Enneagram v praxi zábavnou  formou

24.06.2023

Jednodenní kurz, kde není jen teorie, ale prakticky se pracuje formou hry pomocí deskové hry k tomu určené s moudrostí metody. Díky tomu se učí účastníci přenášet teoretické poznatky do praxe. Pro individuální skupiny je možné tento kurz rozšířit na 2 dny a praktický nácvik ještě prohloubit


Začátek: 8.30, konec cca 16. 30 (Pokud není domluveno jinak)

Cena kurzu: 1 800,-Kč

(termíny, místo konání, nabídka dalších kurzů zde)

Více o semináři:

 • Interaktivní seminář s praktickým cvičením použití metody
 • Využití v každodenním životě (ve vztazích, v profesi)
 • Pomocí herního plánu, otázek a odpovědí uvědomění vlastních životních strategií, ale hlavně i rozdílů ostatních typů
 • Není nutné absolvování základního kurzu
 • Využití pro osobní i profesní oblast

Cíl tohoto semináře:

 • Zábavnou a nenáročnou formou porozumět svým modelům chování
 • Pochopit rozdíly v životním přístupu a chování druhých lidí
 • Uvědomění si rozdílné životní strategie a přístupy jednotlivých typů
 • Naučit se protiklady využívat, přestat si rozdíly brát osobně
 • Uvědomit si a změnit nezdravá očekávání od sebe a druhých
 • Zlepšit vlastní emoční inteligenci, mluvit o sobě, o svých pocitech
 • Díky novému pohledu na vztahy s okolím začít zkvalitňovat vztahy
 • A mnohé jiné