Charkterový - svalový pancíř

15.11.2022

Charakterový, svalový pancíř je pojem pocházející předevšém z Body - psychoterapie a zavedl jej Wilhelm Reich, psychiatr a žák Sigmunda Freuda.

Velmi zjednodušeně lze říci, že je to pojem pro chronické stažení (kontrakci) organismu. Pancíř nebo opancéřování slouží jako obranný mechanismus vůči psychickým zraněním. Většinou přicházíme na svět plni důvěry a otevření, než na nás začnou působit vnější vlivy, kterým je třeba se bránit. Je to působení rodičů, nejbližšího okolí, různé prožitky. Bohužel tato obrana (stažení) má i negativní přínos, a může člověka začít negativně ovlivňovat. Dochází ke stažení svalstva, ale z pohledu alternativních technik dochází i k blokaci energetických drah.

Kromě zdraví a fyzické pohody m svalový pancíř vliv i na vztahy a společenské vazby. Projevuje se v držení těla, ve výrazu obličeje, určitými projevy v chování, brání v přirozeném prožívání emocí a života, ovlivňuje energetické proudění v zasažených partiích těla, může docházet k zadržování tělních tekutin. Pancíř se může projevovat bolestmi v daném místě nebo i soustředěním tuku do tohoto místa.

S principem Charakterového pancíře v přenesené formě pracuji s klienty například při práci na uzdravování vztahů v rámci tzv. Vztahových provázků, kde se pancíře projevují velmi často. Používám zde pojem energetický nebo obranný pancíř, klienti mu zjednodušeně říkají "blok".

Na závěr je důležité říci, že pokud je příčinou nějakých obtíží právě tento pancíř má to řešení. Někdy postačí práce maséra, fyzioterapeuta nebo člověka věnujícího se Body-terapii. V některých případech je potřeba se věnovat i zpracování příčiny vzniku, a hlavně stálého udržování právě obranného pancíře. Zde je nutná hlubší terapie, zaměřená práci s posttraumatickými syndromy.

Klientům nabízím, pokud na tento problém jak základní a jednodušší řešení, i to složitější. Záleží na potřebě klienta a na tom, v jaké souvislosti na Charakterový pancíř narazíme.