování

je to technika, metoda k hledání řešení v různých oblastech lidského života. Například v oblasti osobnostního rozvoje nebo v oblasti, kde má tento člověk problém, který chce nejen pasivně, ale hlavně aktivně řešit nebo tuto oblast zkvalitnit (zdraví, vztahy, komunikace, profese). Kouč zde není přímý poradce, ale pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím, k uvědomění si problémů, situace a určení řešení nebo dalších kroků. Nevede terapii, nezasahuje přímo do procesu, je zde jen průvodcem, vede klienta k tomu, aby si uvědomil své možnosti, naučil se rozhodovat, sám hledal řešení, naučil se dané životní situace zvládat sám.

      To je základní princip koučinku, ale i tento přístup jako vše má své možnosti hranice, nelze jej využít u každého klienta. Překážkou může být jeho současný zdravotní, psychický stav, ještě v sobě nenašel vůli, energii problém řešit, ví pouze, že byt situaci řešit měl. V některých případech může překážkou k principu koučinku traumatické zranění, energetický blok, stopy těchto zranění v energetickém systému, skrytá emoční a myšlenková nastavení, které si klient ani neuvědomuje.

Alternativní forma koučinku - co dělám jinak:

    Ač velmi rád přístupy koučinku nebo i mentoring aplikuji, u klientů jsem často narazil právě na překážky, přes které se nelze dostat dál a pokud se zpracují, je možné se vrátit k původnímu stylu vedení klienta. Protože s mnohými alternativními technikami jsem začínal na své cestě a byly pro mě velkým přínosem, pomohly mi v právě v situacích, kde může koučink selhávat, doplňuji jimi právě koučink.

    Výhodou těchto alternativních technik je možnost diagnostiky (diagnostická kresba), mohou poodhalit situace, zranění, která si klient nemusí vůbec uvědomovat a hlavně tento stav znázorní graficky, což k uvědomování situace - příčiny problému je dost zásadní. Energetické bloky a traumatické stopy může rozpouštět energetické léčení. Bachova terapie zase umožňuje jemnou formou uzdravovat nejen současné emoční a psychické problémy, ale hlavně dávné dětské bolesti. To jsou základní alternativní techniky, při jejichž aplikaci je klient spíše pasivní a do jeho procesu změn vstupuji já. Jsou ale i techniky, o kterých je možné říci, že jsou v duchu koučinku a kde již je klient v sebeuzdravování aktivnější. Základní dovednosti naučím klienta během jednotlivých sezení, pokud si chce techniku naučit hlouběji, může navštívit různé výukové nebo inspirační semináře, které jsou také určitě zajímavým doplňkem práce na sobě. Sem patří techniky k uvolňování emocí a práci s nimi nebo ke změně skrytých myšlenkových programů. Nabízím tedy pomoc klientům při překonání jednorázové životní situace nebo dlouhodobější spolupráci při práci na sobě, ať už to je oblast zdraví, vztahů nebo sebepoznání. Pro poznávání sebe a osobní rozvoj bych doporučil i formu koučinku s využitím psychologického systému Enneagram nebo pomocí je to Tarotových karet,,určitě netradiční forma, ale o to více zajímavá.

      Interval jednotlivých sezení je vždy na společné domluvě, ale ze zkušenosti doporučuji cca jedenkrát za 4 týdny, ale je možné sestavit si individuální plán (interval a délku jednotlivých sekání, použité metody a jiné). Ceny jednotlivých sezení naleznete v ceníku v sekci nabídka, ale většinou jedno nebo dvě sezení nestačí, ač do společného snažení dáme mnoho sil. Některé problémy nebo i práce na sobě vyžaduje delší čas, zde bych doporučil využít balíčku konzultací.     

       Životní  a osobnostní koučink 

                          - hledání sebedůvěry, spokojenosti, životního smyslu nebo cíle, životní rovnováhy. Hledání talentu, potenciálů a mnohé jiné.

       Vztahový koučink 

                           - pomoc při překonání samoty, překonání překážek při hledání partnera, strachy, žárlivost, překonání rozchodu, překonání narušené psychiky a chybných názorů na sebe po špatném vztahu a jiné. Nejčastěji s klienty pracuji na zbavení se rodinné zátěže (která se předává po ženské nebo mužské linii), změnu nevhodných vzorců chování ve vztazích předávaných z generace na generaci a přerušení opakování stejných chyb, která předáváme svým dětem. Tady k diagnostice a uzdravování používám techniku tzv. vztahových provázků.

        Zdravotní koučink 

           - zde se pracuje například na změně přístupu k sobě, zlepšení fyzické kondice, životosprávy. Pochopení významu nemoci, co nám říká, co je potřeba změnit. Dále pak při potřebě vyrovnat se s nemocí, eliminovat recidivu nemoci pochopením jejího významu a dalším tématům, která souvisí se zdravím, psychikou a životním stylem.

        Tarotový a Enneagramový koučink 

         - koučink jde spojovat i s technikami, jako je například systém Enneagram nebo například s Tarotovými kartami Oscho Zen Tarotu, kde práce s kartami není za účelem "věštění budoucnosti" ale rozložení karet může díky asociacím odhalit skryté vnitřní překážky nebo naopak silné stránky, upozornit na chybějící nebo nevhodné pohledy na život, sebe, naučit se přemýšlet nad životními situacemi a jledat sám východisko.

       Pokud si klient vybere práci ve skupině, získává praktickou zkušenost, kde pozná nejen sebe a teoreticky informace o okolí, ale s povahovou odlišností, rozdílných způsobu řešení stejných situací nebo názorů se setká i s reálnými lidmi, což je k pochopení zajímavější.