Seberozvojové deskové hry s mentorem 

08.04.2024

Tato inspirační setkání jsou součástí mého programu, a mohou být zajímavá i pro různá mateřská nebo komunitní centra. Zařazuji je do programu nepravidelně a převážně na vyžádání. Pokud máte o některý program zájem, je možné jej přidat do programu a určitě se přidají i další zájemci. Proč inspirace a sebepoznání touto formou? Protože hrou se nejlépe učí a inspirují nejen děti, ale i my dospělí. Co na těchto setkáních můžete získat? Naučíte se mluvit o svých pocitech, situaci před druhými. Zjistíte, že nejste sami s takovými starostmi, že i druzí prožívají stejné situace. Pochopíte nejen sebe, ale i druhé. Vzájemné rozdíly, které nás rozděluji, a přitom mohou spojovat, uvědomíte si příčinu svých emocí a reakcí. Můžete nalézt svá nesplněná přání a třeba si je začít plnit nebo své neuvědomované přednosti a mnohé jiné. Nejsem zde tím, kdo vás bude kárat za vaše nedostatky. Ale tím, kdo vám pomůže získat nový pohled na vztahy nebo život a změna bude už jen na vás. Tyto hry je možné koupit, hrát je mezi partnery nebo v rodině a do hravého sebepoznání zapojit i děti. Proč se tedy scházet v nějaké skupině, a ještě za to platit peníze? Během hry vás určitě nebudu moralizovat, vyčítat vám vaše slabé stránky, ale díky mnohaleté zkušenosti v této oblasti vám pomohu uvědomit si sebe, uvědomit si vzájemné rozdíly. Získat nový pohled na sebe, na okolí, ale i inspiraci k malým dílčím změnám ve svém životě. Což při využití těchto her v soukromí se nemusí vždy dařit. Cena setkání je 100,- Kč/hod. Délka po domluvě, doporučuji min. 3 hodiny. Pokud by vás zajímalo i jiné téma, je možné jej po domluvě sestavit.

Enneagram hrou

Proč se v určité situaci chovám zrovna tak? Proč mi kolega nebo partner nerozumí? Proč on/ona se chová takto? Proč se každé dítě chová jinak? Proč je někdo líný, konfliktní, proč vidí jen úspěch? Proč se necítím dobře v tom, co dělám? Co a proč mi vlastně vadí na partnerovi, dětech? Proč něco nezvládám jako druzí? A mnoho jiného. Na tyto otázky může odpovědět Enneagram v rámci koučinku, sebekoučinku nebo po absolvování semináře. Tato desková hra na principu Enneagramu umožňuje s touto typologií pracovat zábavnější formou, zapojit i větší děti. Hlavně se jen neteorizuje, ale jste jemnou formou konfrontování přímo s otázkami, které se týkají konkrétně vás. Navíc se pro své vztahy můžete naučit porozumět vidění světa někoho jiného. Naučit se nad různými situacemi přemýšlet i pohledem druhých, což umožní být nejen ve vztazích pružnější, komunikativnější a mnohé jiné…

13. komnata

Setkání s touto hrou je určeno pro děti a rodiče, kteří jsou ochotni zapomenout na svou rodičovskou roli, přiblížit se zde vnímáním světa svým dětem, pomoci jim vyrovnat se s tématy zavřenými za dveřmi "13. komnaty", kterým nerozumí, pocitům, že jsou špatní, někam nepaří a jinému. Své si zde najdou i partneři, případně jednotlivci, v každém z nás zůstává malé dítě. Díky společnému setkání v malé skupině možná i porozumíte svým dětským trápením, která vás mohou provázet až do dnešních dnů a zjistíte, že vám děti, ale i partneři odrážejí i vaše více či méně skrývaná témata. Hlavně se člověk může naučit o těchto svých stínech, skrytých trápeních mluvit, přijmout je a postupně je uzdravovat…

Za moudrostí Lily

Lila je dá se říci psychologická hra, pochází z tradice deskových her. Umožňuje poznání sebe samých, ale i druhých. Nenáročným a zábavným pohledem nahlíží na lidské morální hodnoty, na způsoby chování a jejich dopad nejen na nás samotné, ale na partnery, děti. Hra nechce za každou cenu moralizovat a nutit nás měnit svůj sebeobraz, ale alespoň nad sebou začít přemýšlet jinak. Následně těmito malými krůčky inspirovat druhé. A ne si jen stěžovat na chování a odlišné hodnoty druhých. Okolí můžeme měnit tím, že se měníme sami...

Sebekoučink s Osho Zen Tarotem (celodenní seminář)

Osho Zen Tarot je neprávem vnímán jako metoda esoterická, ale autor tuto "karetní hru" vytvořil k všestrannému využití. Karty zde nemusí sloužit pouze k pasivnímu sdělení informace a jejímu následování, ale k inspiraci a pochopení sebe, svých lidských pohnutek. Záleží na každém, jak její možnosti využije. Na tomto celodenním setkání se naučíte základní možnosti využití k sebekoučinku (rozšířit si tyto základní dovednosti už každý většinou zvládne sám), naučíte se přemýšlet o sobě díky symbolům jednotlivých karet, barev a obrázků. Věřím, že zjistíte, že si tato duchovní metoda najde místo i ve vašem duchovním životě. Cena tohoto setkání je 1 500,- Kč/osoba.

Pro více informací o tématech a možnostech spolupráce mě kontaktujte.