Stín - potlačovaná součást naší osobnosti

- co je "stín", jakou hraje roli v našem životě, co může přinést jeho přijetí, pochopení a transformace

Stín je místo v nás, kam si pod masku, kterou jsme si vytvořili sami nebo pod vlivem okolí a životních okolností schováváme to, co se neslučuje s touto tváří. To co na sobě nemáme rádi. Případně to, co nechceme, aby bylo znovu součástí našeho života. V našem stínu pak můžeme nalézt emoce, pocity, charakteristiky, jací nechceme být a různé životní role, které jsme na sebe z nějakého důvodu vzali. To vše vzniká pod vlivem životních prožitků, vlivem společnosti, autorit, i nás samotných. Stín popsal Carl Gustav Jung a označuje jej nevědomím.

To, co skrýváme - potlačujeme v domnění, že budeme mít klid a už se nás nebude týkat většinou nefunguje. Plíživě se nám toto vrací zpět do naší psychiky, do našeho jednání, ale zrcadlí nám to i naše okolí. Vyrovnání se se stínem může přinést úlevu, zlepšení života v mnoha oblastech. Pokud za vašimi potížemi stojí právě stín, tak je jejich překonání také blízko. Koučink nenahrazuje klasickou terapii, ale do osobního rozvoje může vnést mnoho zajímavého...