Enneagram pro každého

21.10.2023

Jednodenní kurz k seznámení se s touto typologií a jejím využití v osobním, partnerském, rodinném nebo profesním životě. O Enneagramu jste ještě možná mnoho neslyšeli, ale informace v něm uložené je pro život velmi praktická. Řekl bych, že to je praktická a jednoduchá psychologie, kterou může pochopit každý.

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30 (Pokud není domluveno jinak)

Cena kurzu: 1 500,-

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Forma semináře:

 • Kurz formou přednášení, ale i diskuse o jednotlivých typech
 • Účastníci se dozví nejen základní informace, ale hlavně to, co v literatuře nenajdou (osobní zkušenost, příklady z praxe)
 • Inspirace k tomu, jak využít a pracovat s rozdíly jednotlivých typů v komunikaci, v partnerství nebo rodině, příp. v profesní oblasti tak, aby neomezovaly, ale naopak byly přínosem
 • Kurz lze tematicky přizpůsobit potřebě skupiny (zájmová, profesní skupina, rodiče apod.)

U jednotlivých typů se mimo jiné zabýváme:

 • Předpoklady, silnými a slabými stránkami jednotlivých typů
 • Různými životními strategiemi, temperamentem
 • Chováním typu jako dítě, rodič, případně v profesní oblasti
 • Schopnostmi sebemotivace a motivace
 • Zvládáním emocí, řešením problémů, konfliktů
 • Chováním ve vztazích, v profesi
 • Základním postojem k životním výzvám (útěk - řešení)
 • Vztah k úspěchu, financím, sociální dovednosti
 • A jiné