Znáte pojem teorie nálepkování?

27.05.2024

Tuto teorii, pojem používá kriminologie a sociologie, ale i psychiatrie nebo psychologie. Možná jste tento pojem dosud neslyšeli. Princip, který popisuje, jste možná už zažili sami na sobě nebo jste jej použili ke svým dětem.

V základu tato teorie slouží k vysvětlení příčiny trestných činů a k chování jednotlivých pachatelů. Případně klientů nebo pacientů ordinací nebo klinik. Vysvětluje, jak se chování člověka může vyvíjet na základě úsudků z vnějšího světa, tedy nálepek. Co tím chci říci? Pokud svému dítěti budeme stále opakovat, že je hlupák, nenasyta, citlivka, že z něho roste… (můžeme doplnit cokoliv), tak nejenže se tak bude chovat během naší výchovy a ukáže nám pravdivost našich slov, ale hrozí, že tato nálepka ovlivní jeho chování a jednání v dospělosti. Nálepky nemusí být pouze negativní, výše popsané, ale mohou být i takové, které na první pohled mohou přinášet výhody, ale časem mohou způsobovat vnitřní konflikt. Například tím, že se nezakládají na reálném stavu nebo vnímání sebe sama u daného dítěte.

Možná jste se u mě jako klienti setkali a pracovali s různými mentálními přesvědčeními a na jejich přerámování. Právě to bychom mohli zařadit do kategorie nálepek. Pokud ne, tak věřte, že je možné se i hluboce zakořeněných nálepek v našem myšlení zbavit, chce to nějaký čas a energii.

Možnost zbavit se nálepek tedy je, ale jak pomoci našim dětem v tom, aby se nemusely v životě tímto vůbec zaobírat? Rodičem se stáváme bez jakékoliv přípravy, je těžké nějaké zranění našim dětem nezpůsobit. Ale pokud nějaké "nálepky" používáte, snažte se jich vyvarovat, převážně těch negativních. Případně pokud jste nějaké již vytvořili, zkuste je nahradit něčím jiným a věřte, že se dítě vydá jinou cestou, než je ta, že své jednání a chování přizpůsobí právě významu této nálepky.