Co je sebenaplňující proroctví?

01.06.2022
Sebenaplňující proroctví, může v životě posouvat kupředu nebo naopak brzdit
Sebenaplňující proroctví, může v životě posouvat kupředu nebo naopak brzdit

Setkali jste se už někdy s tímto pojmem? Pokud ne, věřte, že princip tohoto pojmu znáte, u sebe nebo svého okolí. Je to očekávání, pravda, kterou máte uloženou v myšlení a toto způsobí, že se daná situace stane, ať je to neúspěch, chování okolí k sobě nebo cokoliv jiného. Někdy to bývá rodinné dogma předávané z generace na generaci. Jsou i pozitivní "proroctví", ale věřte, že ty vnímá nebo využívá jen malý počet lidí.

Tvrzení, přesvědčení, proroctví nebo program (záleží, jak to nazveme, ale princip zůstává) vznikají během celého života, vznikají již v prenatálním věku (formou emoce a vnímání situace) a v dětství, kdy jsme tímto nejvíce zranitelní. Přejímáme je od svých rodičů a nejbližších, pod vlivem našich osobních zkušeností nebo zkušeností vzniklých vlivem převzatých vzorců od rodičů. Pokud převezme dítě tvrzení: "Všichni mi ubližují," často se setká s událostmi tomu napovídajícími klidně již ve školce, ve škole, v pracovním kolektivu nebo rodinných vztazích. Tyto programy - přesvědčení ovlivňují zdraví, vztahy, úspěch, finanční oblast, prostě to, jak se nám daří realizovat naše sny, cíle nebo jen běžné životní situace. Nezřídka vznikají i v dospělosti.

Důležité je říci, že toto vše, o čem jsem psal, je možné změnit a nahradit (pokud jde o ty programy, které nám škodí). Jak začít s těmito dávnými a často neuvědomovanými programy pracovat, a nejen s nimi učím klienty během konzultací, během koučinku, případně je možné navštívit semináře věnované sebekoučinku, sebemotivaci nebo léčení bolestivých zkušeností (ve vztazích nebo všeobecně v životě). Aby dopad těchto změn byl komplexnější, zaměřujeme se mimo jiné i na změnu návyků, které se pod vlivem těchto programů vytvořily a na zpracování emočních a energetických stop v těle. Samozřejmě je možné pomocí například koučinku pozitivní programy rozvíjet.