Kaizen metoda malých změn

15.06.2022
Kaizen umožňuje malými kroky dojít bezpečně k velkým změnám
Kaizen umožňuje malými kroky dojít bezpečně k velkým změnám

Kaizen je postup, ale i filosofie pro změnu procesů ve výrobě a řízení podniků. Jeho historie sahá až do 2. světové války. Tato filosofie malých, ale účinných změn se dá využít i při osobním rozvoji a sebeřízení. Je využitelná v rámci jakýchkoliv životních změn, změn návyků a způsobů myšlení. Užitečná při koučinku a sebekoučinku. Snižuje riziko, že velká změna vyvolá v psychice pocit ohrožení a následnou stagnaci. Hlavní motto metody je: "Malým krokem k velkému skoku". Učí člověka tvořit reálné cíle. Najít optimální cestu ke změně. Tuto filosofii využívám při práci s klienty. Nic se nemá uspěchat, ani vytoužená a žádaná změna.