Princip stínu a jeho integrace

- jednodenní kurz k inspiraci a sebepoznání (možný i online)

Program:

 • Co je stín, co nás vede k jeho vytváření
 • Jak se projevuje stín v životě
 • Co všechno můžeme ve formě stínu potlačovat a proč to děláme
 • Význam protikladů a souvislost se stínem – klady X zápory
 • Stín a sny
 • Jak samostatně analyzovat stín
 • Nástroj jak stín transformovat – přijmout
 • Nejen přijetí, ale co si z toho odnést, význam pro další seberozvoj
 • Využití vizualizace k transformaci stínu
 • Technika k harmonizaci
 • Další témata dle časových možností možná zdánlivě nesouvisející

Cíl tohoto setkání:

 • Pochopit do nedávna možná téma neznámé- stín a jeho princip
 • Naučit se svůj stín analyzovat, ale hlavně se jej naučit transformovat
 • Objevit možnost, jak těmito postupy doplnit další formy rozvoje nebo terapie
 • Následně zkvalitňovat svůj vnitřní život, komunikaci s okolím
 • Přijmout zodpovědnost za sebe a svůj život
 • Neprojektovat svoji nespokojenost a nezdary do druhých
 • A mnohé jiné

     Vzhledem k tomu, že toto téma je zajímavé, ale také obsáhlé, je poměrně náročné vtěsnat všechny informace do jedno až dvoudenních setkání. Proto doporučují dle zájmu účastníku po absolvování kurzu alespoň nějaký čas v kontaktu a konzultovat získávané poznatky a zkušenosti.

Začátek: 8:30, konec cca v 16:30 (není-li domluveno jinak)

Cena: 1 500,- Kč, (individuálně příplatek 50%, v případě profesního využití kurzu cena 3 000,-Kč)

Pomůcky: pastelky, psací potřeby

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)