Mentoring

- vztahy zdraví, profese

      Mentoring je cílená činnost - vztah 2 osob, kde tzv. Mentor předává své vědomosti, znalosti mentorovanému. Podobně jako v koučinku, je zde tomuto člověku je zde Mentor průvodcem, pomáhá mentorovanému si uvědomit důležité věci, najít správný směr a mnohé jiné mentoring se dá využít nejen při vedení mentorovaných v profesní oblasti, ale hlavně i ve vztahových terapiích, v osobním rozvoji. Dobře se spojuje právě s koučninkem.

      Princip mentoringu používám při konzultacích s klienty nebo na seminářích. Kde si pomocí mých příběhů, otázek si většina klientů odnese - uvědomí právě to podstatné. Čeho se vyvarovat, že i jejich situace má řešení a moudro, jak podobné řešil někdo jiný.