Pohled na osobnostní typy dle testu MBTI

22.01.2024

Je mnoho testů osobnosti, které slouží k určení typů osobnosti. Slyšeli jste o testech MBTI? Bývá označován jako alternativní test osobnosti, který sice není na vědeckém základě, protože neprošel vědeckým výzkumem. Toto označení mu za mě nebere nic na jeho informačním přínosu. A to třeba právě pro vás. Můžete se díky němu o sobě dozvědět mnoho užitečného. Zájem o tuto formu testu neustále roste nejen u nás. Podobně bývá vnímána i typologie Enneagram, s touto typologií pracuji a je možné oba pohledy na osobnost člověka propojit.

MBTI testy se zaměřují mimo jiné na to, jak jednotlivci vnímají svět, jak se rozhodují. Kde mají tyto testy využití? Při koučinku, v manželských poradnách, v pedagogice nebo při různých pohovorech. Pokud vás zajímá více informací, tak je na internetu dostupných mnoho informací. Ale rozhodně bych určitě doporučil si tento test zkusit. Opět naleznete na internetu mnoho možností zdarma.

Pohled na jednotlivé typy dle MBTI jsou součástí talentových testů, které mohou u mě klienti absolvovat jako pomocník při výběru školy nebo změně profese, případně při konzultacích zaměřených na přípravu pro výběrová řízení. Pokud klient absolvuje test MBTI, tak nám tento výstup slouží při koučinku.