Mentální programy - technika ke změně skrytých myšlenkových programů

     Pokud nemáte pod kontrolou své emoce, nedaří se Vám v nějaké životní oblasti, stále se Vám opakují stejné nepříjemné situace, přitahujete stejné nechtěné reakce od svého okolí, zdá se Vám, že se některá Vaše názory nebo to, co jste slýchávali od rodičů, se stává Vaší realitou? Nedaří se Vám zhubnout, zlepšit fyzickou nebo psychickou kondici, v důležitých situacích většinou selžete, všichni Vám říkají, že máte na víc? Máte pocit, že Vás stále něco limituje? Uvědomujete si, že občas říkáte svým partnerům nebo dětem to co jste nechtěli slýchat od svých rodičů? Nezvládáte své emoce nebo jim nerozumíte, z ničeho nic máte změny nálad, chcete pracovat na své svém sebevědomí, zmenšit žárlivost, kritičnost k sobě nebo druhým a mnohé jiné? Mohou to způsobovat právě Mentální tvrzení - programy. S těmito programy, nastaveními se dá pracovat. Základní jednoduchý postup učím klienty při konzultacích a následně mohou s tímto pracovat mezi jednotlivými návštěvami. Případně je možné absolvovat seminář, kde se naučí techniku s dalšími souvislostmi.

Mentální tvrzení - programy jsou:

      pravdy, názory, hodnocení někdy více, někdy méně ukryté v mozku, pod jejichž vlivem si člověk formuje svůj život. Jsou to myšlenky, které si někdy uvědomujeme, ale často nemusíme, fungují i bez naší vědomé kontroly. Posilují se, pokud nám život jejich pravdivost znovu potvrzuje situacemi, lidmi které člověk potkává, tím vznikají stále nová a silnější tvrzení - pravdy. Pokud se nějaké takové tvrzení vytvoří, pod jeho vlivem mohou vznikat nová druhořadá tvrzení. Můžete jích pak nasbírat stovky i tisíce, ovlivňují vztahy, finanční oblast, schopnost se zařadit do kolektivu nebo společnosti, naši schopnost něco dokázat (v profesi, schopnost projevit své talenty, uskutečnit své sny). Vznikají nejčastěji pod vlivem různých zkušeností, někdy toto tvrzení může vtisknout jiná osoba nebo si tuto "pravdu" vezmete za svou, abyste měli pocit, že někam patříte, že Vás za stejný názor bude někdo milovat. Vědomě chce být každý šťastný, úspěšný a vyrovnaný, ale tyto tvrzení jsou mnohdy v rozporu s jeho chtěním. To co si o sobě myslíte, z Vás vycítí okolí a vrací zpět vše podle této skryté pravdy. Ač si přejete, aby Vás druzí přijímali, milovali a také to od nich očekáváte, přichází spíše opak, zlobíte se pak na okolí, ale řešení je ve Vás. Změnou pohledu na situaci nebo život, změnou nezdravého názoru, hodnocení máte možnost měnit realitu kolem sebe. Pokud pracujete na své změně, chcete se zbavit dědičných nemoci nebo problémů zapříčiněných různými mentálními vzorci, způsobem myšlení nebo přístupem generací před Vámi může být změna těchto tvrzení - vzorců myšlení velkým přínosem. Tyto myšlenkové formy mají vliv na emoční pohodu, mohou způsobovat strachy, obavy, žárlivost a mnohé jiné.

     Jsou samozřejmě i pozitivní tvrzení, které v životě slouží a díky nim se lidem daří uskutečnit své sny a být šťastní, ale mnoho lidí pod vlivem životních prožitků nevědomky používá ty více ty negativní a diví se proč se mu přes všechny předpoklady stále nedaří. Některé nemusí být až tak zásadní, ale mohou například bránit při redukci váhy, aby se tyto změny na těle projevily, mohou zpomalovat uzdravování při rekonvalescenci po úrazech, stavech vyhoření. Dále mohou bránit sportovním výkonům, často způsobují selhání před důležitými událostmi (zkoušky, pohovory nebo i sportovní výkony). Nebo nám prostě brání cítit se dobře a spokojení.

      Tyto nefunkční a omezující tvrzení se dají odstranit a nahradit jinými, důležité je uvědomit si je, změnit a formovat život tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému vytváření. Můžete tak vzít tímto život do svých rukou, pozitivně využívat sílu vlastních myšlenek nebo dát svým dětem základ, jak lépe s myšlenkami pracovat. Při konzultacích učím ve většině případů klienty základní kroky, jak s těmito mentálními omezeními pracovat. Je dobré pochopit a změnit návazné programy, které slouží k překonání těch prvotních a vyhýbání se bolesti, ale většinou nám ne úplně nejlépe neslouží jako ty prvotní Pro ty, kteří chtějí tuto oblast poznat a uzdravovat hlouběji a hlavně chtějí více pracovat sami je možnost navštívit i výukový kurz.


Kurz Mentálních technik ke změně mentálních tvrzení - programů


       V první části se zaměříme na emoce, na to jak uvolnit zablokované emoce, jak uvolňovat ty špatné tak, aby co nejméně škodily, případně jak si dovolit projevit i emoce pozitivní. Druhý část bude věnována hledání nefunkčních mentálních programů, jejich změně k vytváření podpůrných a posilujících programů, zaměříme se na to, jaké strategie vytváříme, abysme ukryli ty původní programy nebo se vyhnuli bolesti. Určitě vyjde čas i na to, trochu osvětlit i Vaše konkrétní případy. Kurz je vhodný nejen pro dospělé, ale i studenty nebo děti.

Začátek: 8:30, konec cca 16 hodin

Místo konání a termíny: 

Cena: 1 500,-, děti a studenti 1 000.-

Pomůcky: psací potřeby, podložka na psaní

     Jako závazná přihláška stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.