Amygdala dobrý pomocník, ale i zlý pán

19.02.2024

Amygdala je pojem, který můžete zaznamenat v oblasti medicínské, psychologické, ale i v různých metodách, které lze zařadit do esoterické oblasti. Amygdala leží v přední části spánkového mozkového laloku, amygdala souvisí s emocemi jako je strach, agresivita. V amygdale sídlí emoční paměť, to znamená, že se zde ukládají vzpomínky na citové nebo emoční zabarvení našich dávných prožitků. Je to takový strážce našeho bezpečí, neustále srovnává to, co prožíváme teď s tím, co jsme prožili v minulosti. Pokud něco vyhodnotí jako ohrožující, vyhlásí poplach, i když je hrozba pouze symbolická. Naše racionální mysl může vyhodnotit reakci jako neoprávněnou, ale amygdala ví své.

Přichází reakce uteč nebo bojuj, případně zamrznutí nebo zhroucení. Tyto instinktivní reakce máme uloženy již od pravěku. Intenzita této reakce záleží na intenzitě prožitku, temperamentu a povaze člověka. Pro nás nepříjemné a většinou i pro okolí nepřijatelné reakce je možné nazvat "amygdalickým únosem", kdy jednáme zcela pod vlivem emocí a instinktů.

Tzv. amygdalický únos může vyvolat partnerská hádka, kde cítíme pocit ohrožení našich hranic, našeho já (často může jít i o vzpomínku přenesenou od našich předků díky transgeneračnímu přenosu). Dále to mohou být i pocity ohrožení existenční, nemoc, finanční ohrožení, životní zátěž, životní změna a jiné. Častým spouštěčem bývá i zaměstnání, ač zde nelze čekat rekci na základní instinkty výše popsané, tak i pracovní zátěž, kritika nadřízeného, někdy i šikana na pracovišti, pocit bezmoci, a hlavně nemožnost na tyto jevy reagovat zde vyvolává rekce. Ty se navíc snažíme potlačovat, což vede k tomu, že se dostaneme do bludného kruhu našich emocí, reakcí a pocitů.

Co s tím, pokud trpíte nepřiměřenými reakcemi na tyto a jiné jevy? Řešení je možné, ať psychologické, psychiatrické. Řešení mohou najít i ti, kteří hledají pomoc s využitím alternativních nebo esotericky zaměřených metod. Koučink zde může být také velkým pomocníkem. Řešením by nemělo být dle mě potlačováním nepřiměřených reakcí pomocí například medikace, ale pomocí pochopení a zpracování příčiny reakce. To znamená dávných událostí. Ale i zapojením naší vědomé složky, změnou naučených vzorců chování a naučením se zvládat dané rekce. Zde může být právě koučink samostatným řešením nebo doplňkem jiných postupů.