Vztahy v rodině - jak to kdo vidí 

- pohled na vztahy pomocí Rodinných konstelací, o tom jak se cítí a jak ji vnímají jednotliví členové 

    Inspirační kurz z cyklu rodinných kurzů. Tentokrát setkání nad tématem tzv. Rodinných konstelací, pokud jste se již podobného setkání účastnili a byl vám nepříjemný princip "hrané" konstelace, tak se nelekejte.

    Na tomto setkání budeme s tématem konstelací pracovat pomocí intuitivní kresby a povídáním nad obrázky. Co je účelem? Dozvědět se, jak vidí, vnímá fungování v rodině vaše dítě, jak se zde cítí. Ale zrovna tak se dozvíte, jak vnímáte to stejné vy, jak vztah vidí partner. Účelem tedy je pochopit vzájemné rozdíly ve vidění rodiny, najít cestu k řešení a změně alespoň v rovině vědomých kroků. Případně se zaměříme na práci s emocemi, změnu myšlenkových programů, s kterými budete moci společně doma pracovat.

Začátek: 8:30 - 11:30 (Pokud není domluveno jinak)

Cena: 200,- Kč/osoba, (dítě, student 9-18 let 100,-)

Místo:

Pomůcky: psací potřeby

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Více o kurzu:

  • Setkání ve skupině, ač malé (do 7 lidí), kde se potkávají rodiče a děti, partneři má svá úskalí. Proto prosím, respektujte jednoduché zásady, více zde...
  • Je určen pro děti od věku 9-10 let a spíše jednoho rodiče, partnery, ale neodmítáme i jednotlivce v případě zájmu
  • Nalezneme čas i na diskusi a případný návrh řešení
  • A jiné dle časových možností