PF 2021

22.12.2020

   Vážení klienti, děkuji Vám za přízeň v roce 2020 a do dalšího roku Vám i Vašim rodinám přeji mnoho zdraví, lásky, životní harmonie a možnosti plnit si své sny a životní cíle.

                                                                      Milan Rykl

A níže tradiční moudro...


      Komentář:

Podívej se na vlny oceánu. Velké vlny se ženou vpřed, z údolí povstávají nové vlny, aby je následovaly. V jednom okamžitou jsi vlnou, v dalším okamžiku jsi prohlubní připravenou následovat vlnu. Těš se z obého - neoddávej se pouze jednomu. Neříkej: Vždy bych byl rád na vrcholu. To není možné.

      Zkus přijmout ten prostý fakt - není to možné. Nikdy se to nestalo, a nikdy se to nestane. Je to proti přirozenosti všech věcí. Co tedy dělat? Těš ze z pobytu na vrcholku dokud trvá - a pak se těš z údolí, když přijde. Co je špatného na údolí? Co je špatného na pobytu dole? Je to relaxace. Vrchol je vzrušení, a nikdo nemůže existovat v trvalém vzrušení.

Osho Návrat ke zdroji Kapitola 4


      Tato osobnost je očividně právě na vrcholu slávy, a celý svět oslavuje její úspěch. Díky své ochotě přijmout současné výzvy tvého života, těšíš se nyní (nebo mohl bys) z opojné jízdy na tygru úspěchu. Vítej ji, těš se z ní, rozděl se o svou radost s ostatními - a pamatuj, že všechna sláva má začátek a konec.
       Když na to nezapomeneš, vychutnáš si každý okamžik právě prožívaného štěstí a budeš schopný přijmout budoucí události bez lítosti. Nepokoušej se udržet okamžiky hojnosti za každou cenu, uložit je do schránky, aby vydržely věčně. Největší moudrostí je udržet v mysli vědomí, že všechno pomíjí i přes všechny okamžiky slávy, ať už jsi na vrcholu nebo v údolí. Pak můžeš oslavovat a užívat si jízdy na tygru.