Individuální konstelace

- systemické konstelace, partnerské, rodinné - týmové konstelace individuální formou

Systemické konstelace individuální formou
Systemické konstelace individuální formou

Jsou metodou k rozvoji osobnosti, sebepoznání nebo i psychoterapii. Jejich sestavení ukazuje souvislosti a vztahy mezi jednotlivými členy skupiny (rodina, pracovní a jiný tým). Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Většinou se s konstelacemi pracuje formou skupinové terapie, což uzavřenějším lidem nemusí vyhovovat. Z tohoto důvodu při koučinku nebo konzultaci s klienty pracuji jinou formou, pomocí dalších technik je s klientem sestavujeme mezi čtyřma očima. Může tak pochopit, jak na sebe působí, jak se vnímají jednotliví členové dané skupiny. Nevěnuji se pouze konstelacím jako samostatné metodě, ale spojuji je hlavně při pomoci klientům ve vztahové oblasti a při zpracování raných, bolestivých vzpomínek a jejich vliv na dospělý život. Je možné pomocí konstelací poodkrýt vztahy v týmu, vzájemný vliv jednotlivých členů na sebe, čehož mohou využít například manageři, zaměstnavatelé bez účasti jednotlivých členů. I tyto služby nabízím v rámci personálních služeb pro menší a rodinné firmy.