Typologie podle živlů

- typologie podle elementů (vzduch, oheň, voda, země) pro vztahy, sebepoznání profesi, podníkání

Typologie podle živlů – elementů je typologie na podobném principu jako Manažerská barevná typologie. Za mě možná trochu jednodušší, protože v rámci koučinku nebo rozhovoru se dá diskutovat o podstatě jednotlivých živlů a mnohé jiné (mnoho vody zadusí oheň, vzduch rozdmýchá oheň apod.). Toto se dá využít v partnerském životě, ale i v profesi, podnikání nebo marketingu. Tento pohled začleňuji dle potřeby nebo zájmu klienta. Nestavím práci pouze na tomto hodnocení. Co vám mohou informace živlové typologie přinést? Ve vztazích můžete pochopit sebe, pochopit jednání a životní postoje ostatních členů rodiny, vzájemné rozdíly vám tak nemusí narušovat vztahy. V profesi je možné sestavit tým tak, aby se jednotlivé elementy doplňovaly a nešly proti sobě. I podnikání je možné vézt vzhledem k dispozicím vlastního typu. Nebudete pak za každou cenu vyvíjet činnost, která není vaší doménou. Naopak zaměříte pozornost na své silné stránky a to co vám úplně nejde obsadíte někým jiným. V marketingu se můžete prezentovat dle svého typu, cílit reklamu i podle převahy možných živlů vašich potencionálních zákazníků a mnohé jiné. Základní charakteristiku jednotlivých elementů naleznete níže, je důležité říci, že žádný z nás není 100% jeden element. Skládáme se ze všech čtyřech, ale jeden je dominantní.

Základní charakteristiky jednotlivých typů:

Vzduch

Nápadití, teoretici, hypotetičtí, kreativní, dobře komunikují, umí vytvářet vize, mají nadhled, jsou přesvědčiví, umějí si získat lidi.

Slabé stránky: mají občas problém dotahovat a realizovat věci do konce, bývají nedůslední, pro svoji činnost potřebují stále nové podněty. Jejich jednání může působit roztříštěně.

Voda

Zaměřují se na vztahy k druhým, jsou laskaví, přátelští, rádi pomáhají, mají empatii. Jsou klidní, umí pomáhat, jsou pro fungování v týmu.

Slabé stránky: pomalu se rozhodují, neumí říkat "ne", berou si občas věci v okolí osobně.

Oheň

Jsou dominantní, přirození lídři, umí se rychle rozhodovat, akční, cílevědomí, zaměření na výsledek, soutěživí, potřebují nezávislost. Nároční nejen k sobě, ale i k ostatním, nebojí se jít do konfliktu, extroverti, nebojí se veřejně vystupovat.

Slabé stránky: jsou netrpěliví, choleričtí, chybí jim empatie a soucit s druhými lidmi.

Země

Stojí pevně na zemi, potřebují jistotu a stabilitu, umí plánovat, jsou věcní, řídí se logikou, jsou trpěliví, racionální, umí být oporou v krizi, nevadí jim stereotyp.

Slabé stránky: perfekcionismus, malá tvořivost, komplikované city a problém se změnami.