Koučink pro každého - jinak

- koučink pro jednotlivce, menší nebo rodinné firmy

O koučinku koluje plno mýtů a názorů. Že je to metoda jen pro sportovce, manažery, případně jen pro ty, kteří mají "čas" a vůli aktivně na sobě pracovat. Ale opak je pravdou. Snažím se tento účinný a zajímavý přístup dle možností zapojit do práce se všemi klienty, od větších dětí po dospělé, pro muže, ženy. Koučink je využitelný na většinu témat, se kterými potřebují klienti pomoci v rámci osobního rozvoje, lze jej využít i ve složitějších životních obdobích. Ne vždy je nutný dlouhodobý koučovací program...

Základní principy koučinku:

 • Koučink má využití oblastech (zdraví, profese, vztahy, osobnost)
 • Koučink není terapie
 • Kouč zde není přímý poradce, ale průvodce
 • Pomocí otázek a vedení vede kouč k vlastním rozhodnutím a řešením
 • Rozvíjí silné stránky
 • Koučink neřeší chyby, které koučovaný v minulosti udělal, ale soustředí se na životní příležitosti

     Koučink spojený s dalšími technikami, který se neopírá pouze o základní zásady koučinku nabízí více možností nejen pro klienty. Je využitelný pro více skupin klientů. Princip koučinku, kdy klient - koučovaný převezme zodpovědnost za svůj život, za svoji situaci, s pomocí někoho se snaží hledat východisko a aktivně pracuje na změně byla vždy moje filosofie a bohužel u mnoha metod osobního rozvoje nebo terapií mi chyběl.

     Praxe mi ukázala, že v náročných obdobích nemusí mít klient dostatek fyzických nebo mentálních sil najít východisko, ale vůbec vykročit k nějaké změně. Často to nejde díky vnitřním (i neuvědomovaným) limitům nebo když už se podaří, tak v zátěžové situaci jej tyto limity (často dávná emoční zranění) vrátí zpět. To mě vedlo, že na některých základních principech nelpím a nabízím klientům dočasnou intervenci a podpůrnou pomoc pomocí doplňkových postupů...

Co dělám jinak a proč:

 • Oblasti koučinku - kromě výše popsaných oblastí se zaměřuji ještě na tzv, krizový koučink, koučink hledání východiska ze složitých období
 • Koučink není terapie - terapie ani vykonávat nemohu, ale v některých stavech, s kterými klient přichází bývá užitečné dle možností nějakou intervenci zapojit
 • Kouč není poradce, ale průvodce - s tím mi nezbývá než souhlasit, zde roli poradce nahrazuji vhledovou technikou, která může být koučovanému inspirací a může se rozhodnout sám
 • Otázky k vlastním rozhodnutím - používám, k rozhodnutím pomáhají i zmiňované vhledové techniky
 • Koučink neřeší chyby - úplně nesouhlasím, je dobré se nezbytně nutném množství chybami zabývat. Za jedno k poučení, ale i hledání příčin opakování chyb, které by v budoucnosti mohl výslednou práci narušit
 • Volím takový přístup, aby se dal použít na běžné otázky a pro širokou skupinu lidí, byl jednoduchý a srozumitelný pro každého.
 • Pracuji celostně, není to nic spirituálního, nevěnuji se zúženě pouze jedné oblasti (vztahy, osobní život, profese), všechny oblasti spolu souvisí, vzájemně se ovlivňují
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a limitů je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se alespoň částečně s příčinu pracuje, pozitivní výsledky jsou efektivnější a nestojí tolik dřiny je udržet
 • Nezaměřuji se prioritně na výkon, ale po alespoň částečném zaměření se na skryté limity výkon a úspěch v jednotlivých oblastech může přijít
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou a vedením udělat změnu - klient se učí využívat podpůrné sebemotivační a vizualizační techniky