Stín a jeho vliv na život

"stín" hraje důležitou roli v našem životě, jeho přijetí, pochopení a integrace muže přinést změnu

Princip stínu - to co skrýváme, nechceme vidět a nevidíme ještě neznamená, že zmizí z našeho života
Princip stínu - to co skrýváme, nechceme vidět a nevidíme ještě neznamená, že zmizí z našeho života

       Stín je místo v nás, kam si pod masku, kterou jsme si vytvořili sami nebo pod vlivem okolí a životních okolností, schováváme to, co se neslučuje s touto tváří. To, co na sobě nemáme rádi. Případně to, co nechceme, aby bylo znovu součástí našeho života. V našem stínu pak můžeme nalézt emoce, pocity, charakteristiky, jací nechceme být a různé životní role, které jsme na sebe z nějakého důvodu vzali. To vše vzniká pod vlivem životních prožitků, vlivem společnosti, autorit, i nás samotných. Stín popsal Carl Gustav Jung a označil jej nevědomím.

        To, co skrýváme - potlačujeme v domnění, že budeme mít klid a už se nás nebude týkat většinou nefunguje. Plíživě se nám toto vrací zpět do naší psychiky, do našeho jednání, ale zrcadlí nám to i naše okolí. Vyrovnání se se stínem může přinést úlevu, zlepšení života v mnoha oblastech. Pokud za vašimi potížemi stojí právě stín, tak je jejich překonání blízko. Koučink může do osobního rozvoje vnést mnoho zajímavého, i právě pomocí principu stínu. Kromě konzultací bývá v nabídce nepravidelně i kurz pro seznámení se s možností jak se svým případným stínem pracovat...