Okno příležitostí, co to je?

24.08.2021
Okno příležitostí - důležité období ve vývoji dítěte
Okno příležitostí - důležité období ve vývoji dítěte

Okno příležitostí neboli Window of Opportunity se říká období prvních let života, kdy se vyvíjí mozek, vznikají zdravé návyky, které ovlivňují zbytek života. Mnoho pohledů na vývoj člověka pracuje s názorem, že se v prvních letech života člověk nejlépe učí a jeho mozek je schopný vstřebat nejvíce informací. Již jsem zde o tomto období psal v souvislosti s tzv. Prvotními otisky. Prosím tyto dva pojmy si nezaměňujte, ač mají oba celoživotní vliv na jednotlivce, na někoho spíše pozitivní, na někoho opačný. Prvotní otisky se věnují traumatickým stopám, vzpomínkám a prožitkům. Okno příležitostí se týká formování návyků.

Zde máme na rozdíl od Prvotních - Limbických otisků větší možnost pomoci našim dětem s jejich formováním, aby z nich byla v dospělosti zdravá osobnost.

Okno příležitosti je omezený čas, kdy je možné stimulovat určitou nervovou oblast a zde vytvářená nervová spojení, budovat zdravé návyky pro následující život. Jelikož to je "omezený" čas, jak dlouho tento čas trvá? Jak dlouho je otevřeno toto okno do světa příležitostí?

Zde jsou trochu rozdílné názory, co se týká času. Každopádně jde o období, kdy se mozek formuje a vyvíjí. Všichni, kdo s tímto fenoménem pracují, udávají jako začátek narození (ač to může být již v době prenatální). Některé prameny udávají následných 1000 dní od narození, některé 5 let, některé až 10. Já bych viděl nejzásadnější dobu od prenatálního období do 5 let. Pak už se toto okno pomalu zavírá.

Pokud nedojde k vytvoření zdravých návyků v tomto čase, odborníci se spíše shodují, že tuto ztrátu již nepůjde nikdy dohnat. Nebyl bych až tak fatální, určitě je šance se s tímto handicapem v dospělosti vyrovnat, ale bude to stát mnoho úsilí, sebekázně. Nějaké, ač omezené dopady mohou být člověkem vnímány (psychické a časem i fyzické dopady).

Jakých návyků se Okno příležitostí týká? Jsou návyky sociální (vztahy k rodičům, sourozencům a širší společnosti), zdravý přístup k sobě a zdravé sebevnímání, návyky týkající se zdravého životního stylu (stravování, sport). Dále pak návyky zdravého vnímání materiálních hodnot, zdravého prožívání emocí a možná byste doplnili další.

Jak tedy vidíte, je to hlavně v kompetenci rodičů, co chtějí svým dětem předat do života. Že zde není prostor pro psychology nebo kouče. Opak je pravdou. Pokud si uvědomujete, že vaše návyky, řešení různých životních situací nebo přístup k sobě není úplně v pořádku, můžete pomocí těchto lidí eliminovat to, abyste předali svým dětem stejné návyky a řekněme nedostatky.

O tomto fenoménu by bylo možné napsat ještě mnoho řádků, ale v případě potřeby si můžete další informace dohledat na internetu.