Uzemnění, jeho důležitost v životě

03.02.2022
Uzemnění - stav potřebný k vyrovnanějšímu životu
Uzemnění - stav potřebný k vyrovnanějšímu životu

Uzemnění - Zakotvení

Možná jste tyto pojmy někdy slyšeli, někdo možná ne. Sám je často při práci s klienty používám. Co to tedy je uzemnění v osobnostní oblasti? Je to stav, kdy je člověk spojen se zemí, kdy cítí pevnou půdu pod nohami. Zároveň ho toto spojení spojuje i s realitou. Odráží i vztah k zemi, jak cítí podporu a stabilitu. Být dobře uzemněný posiluje nejen oblast psychickou, ale i energetickou.

Pokud je člověk takto ideálně uzemněn, aniž by si to uvědomoval vynakládá optimální množství energie ke konkrétním činnostem, do komunikace s okolím. Cítí se uvolněný, psychicky vyrovnaný, jeho tělo je bez svalových napětí v různých partiích. Pokud není, projevuje se to mnoha způsoby. Například pocitem, že někam nepatří, fyzickou slabostí, svalovým napětím, depresemi, úzkostmi, neadekvátnímu reakcemi, problémy v komunikaci (potřebou vytvářet si obranné mechanismy, např. svalový pancíř, o kterém jsem psal v jiném článku. Dále pak nízkým sebevědomím, ale také neúspěchem v materiální oblasti a jiné. Chybějící uzemnění může bránit i v terapii nebo osobním růstu.

Špatné uzemnění mohlo vzniknout vlivem prožitých situací, nebo může být i dědičné. Tyto "bloky" se dají, pokud nejsou až tak zásadní odstranit. Cvičením, vizualizací a různými jinými technikami. Což může zvládnout dle návodu skoro každý. Cvičení pomáhá získat alespoň dočasný pocit stability a pevné půdy pod nohama. Což se projeví po čase pozitivními změnami v životě. Většinou je potřeba tento stav udržovat pravidelným opakováním tohoto cvičení. Jednoduché cvičení nabízím jako doplněk svým klientům v rámci individuálních konzultací nebo na seminářích.

Aby uzemnění - zakotvení bylo trvalejší doporučuji (a také na tom s klienty pracujeme), odstranit příčinu "bloků", které stojí za touto disharmonií. Příčinou bývají raná i pozdější traumata, osobnostní stíny, které se dají určit a zpracovat. Používám zde změnu/přepis tzv. Prvotních - limbických otisků nebo zpracování blokací v tzv. Vztahových provázcích.