Koučink - Koučování jinak

Komplexní koučink - osobní, zdravotní, vztahový, profesní

Koučink je:

 • Technika k rozvoji v různých oblastech
 • Technika k překonání životních situací
 • Kouč zde není přímý poradce, ale průvodce
 • Rozvíjí silné stránky klienta
 • Pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím a řešením
 • Koučink není terapie

Nástroje, které při koučinku používám:

 • Dispoziční test - povahové vlastnosti, silné stránky
 • Enneagram - typologie osobnosti
 • Mentoring - příběhy k ponaučení a uvědomění
 • Mapování - pochopení významu životních událostí, poučení
 • Kaizen - metoda malých dosažitelných změn k významným zlepšením
 • Projekční karty
 • Sebemotivační a harmonizační techniky

Co dělám jinak:

 • Nesoustřeďuji se pouze na jednu životní oblast, vše spolu vzájemně souvisí (zdravím vztahy, profese), zaměřuji se na všechny oblasti komplexně
 • Nevěnuji se jen rozvoji silných stránek, i slabé v úvodu v nutné míře potřebují pozornost
 • Zaměřuji se na dávné emoční zranění a bolesti, jejich zpracováním se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude klient používat staré nefunkční komunikační a obranné strategie
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a životních témat je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se částečně s příčinu pracuje, člověk může plnohodnotněji využít svého potenciálu. Příčinou bývá mimo jiné nějaká zkušenost a následné chybné sebehodnocení a hodnocení světa, ovlivnění nezdravým vzorem aj.

 • Vedu klienta v duchu filosofie Kaizen, tzn. jen malé neohrožující a dosažitelné změny v pohledu na sebe, příp. v životě, které vedou k velkým a trvalejším výsledkům
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou udělat změnu - učím klienta využívat podpůrné sebemotivační techniky

Nabídka spolupráce:

 • Koučink pro jednotlivce (zdraví, vztahy, osobnost, profese)
 • Případně koučink pomocí Enneagramu, Životní cesty
 • Týmový koučink pomocí Praktického Enneagramu a jiné
 • Koučink pro profesní oblast