Proč může být koučink pro každého?

10.05.2022

Pokud se koučink spojí s postupy, které do něho dle teorie nepatří nebo s touto filosofií zdánlivě nesouvisí, jde to. Obohacuji koučink metodami, které standartní koučink rozšiřují o další možnosti.  Přizpůsobuji postup tak, aby jej mohli využít nejen lidé plní vůle a aktivity, ale i děti nebo lidé s momentálními limity (věk, zdravotní nebo psychický stav, složité životní období). Není důležitá velká a viditelná změna hned, ale i malá dílčí změna podpořená aktivitou klienta se počítá a má v konečném důsledku velký přínos. U dětí nebo studentů je důležité, aby v těchto případech měli sami chuť se rozvíjet, lépe využívat svůj potenciál ve škole nebo ve sportu. Případně se vyrovnávat s různými situacemi.

Standartní koučink je:

 • Technika k rozvoji v různých oblastech (zdraví, profese, vztahy, osobnost)
 • Technika k překonání životních situací, a hlavně poučení se z nich
 • Kouč zde není přímý poradce, ale průvodce
 • Rozvíjí silné stránky klienta
 • Pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím a řešením
 • Koučink není terapie

Co dělám v koučinku jinak:

 • Volím takový přístup, aby se dal použít na běžné otázky a pro širokou skupinu lidí, byl jednoduchý a srozumitelný - pro každého. Ne, jak bývá často vnímán - pro manažery, sportovce
 • Pracuji stylem Celostního koučinku, není to nic spirituálního, znamená to, že se nesoustřeďuji pouze na jednu životní oblast, vše spolu vzájemně souvisí (zdraví, vztahy, osobnost, profese), zkvalitněním jedné oblasti se běžně zkvalitňují i další oblasti života
 • Nevěnuji se jen rozvoji silných stránek, i slabé v úvodu v nezbytné míře potřebují pozornost
 • Používám diagnostickou techniku, která umožňuje přesněji pracovat s příčinou, popsat situaci a zaměřit se efektivněji na potřebnou oblast
 • Tím, že se zaměřuji se na dávné emoční zranění a bolesti se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude klient používat staré nefunkční komunikační a obranné strategie
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a životních témat je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se alespoň částečně s příčinu pracuje, člověk může plnohodnotněji využít svého potenciálu. Příčinou bývá mimo jiné již zmiňovaná emoční bolest nebo zatěžující zkušenost
 • Vedu klienta v duchu filosofie Kaizen, tzn. jen malé neohrožující a dosažitelné změny v pohledu na sebe, příp. v životě, které vedou k velkým a trvalejším výsledkům
 • Využívám koučink i pro pomoc v krizových obdobích k hledání východiska ze situace
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou a vedením udělat změnu - učím klienta využívat podpůrné sebemotivační techniky, případně krátkodobě a po omezený čas aktivněji vstupuji do procesu změn, což se běžně v koučinku nedělá, maximálně se snažím zůstat stále pouze koučem - průvodcem

Postupy, které při koučinku používám:

 • Dispoziční test - povahové vlastnosti, silné stránky
 • Enneagram - typologie osobnosti
 • Mentoring - příběhy, příklady k ponaučení a uvědomění
 • Kaizen - metoda malých dosažitelných změn k významným zlepšením
 • Mentální trénink
 • Harmonizační a sebemotivační techniky
 • Ale hlavně lidský a věřím, že srozumitelný přístup