Je koučink opravdu pro každého?

10.05.2022

Dovoluji si říci, že určitě ano. Obohacuji koučink metodami, které standartní koučink rozšiřují o další možnosti. Přizpůsobuji postup tak, aby jej mohli využít nejen lidé plní vůle a aktivity, ale i děti nebo lidé s momentálními limity (věk, zdravotní nebo psychický stav, složité životní období). To znamená, že i mimo dospělou populaci, i pro děti. Je zde ale důležité, aby v těchto případech dítě mělo samo chuť se rozvíjet, lépe využívat svůj potenciál ve škole nebo ve sportu. Případně se vyrovnávat s různými situacemi.

Standartní koučink je:

 • Technika k rozvoji v různých oblastech (zdraví, profese, vztahy, osobnost)
 • Technika k překonání životních situací, a hlavně poučení se z nich
 • Kouč zde není přímý poradce, ale průvodce
 • Rozvíjí silné stránky klienta
 • Pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím a řešením
 • Koučink není terapie

Co dělám v koučinku jinak:

 • Volím takový přístup, aby se dal použít na běžné otázky a pro širokou skupinu lidí, byl jednoduchý a srozumitelný - pro každého. Ne, jak bývá často vnímán - pro manažery, sportovce
 • Pracuji stylem Celostního koučinku, není to nic spirituálního, znamená to, že se nesoustřeďuji pouze na jednu životní oblast, vše spolu vzájemně souvisí (zdraví, vztahy, osobnost, profese), zkvalitněním jedné oblasti se běžně zkvalitňují i další oblasti života
 • Nevěnuji se jen rozvoji silných stránek, i slabé v úvodu v nutné míře potřebují pozornost
 • Zaměřuji se na dávné emoční zranění a bolesti, jejich zpracováním se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude klient používat staré nefunkční komunikační a obranné strategie
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a životních témat je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se alespoň částečně s příčinu pracuje, člověk může plnohodnotněji využít svého potenciálu. Příčinou bývá mimo jiné již zmiňovaná emoční bolest nebo zatěžující zkušenost
 • Vedu klienta v duchu filosofie Kaizen, tzn. jen malé neohrožující a dosažitelné změny v pohledu na sebe, příp. v životě, které vedou k velkým a trvalejším výsledkům
 • Využívám koučink i pro pomoc v krizových obdobích k hledání východiska ze situace
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou a vedením udělat změnu - učím klienta využívat podpůrné sebemotivační techniky, případně krátkodobě a po omezený čas aktivněji vstupuji do procesu změn, což se běžně v koučinku nedělá, maximálně se snažím zůstat stále pouze koučem - průvodcem

Postupy, které při koučinku používám: