Přerámování nejen v osobním rozvoji

14.04.2022
Tzv. Přerámování, příležitost změnit nezdravé vidění sebe nebo světa
Tzv. Přerámování, příležitost změnit nezdravé vidění sebe nebo světa

Již od narození dáváme všemu, co vidíme, nějaký význam. Může to být chování lidí, jejich mimika, slovo, osobní zkušenost a jiné. Tento význam bývá pozitivní, ale může vzniknout i negativní. Na začátku je tento význam pocitový, vytváříme si jej na základě toho, co vidíme, slyšíme nebo třeba vnímáme emočně. Postupem času tomu dáváme i význam mentální, uložíme si jej na dlouhá léta. Některým situacím, a i jednorázovým zkušenostem můžeme přiřadit pravidlo, že vždy to dopadne takto nebo s takovým výsledkem. Jak již bylo řečeno, záleží, jestli to je pravidlo s pozitivním nebo negativním hodnocením.

Na změnu těchto omezujících pravidel je mnoho postupů, jejich účelem je tyto pravidla změnit - přerámovat. Například od pozitivních afirmací dle Luisy Hay, přes metodu NLP k dalším. Používám postup, který využívám nejen ve svém životě, ale i při každodenní práci s klienty. Je jednoduchý, účelný, dá se s ním pracovat každý den. Může měnit léta zaběhlé mentální programy, v rozšířené formě i vizuální významy. Tento postup "Přerámování" si účastníci seminářů nebo klienti pojmenovali trochu po svém. Většinou mu zjednodušeně říkají "Kroužkování". Je založen na principu intuitivní a vizualizační kresby. K přerámování našich vnitřních emočních a mentálních pochodů může pomoci i práce se stínem. Se[Michaela 1] stínem se u mě dá pracovat během konzultací nebo bývá v programu nepravidelně seminář věnovaný tomuto tématu.