Koučink

Koučink - osobní, zdravotní, vztahový, profesní


Co je Koučink - Koučování

      Koučink je to technika, metoda k hledání řešení v různých oblastech lidského života. Například v oblasti osobnostního rozvoje nebo v oblasti, kde má tento člověk problém, který chce nejen pasivně, ale hlavně aktivně řešit nebo tuto oblast zkvalitnit (zdraví, vztahy, komunikace, profese). Kouč zde není přímý poradce, ale pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím, k uvědomění si problémů, situace a určení řešení nebo dalších kroků. Nevede terapii, nezasahuje přímo do procesu, je zde jen průvodcem, vede klienta k tomu, aby si uvědomil své možnosti, naučil se rozhodovat, sám hledal řešení, naučil se dané životní situace zvládat sám. To je základní princip koučinku.

Proč dělám koučink jinak?

       Pokud to postačuje, snažím se zachovat klasický přístup dle filozofie koučinku. Praxe s klienty mi ukázala, že může přijít překážka, kterou může být jeho současný zdravotní, psychický stav, ví pouze, že byt situaci řešit měl, ale nemá sílu nebo se pře nějaký mezník nemůže dostat. V tomto případě se snažím, pomocí i alternativních technik posunout klienta dále a pak se vrátit k původnímu stylu práce. Navíc některé metody umožňují přínosný vhled do tématu a jsou zajímavým a přínosným pomocníkem.

     Nejen koučink, ale i jiné přístupy zastávají názor, že se nemá vracet do minulosti a koukat jen do budoucnosti a rozvíjet silné stránky. Nezabývat se starými omezeními a problémy. Zde mám odlišný názor, samozřejmě uvíznout a zabývat se pouze minulostí je chybné, ale dle mě je to do určité míry potřebné. Pokud si klient nese emoční zranění a bolesti z dětství (například oblastí tzv. Vnitřního dítěte), tak je možné jej rozvojem silných stránek posunout dopředu. Ale často to stojí mnoho sil tento stav udržet, různé spouštěče jej mohou stále vyvádět z rovnováhy a může vnímat vnitřní rozpor mezi tím co dělá a jak se cítí. Proto z těchto důvodů navrhuji nejdříve zpracovat zásadní životní omezení a následně začít pracovat na dalším.