Kaizen - metoda i pro osobní rozvoj

27.02.2020

      Kaizen je slovo, které znamená "nepřetržitý proces malých pokroků". Díky principu této metody dosáhlo japonské hospodářství ve 20. století po 2. světové válce pokroku, ale již dříve byla metoda využívána během války v USA. Princip metody Kaizen lze velmi úspěšně zapojit i v osobním rozvoji nebo v terapiích, kde klient potřebuje překonat hlavní omezení a tím bývá strach.

Hlavní výhody metody nejen v osobním rozvoji:

  • Je možné jí aplikovat ve všech oblastech života
  • Netlačí k velkým změnám, na které se ještě necítí nebo by je mohla zkomplikovat nepřiměřená reakce okolí, případně vnitřní obranné mechanismy
  • I malé změny mohou, když se nesčítají udělat v životě klienta velké zlepšení
  • Eliminuje riziko, kdy mozek v pocitu ohrožení (tím může být i příliš velká a rychlá změna) vypíná svojí racionální část a funguje jen v nouzovém režimu, což může narušit terapii
  • Kaizen učí člověka si vytyčit reálné cíle a tím je i zrealizovat
  • Člověk díky malým krokům vidí plody svého snažení, cítí se lépe, posiluje své sebevědomí a získává schopnost zvládat i větší kroky
  • Kaizen je tak nejvíce užitečný v krizovém období nebo na začátku nějaké nové cesty
  • Tuto filosofii se snažím zapojit i do mé práce s klienty

Doporučená kniha: Cesta Kaizen z malého kroku k velkému skoku - Robert Maurer