Emoční kotva

29.04.2021

     Emoční kotva kotvení je nevědomý nebo cíleně vytvářený proces, kde se vytváří propojení mezi určitým vnějším podnětem (hudba, slovo, prstové symboly nebo třeba i vůně a jiné) a emočním stavem. Metodu používá cíleně například metoda NLP, dá se říci i EFT, je i součástí mých koučinkových konzultací. Zde je záměr, aby takto vytvořená kotva pozitivně ovlivňovala život a byla ku prospěchu. Jsou i kotvy které vznikají nevědomě a vzhledem k situaci, naladění a okolnostem při jejich vzniku mohou život ovlivňovat pozitivně nebo negativně.

     Mnoho nevědomých kotev jsme si sami vytvořili nebo nám bylo vytvořeno během života. Když svítí na semaforu červená, víme, že máme zastavit. Pokud se rozsvítí červená kontrolka, víme, že je to varování. Když zazvoní budík, víme, že máme vstávat. Vznikají i kotvy pod vlivem rodičů, které zasahují nejen osobní nebo partnerský život, ale i život profesní nebo společenský. I reklama vytváří nevědomky kotvu v našich emocích, ať je to za pomocí zvuku, obrazu.

     Jak to funguje a kotva vzniká? Pokud nemáme zrovna dobrou náladu a zaslechneme písničku, kterou nám hráli na první schůzce, na svatbě a v podobných situacích, na které rádi vzpomínáme, asi mi dáte za pravdu, že se nálada většinou zlepší. Bohužel to funguje i obráceně. Pokud například v období Vánoc, které většina lidí miluje zažijeme bolest nebo nějakou ztrátu, může se stát, že někdy v budoucnosti v nás budou Vánoce způsobovat přinejmenším rozporuplné emoce. S emocemi souvisí i fyziologické reakce organismu, tím se k tomuto stavu můžou přidat i reakce na úrovni těla. Mohu říci, že tyto negativní kotvy jdou zpracovat, již jsem na podobné téma zde psal.

    Co je důležité, Emoční kotvy jdou vytvářet i vědomě, jak bylo psáno v úvodu. K tomu, aby nám nějakým způsobem pomáhaly v každodenním životě. Kdy se může kotva hodit? Pokud potřebujeme překonat psychicky nebo fyzicky náročné období (zde bych doporučil využívat pouze pro krátkodobější období, v případě neúnosné dlouhodobé situace bych se raději zaměřil na řešení příčiny této situace), pokud potřebujete být přesvědčiví u pohovoru, při prezentaci projektu. Dále při změně zakořeněných návyků a všeobecně při seberozvoji.

    Vytváření emoční kotvy a její využívání je jednoduché, většina lidí jej zvládne. Učím tento postup klienty v rámci konzultaci nebo seminářů, jak na to zase někdy jindy.