Vnitřní dítě - zdroj našich emocí a spokojenosti

27.02.2020

Co je Vnitřní dítě:

  • Skrytá část naší osobnosti, která zásadně ovlivňuje emoce
  • Dále má vliv na zdraví, vztahy, sebeprosazení, finance aj.
  • Bývá příčinou strachů, smutků, pocity prázdnoty, bolesti na "duši"
  • V situacích, kde je třeba se chovat "moudře" způsobuje dětskou a neadekvátní reakci k věku a situaci
  • Zranění Vnitřního dítěte způsobují dávná neléčená traumata z dětství, životní zkušenosti (opuštění, zneužití, zrada, jiné ublížení) 
  • Emoce vyvolané bolestí vnitřního dítěte a následné hodnocení sebe, druhých, světa většinou racionální mysl nepřemůže
  • V produktivním věku lze tyto emoční bolesti potlačit, ale ve stáří většinou zvítězí, z milovaného a milujícího  se stává nerudný člověk
  • Dobrá zpráva je, že Vnitřní dítě lze uzdravovat
  • Pochopení tzv. Vnitřního dítěte používám při sezeních s klienty, při koučinku pro zlepšení emoční inteligence, komunikace a sebehodnocení