Osobnostní stín a jeho přijetí

- jednodenní kurz - setkání k inspiraci a sebepoznání

Přijetím vlastního stínu je možné zásadně zkvalitnit život
Přijetím vlastního stínu je možné zásadně zkvalitnit život

   Stín je místo v nás, kam si pod masku, kterou jsme si vytvořili sami nebo pod vlivem okolí a životních okolností schováváme to, co se neslučuje s touto tváří. To, co na sobě nemáme rádi. Případně to, co nechceme, aby bylo znovu součástí našeho života. V našem stínu pak můžeme nalézt emoce, pocity, charakteristiky, jací nechceme být a různé životní role, které jsme na sebe z nějakého důvodu vzali. To vše vzniká pod vlivem životních prožitků, vlivem společnosti, autorit, i nás samotných. Stín popsal Carl Gustav Jung a označil jej nevědomím.

To, co skrýváme - potlačujeme v domnění, že budeme mít klid a už se nás nebude týkat většinou nefunguje. Plíživě se nám toto vrací zpět do naší psychiky, do našeho jednání, ale zrcadlí nám to i naše okolí. Vyrovnání se se stínem může přinést úlevu, zlepšení života v mnoha oblastech. Pokud za vašimi potížemi stojí právě stín, tak je jejich překonání blízko. Pokud pro to chcete sami něco udělat, tak naučit se to můžete právě na tomto kurzu…

Cíl tohoto kurzu:

 • Přijmout zodpovědnost za sebe, a to se kolem nás děje
 • Seznámit se možná do této doby s tématem neznámým – se stínem
 • Naučit se jej uvědomovat, pochopit, ale hlavně se jej naučit přijmout
 • Objevit možnost, jak těmito postupy doplnit další formy rozvoje nebo terapie
 • Následně zkvalitňovat svůj vnitřní život, komunikaci s okolím
 • Ve stínu není běžně ukryto pouze jedno životní téma, proto tyto získané poznatky využijete podobným způsobem opakovaně
 • Naučit se neprojektovat svoji nespokojenost a nezdary do druhých
 • Eliminovat nepřiměřené a nechápané reakce těla na různé vlivy
 • A mnohé jiné dle časových možností

Program:

 • Seznámení se stínem a jeho principem
 • Vliv stínu na život (vnitřní a vnější)
 • Jak určit svůj stín (stínové téma)
 • Technika k přijetí stínu
 • Nejen přijetí, ale co si z toho odnést, význam pro další seberozvoj
 • Další podpůrné techniky k práci na sobě (uzemnění, vizualizace, odpuštění, práce s emocemi
 • Další témata dle časových možností možná zdánlivě nesouvisející

Začátek: 8:30, konec cca v 16:30 (není-li domluveno jinak)

Základní cena: 1 800,- Kč, (individuálně příplatek 50%, v případě profesního využití příplatek 100%)

Pomůcky: pastelky, psací potřeby

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)