Naučená bezmocnost, co to znamená?

18.03.2024

Slyšeli jste něco o tomto pojmu? Možná jste tento stav prožili, případně prožíváte. Hlavně je důležité říci už v úvodu, že má řešení. Co to tedy je? Jako u všeho je možné na internetu dohledat definici. Zjednodušeně říci je to stav, pocit, že jste se dostali do situace, z které není žádné východisko. Že to nemá žádné řešení, nelze z toho utéct, bránit se, že to nikdy neskončí.

Jak tento stav vzniká? Není to jednorázové, ale jeho příčinou je delší časové období, kdy se postupně sbírají střípky. Jednoho dne prostě pohár přeteče. Někdy Naučená bezmocnost bývá srovnávána s posttraumatickou stresovou poruchou nebo syndromem vyhoření. To platí samozřejmě u jejich nejzávažnějších stavů.

Co se stane, pokud tedy pohár přeteče? Již jsem zde psal o limbickém sytému, amygdale. Zde se právě postupně tyto střípky ukládají do paměti, většinou v této situaci bývá reakce ne zcela vnímaná nebo zanedbatelná. Až jednoho dne vyhlásí amygdala stav ohrožení, následuje obranná reakce, která velí útok nebo útěk, ale velmi často i zamrznutí nebo zhroucení. I nevinné situace pak vyvolávají nepřiměřenou reakci. Většinou není v životě prostor pro boj nebo útěk, je třeba zachovat nějakou tvář nebo není možné s autoritou nebo s životem bojovat. Pak přichází právě stavy již zmiňované Naučené bezmocnosti a s ní související apatie, rezignace, úzkost, melancholie, deprese a jiné.

Co může dlouhodobým působením způsobit stav bezmocnosti? Negativní vliv jiné osoby, týrání, zneužívání, manipulace, krize v partnerství nebo v rodině, opakovaně neúspěšné řešení složitějších situací, přenesený stav v rámci tzv. transgeneračního přenosu, chudoba, opakovaně prožívané trauma, negativní a nezdravé myšlení a mnohé jiné. Z výše popsaných příčin lze vyčíst, že tento stav může vzniknout nejen v osobním nebo partnerském životě, ale i v profesním.

Co s tím, pokud máte pocit, že vás tento problém sužuje? Existuje Terapie naučené bezmocnosti, pomáhají zde prvky pozitivní psychologie nebo psychologie silných stránek, ale jistě i něco jiného. Pokud není řešení pro vás pomocí psychologie, nabízím koučinkový program zaměřený na překonání tohoto stavu. Zde se analyzuje příčina tohoto stavu, nežádoucí reakce a chování, ale hlavně se stanoví cíl. Tím je změna myšlení, chování, nalezení možnosti obrany před vlivy způsobující tento stav, ale i před člověkem, který jej může vyvolávat. Důležité je být v tomto procesu klientovi průvodcem, podpořit jej a motivovat.