Co je Selektivní hluchota a slepota 

07.11.2022
Selektivní hluchota a slepota, sice neškodný, ale omezující životní postoj
Selektivní hluchota a slepota, sice neškodný, ale omezující životní postoj

Tento pojem zrovna nepatří mezi odborné psychologické pojmy. Popisuje určitý vzorec chování a způsob řešení situací, který možná používáte. Slouží jako obrana, nástroj, který nám může pomáhat, ale v mnoha případech škodit.

Co to tedy je selektivní hluchota/slepota a jak se projevuje? Projevuje se tím, že člověk "selektuje" určité informace, životní situace a vnímá pouze ty, které zapadají do jeho způsobů vidění světa. Ty ostatní vnímá pouze omezeně nebo vůbec ne. Může to být obranný mechanismus u malých dětí, ale zcela běžně jej najdete u dospělých. Asi sami uznáte, že domluvit se s takovým člověkem bývá těžké, ne-li nemožné. Není dobré takového člověka odsuzovat, spíše se jej snažme pochopit. Mohl ve svém životě zažít špatnou situaci a takový způsob obrany se mu v ní osvědčil.

Může vzniknout dojem, že tímto způsobem chování trpí hlavně okolí tohoto člověka a jemu to vyhovuje, což není daleko od pravdy. Především tento člověk přichází o mnoho důležitého. Mohou tím trpět jeho vztahy, pokud v komunikaci nepřijímá názor druhých. Marné snažení o vyváženou komunikaci dříve nebo později okolí vzdá. Samotný člověk se připravuje o příležitost, inspirace, poučení nebo rady od svých nejbližších. Když opustíme oblast vztahů, tak v dnešní době zaměřené na informace tento postoj brání používat tzv. kritické myšlení, vidět/slyšet informace z více úhlů, utvořit si vlastní a nestranný názor. Být nezávislý a nepodléhat informacím, které zapadají do mnohdy jednostranného vnímání. V případě klientů, kteří mě navštěvují se stává to, že tento postoj brání jejich uzdravení (v oblasti zdraví, vztahů aj.), nedaří se jim najít zdravý nadhled pro hledání východiska z jejich situace.

Jak se tohoto zbavit? Pokud budete toho, kdo tímto trpí, přesvědčovat o nutnosti řešení, s velkou pravděpodobností hrozí, že neuslyší nebo neuvidí. Musí na to přijít sám, což je úkol těžký, ale určitě zvládnutelný. Pokud si uvědomujete, že tento obranný nástroj používáte, je dobré na začátek začít si toto uvědomovat, začít přijímat i to, co je nepříjemné nebo bolavé.

Pokud to je jen zlozvyk, mnohdy postačuje uvědomění. Jestliže se situace nezlepší, je dobré najít dávnou událost, která vedla k používání této obrany. Příčinu je možné nalézt většinou v dětství. Následně změnit vědomá i nevědomá vnitřní nastavení, s tím mohu pomoci, případně někdo jiný.

Pokud si uvědomujete, že tímto trpíte, že to narušuje Vaše vztahy nebo běžný život, a podaří se Vám toto změnit, věřte, že se uleví především Vám. Určitě to ocení i okolí a projeví se to formou lepších vztahů.