Vztahy v rodině 

- pohled na vztahy pomocí Rodinných konstelací, o tom jak se cítí a jak ji vnímají jednotliví členové 

    Inspirační kurz z cyklu rodinných kurzů. Tentokrát setkání nad tématem tzv. Rodinných konstelací, pokud jste se již podobného setkání účastnili a byl vám nepříjemný princip "hrané" konstelace, tak se nelekejte.

    Na tomto setkání budeme s tématem konstelací pracovat pomocí intuitivní kresby a povídáním nad obrázky. Co je účelem? Dozvědět se, jak vidí, vnímá fungování v rodině vaše dítě, jak se zde cítí. Ale zrovna tak se dozvíte, jak vnímáte to stejné vy. Účelem tedy je pochopit vzájemné rozdíly ve vidění rodiny, najít cestu k řešení a změně alespoň v rovině vědomých kroků. Případně se zaměříme na práci s emocemi, změnu myšlenkových programů, s kterými budete moci společně doma pracovat.

Termín:

Místo: 

Začátek: 8:30

Cena: 550,- Kč/osoba, setkání trvá min. 3 hodiny

Pomůcky: psací potřeby pro případné otázky