Temperament, čtyři základní typy

09.09.2021
Temperament - 4 základní typy
Temperament - 4 základní typy

Už jste určitě někdy slyšeli o 4 typech temperamentu nebo vás někdo k těmto typům zařadil? Občas se u klientů setkám s tím, že klienti vědí, jaký mají temperament, ale nevědí, co to vlastně znamená.

Tomuto rozdělení temperamentu položil základy již Hippokrates, který přišel s myšlenkou o čtyřech tělesných šťávách (humorech), jejich poměr u člověka určuje jeho reakce na okolí. Následně rozdělil temperament lidí na 4 typy. Tento pohled rozvíjeli další osobnosti až do dnešních dnů.

  • Cholerik (žluč) - tento typ bude laickou veřejností nejvíce znám. Je silně vzrušivý se sklony k výbuchu hněvu a někdy až k agresi. Špatně se ovládá, reaguje impulzivně, tím i nerozvážně. Jde hlavou proti všem a všemu. Trpí netrpělivostí, bývá dominantní, egocentrický. Partneři nebo blízké osoby si stěžují na těžké soužití. Reaguje navenek velmi rychle.
  • Sangvinik (krev) - na podněty reaguje přiměřenou reaktivitou; na slabé slabě, na silné reaguje silně. Je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, veselý, optimistický, ale bývá nestálý a lehkovážný. Emoce a prožitky prožívá mělce.
  • Melancholik (černá žluč) - má hluboké prožívání podnětů a bývá spíše smutně naladěn. Má sklony k pesimismu, obává se budoucnosti; život vidí spíše jako obtížný, má rád klid, vypjaté situace nesnáší. Jeho city jsou trvalé, neprožívá je příliš navenek, emočně žije spíše vnitřně. Mívá problém navazovat vztahy a kontakty. Ty, které se mu podaří navázat bývají trvalé.
  • Flegmatik (sliz; hlen) - emočně bývá vyrovnaný, okolí jej může vidět jako lhostejného, chladnokrevného až apatického, vzruší ho jen silné podněty. Je stálý i spokojený. Pevné vztahy buduje jen k vybraným osobám. Oplývá pasivitou, chybí mu velké životní ambice, nemusí změny.

Je důležité říci, že nelze lidi rozdělovat kategoricky do těchto čtyř typů. Je jen málo lidí, kteří jsou vyhraněný jeden typ. Jednotlivé typy se vzájemně ovlivňují a většina testů temperamentu to zohledňuje. Určí vám vlastnosti typu, který u vás převládá a jaké vlastnosti ostatních typů a v jaké míře vás ovlivňují. Tato charakteristika, kterou jsem převzal popisuje spíše negativa. Mnohem zajímavější je temperament podle živlů, který se věnuje nejen negativům, ale i pozitivům. Dá se využít v rozvoji, profesi nebo podnikání a je založen na stejném principu.

Další členění:

Introvert - žije především svým vnitřním životem, ač se to někdy nezdá, je velmi vnímavý k okolí, je přemýšlivý, empatický a okolí spíše pozorující. Bývá rozvážný v jednání, je opatrný v citech, mlčenlivý, pohybuje se rád v menší skupině lidí. Ale pokud je to žádáno, dovede být i určitý čas extrovert, ale nesmí se to přehánět.

Extrovert - žije navenek, spíše povrchně a spontánně, je komunikativní, je rozhodný, jedná často rychle až zbrkle, má otevřené city, které bývají jako jeho převažující jednání povrchní a přehlíží své okolí. Pro spokojenost potřebuje být středem pozornosti, na rozdíl od introverta mu dělá dobře být součásti větší skupiny lidí.

Tento popis je velmi zúžený, pokud chcete toto téma poodhalit více, doporučuji k tomu informace vyhledat v literatuře.