Co je naše Vnitřní dítě?

02.11.2022

Vnitřní dítě je součást naší osobnosti, vnímající okolní svět pomocí emocí a instinktu. Vyvíjí se společně s naší vědomou stránkou - Egem, od narození až do věku cca 25 let. Vzájemně se doplňují a dá se říci i potřebují. Tuto vnitřní rovnováhu nezbytně nutnou pro zdravý a harmonický život jedince může narušit nějaké zranění nebo trauma. Vnitřní dítě zamrzne a dále se rozvíjí pouze rozumová složka.

Vnitřní dítě je to, co ovlivňuje kvalitu našeho života, tvořivost, důvěru, odvahu, zdraví (fyzické i duševní), naše emoční dovednosti, ale i vztahy a životní úspěch. Dle dosavadního života a zkušeností pozitivně, ale dost časti i negativně.

Je dobré v životě poznat a seznámit se se svým Vnitřním dítětem?

Pokud se vám daří, máte harmonické vztahy, jste v psychické rovnováze, tak bych to neviděl jako nezbytně nutné, prostě rozvíjejte svoji tvořivou stránku, rozvíjejte sebe, pečujte o svůj vztah nebo vztahy všeobecně.

Když je naopak ve vašem životě převaha bolestí, strachů, smutku nebo úzkostí. Stále se vám opakují nepříjemné životní události, bylo by dobré uvažovat o seznámení se s Vašim Vnitřním dítětem, o jeho pochopení, ale hlavně jeho uzdravování. Pro někoho může být pojem Vnitřní dítě neodborný, imaginární, ale věřte, že v rámci terapie často bývá přínosnější uzdravovat něco imaginárního než pojmenovávat konkrétní hlubokou bolest v nás.

Věnuji se s klienty mimo jiné i oblasti Vnitřního dítěte, pokud je to zrovna v jejich případech třeba. Patříte-li mezi ty, kteří přeci jenom hledají odbornější terminologii, tak emoční oblasti a dávným traumatickým zraněním je možné se věnovat pomocí tzv. Prvotních otisků. Ty se věnují raným traumatům zasahující nejen dětskou dušičku, ale následně ovlivňující i dospělý život. Nahlíží se zde na vlastní negativní prožitek, ale hlavně na naši reakci na něj, což je často zásadnější pro náš život.

Jestli-že vás nebo vaše děti sužují úzkosti, strachy, neopodstatněné zdravotní potíže, nejde vám se vyrovnat s různými situacemi, nedaří se ve vztazích, ve škole nebo profesi a jiné, je možné s tímto pracovat pomocí právě Prvotních otisků. Pokud někdy ve složitějších situacích reagujete jinak, než byste chtěli nebo vám radí okolí, jednáte ne zrovna moudře, ale spíše dětsky, tak za toto mohou životní zranění - Prvotní otisky. Chcete-li Vnitřní dítě poznat, pochopit i uzdravovat, a je to důvod pro setkání s ním. Které u mě není jen pouhým sdělením, jaké je, hledáním své výjimečností nebo důvodu se litovat, ale i šancí něco změnit.