Co je sebenaplňující proroctví?

01.06.2022

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto pojmu znáte, u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného. Někdy to bývá rodinné dogma předávané z generace na generaci. Jsou i pozitivní "proroctví", ale věřte, že ty vnímá nebo využívá jen malý počet lidí.

Určitý stav nebo reakci okolí si přivodíme energií myšlenky, kterou vyzařujeme do okolí, případně emočním naladěním. Z praxe mohu říci, že v některých případech, kdy je toto přesvědčení hluboko zakořeněné a události podle něj nepřicházejí, člověk, aniž by si to uvědomoval, začne těmto událostem vycházet vstříc, aby se staly. Příkladem může být, pokud je toto přesvědčení: "Zůstanu v životě sám, všichni mi ubližují, to nezvládnu" a mnohé podobné.

Tvrzení, přesvědčení, proroctví nebo program (záleží, jak to nazveme, ale princip zůstává) vznikají během celého života, vznikají již v prenatálním věku (formou emoce a vnímání situace) a v dětství, kdy jsme tímto nejvíce zranitelní. Přejímáme je od svých rodičů a nejbližších, pod vlivem našich osobních zkušeností nebo zkušeností vzniklých vlivem převzatých vzorců od rodičů. Pokud převezme dítě tvrzení: "Všichni mi ubližují," často se setká s událostmi tomu napovídajícími klidně již ve školce, ve škole, v pracovním kolektivu nebo rodinných vztazích. Tyto programy - přesvědčení ovlivňují zdraví, vztahy, úspěch, finanční oblast, prostě to, jak se nám daří realizovat naše sny, cíle nebo jen běžné životní situace. Nezřídka vznikají i v dospělosti.

Důležité je říci, že toto vše, o čem jsem psal, je možné změnit a nahradit (pokud jde o ty programy, které nám škodí). Jak začít s těmito dávnými a často neuvědomovanými programy pracovat učím klienty během konzultací, během koučinku, případně je možné navštívit semináře věnované sebekoučinku, sebemotivaci nebo léčení traumatických zkušeností (ve vztazích nebo všeobecně v životě). Aby dopad těchto změn byl komplexnější, zaměřujeme se mimo jiné i na změnu návyků, které se pod vlivem těchto programů vytvořily a na zpracování emočních a energetických stop v těle. Samozřejmě je možné pomocí například koučinku pozitivní programy rozvíjet.