Mysl a emoce v našich službách

24.04.2024

Emoce a mysl spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Asi každý z nás chce, aby tyto projevy nás byly v našich "službách", abychom je měli pod kontrolou. Není to cíl někdy lehký, ale ne nemožný. Kvalita našich myšlenek ovlivňuje projevované emoce, emoce prožíváme tak, jak myslíme. Pokud k nějaké činnosti nebo situaci přistupujeme s negativním myšlením, naše emoce odpoví reakcí v tomto duchu. Naopak dlouhodobě prožívané záporné emoce mohou dříve nebo později ovlivnit kvalitu našeho myšlenkového nastavení.

Co s tím a jak na to?

Pokud vytrhneme mysl a emoce z komplexního pohledu na člověka a na příčiny jeho jednání a prožívání, tak pomáhám klientům s tím, naučit se s myšlenkami a emocemi pracovat. Lze to využít hlavně v krátkodobých zátěžových situacích. Tím může být akutní potřeba obnovy základní životní rovnováhy, situace (zkoušky, pohovory), kde je potřeba zaujmout, neselhat díky negativistickému myšlení nebo díky výbuchu emocí. Zde učím klienty pracovat s omezujícími mentálními vzorci technikou tzv. přerámování. Dále pak kontrolovanou prací s emocemi, jejich uvolňováním, a hlavně uzemňováním. Tyto kroky je optimální střídat nebo spojovat.

Jak jsem již napsal, příčinou toho, že v této oblasti vnímáme slabinu, máme sklony sklouzávat do negativního myšlení a trápí nás nevyzpytatelné návaly emocí, nebo emoční zamrznutí může být něco, co se přímo mentální nebo emoční oblasti vůbec netýká. Vliv na to má samozřejmě výchova, vzor našeho nejbližšího okolí, a to převážně v dětství. Ale hlavně zkušenosti a prožitky (které leží někde hluboko v zapomnění) způsobující právě námi vnímanou nerovnováhu v oblasti zdravého mentálního a emočního prožívání. Zde jsou příčinou mimo jiné například Prvotní otisky (již jsem zde o nich několikrát psal), dále pak četnost opakujících se podobných emočně zabarvených prožitků. Naše amygdala pak zjednodušeně prostě vydává povel k obezřetnosti a obraně. To se může projevovat v právě emocemi, a následně i v kladném nebo záporném vidění světa.

Závěrem bych už chtěl jen říci to, že ať má klient potřebu se zaměřit pouze na oblast mysli a emocí nebo hledá komplexnější řešení, případně se k potřebě se tímto zabývat dobereme v rámci konzultací, tak je možné vyhovět řešením oběma přístupy.