Vliv Rodových linií ve vztazích a v životě

22.11.2023
Rodové linie, "prokletí" nebo výzva?
Rodové linie, "prokletí" nebo výzva?

Většina lidí si pod pojmem rodová linie představí rodokmen, který poodhalí linii předků a umožňuje poznat kdo byli naši předci. Nejen v generaci rodičů nebo prarodičů, tu většinou známe. Pokud hledáte informace o této oblasti, tak zde asi potřebné nenajdete.

Téma tohoto článku se zaměřuje na to, jak je možné pracovat na objasnění toho, co v rodinné linii ovlivňuje náš život, případně život našich dětí nebo vnoučat. Nejčastěji nás zkušenosti našich rodů (předků) skrytě zasahují ve fungování vztahů, tam to nejvíce vidíme a taky nejvíce to bolí, a i si zde mnoho ubližujeme. Ale také v oblasti zdraví, životní spokojenosti, úspěchu, mohou zde být i životní přístupy, postoje, které se neslučují s našimi hodnotami.

Pohled na rodové linie tedy může v rámci životních změn přinést ponaučení k tomu, abychom neopakovali stejné chyby jako naši předci. Ale není vždy nutné s vaničkou vylít i dítě, určitě je možné od generací předešlých převzít i mnoho pozitivního. Pokud jsem klientem osloven, případně se spoluprací dostaneme k tomuto tématu, tak po vzájemné dohodě se můžeme ponořit i do těchto pro něho neprobádaných míst, která jsou součástí každého.

Pomáhám mimo jiné pomocí principu vztahových provázků nebo prvotních otisků často neuvědomované negativní vzorce, skrytá rodinná traumata (nevědomá, ale možná o to silněji zasahující současný život) dostat do vědomí, racionálně jej vyhodnotit a poučit se z nich. To někdy nemusí stačit, otisky, chcete-li energetické stopy, mohou být v našem nervovém systému tak silně uloženy, že je ještě nutné pomocí dalších technik se vyrovnat i s tímto. I tyto postupy klientům nabízím, přístup je vždy individuální dle situace klienta. Případně, pokud se chce klient do poznání a hlavně změn zapojit aktivněji, je možné absolvovat seminář věnující se právě rodovým liniím.

Možná úskalí změn v rodových liniích:

Často se nestává, že by při řešení jednorázových "bloků", vzorců docházelo k nějakým zásadním nepřiměřeným reakcím na změnu. Spíše zde zrazuje vůle. Pokud už jste nějakou změnu zaběhlých rodinných vzorců, fungování rodiny, změnu zaběhlého rodinného pohledu na život, úspěch, partnerské vztahy nebo výchovu absolvovali a zradilo vás při této činnosti tělo, psychika nebo jiné, tak možná příčina toho bude popsána níže. Pokud se na podobné změny chystáte, není cílem těchto řádků vás odradit, spíše naopak. Cílem je to, abyste vaše úsilí využili a případně se zaměřili i na možnost tohoto jevu právě u vás.

Někdo se rozhodne zcela se odpoutat od rodiny a předků, nebývá to rozmar, často to jsou vážné důvody. Úskalí může nastat právě tím, pokud tato změna je zásadní, komplexní. Není tím myšleno pouhý odchod od rodiny, tzv. "spálení všech mostů", svatební obřad a podobné. Je zde myšlena změna vnitřní. Změna vnitřních nastavení vytvořená vlivem nastavení generací předešlých, odstranění možných citových pout, závislostí, pocitů viny a našlo by se ještě mnoho jevů, které se pohledem do rodových linií mohou objevit.

At chceme nebo nechceme, do nějaké rodiny jsme přišli stali jsme se její součástí. Člověk je od přírody není jen sólo hráč, ale vždy žil ve skupině, je k tomu geneticky vybaven. Má mnoho neuvědomovaných přirozených reakcí, které mu pomáhají učit se nápodobou, jít s rodinou, být její součástí. Má mnoho instinktů, jak přežit, jednat, ale i instinkty, jak být součástí celku, jak se "neztratit", nebýt vyloučen. Více bych se o tomto tématu podruhé nerozepisoval, nechal bych to na odborníky pro tuto oblast.

Ač nás ke změně vedou vážné důvody, situace je nevyhnutelná, minulost může mít vliv na naše zdraví, neslučuje se s našimi hodnotami, potřebami, a hlavně hlava to ví, tak tyto skryté instinkty nás mohou zradit. Možná jste už něco slyšeli o amygdale, pokud ne, tak se o ní někdy rozepíši více. Opět se nebudu pouštět do hloubky. Zjednodušeně amygdala je součást našeho mozku, ukládají se zde střípky našich zkušeností (ale i zkušeností předků), amygdala tyto zkušenosti vyhodnocuje. Pokud vyhodnotí situaci jako nebezpečí, spustí reakci těla a jeho systémů pro zvládnutí tohoto nebezpečí. Boj, útěk, zamrznutí, zhroucení patří mezi tyto nejčastější reakce.

Zde právě tato změna může být právě tím spouštěčem, byla vyhodnocena jako nebezpečí odloučení od skupiny, ohrožení vlastních zájmů, ale i zájmů celé skupiny. Instinktivně, bez našeho vědomí můžeme situaci vnímat tak, že sami nepřežijeme, neznáme a nové (nepoznané je nebezpečné) a jiné. S tímto jsem se několikrát u klientů setkal. Tato situace má řešení, je třeba se naučit pracovat se svým balančním systémem, případně změnit intenzitu změn nebo přehodnotit jejich nutnost. Často i přijetí a zpracování toho, co vnímáme jako nepřijatelné, může situaci výrazně změnit. Závěrem ještě nutno říci, že tato příčina nezdaru nemusí být jediná, vzhledem k individualitě člověka je možné setkat se i s jinými.