Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Co je Mentoring

16.12.2021

Mentoring je metoda spojovaná s koučinkem. Je to pracovní, chcete-li profesionální vztah dvou osob. Při vzájemných setkáních předává tzv. mentor své zkušenosti mentorované osobě. Podobně jako v koučinku mu v daném tématu pomáhá najít správný směr, pochopení a řešení situace.

Mentoring bývá pro svůj přínos, pro vzdělávání, motivaci a jiné benefity stále častěji používán ve firemním prostředí. Z mé zkušenosti má bohaté uplatnění i v seberozvoji, při překonávání životních limitů, nebo například při zpracování dávných traumatických zkušeností. Předávám své několikaleté zkušenosti, které mohou inspirovat. Snažím se hlavně o to, aby nedocházelo k tomu, že mě bude klient jen kopírovat. Hlavním nástrojem mentoringu u mě jsou anonymní příběhy, kde klient může najít již zmiňovanou inspiraci, ponaučení nebo příklad. Dalším nástrojem pro mě jsou projektivní karty, kde lze nalézt své limity a silné stránky a následně s nimi posléze pracovat.

Co říci závěrem? Nebojte se slov koučink nebo mentoring. Mohou vám do života, pokud máte potřebu se uzdravovat a zlepšovat mnoho užitečného. Nejsou to jen metody pro manažery a firmy, ale ideálně zvoleným způsobem využití pro kohokoliv.