Hypersenzitivita - zvýšená citlivost

12.09.2023
Hypersenzitivita není nemoc, ale dar, jen to chce změnit pohled
Hypersenzitivita není nemoc, ale dar, jen to chce změnit pohled

Připadáte si někdy jiní nebo divní nebo jste si takto připadali v dětství? S výkyvy emocí od pozitivních po negativní? Okolí vás vnímá jako introverty, neurotiky? Možná jste hypersenzitivní. Námět pro tento článek a seznam projevů těchto lidí jsem si dovolil převzít z knihy. Jak vystoupit z vlastního stínu od autorky Marie Terezie Novákové z vydavatelství Grada, kterou doporučuji ke čtení.

V roce 1991 se začala tímto fenoménem zabývat americká psycholožka Elaine N. Aronová. Hypersenzitivní lidé bývají společností často přehlíženi, protože úplně nezapadají do jejího zaměření na výkon. Ale určitě jejich vidění a vnímání světa může být pro společnost užitečné. Tato psycholožka uvedla, že v populaci je 15-20 % těchto lidí, což je každý pátý. Předpokládám, že tento počet je v americké populaci a je ještě nutné zohlednit rok vydání knihy.

Níže naleznete charakteristiky, jak se tito lidé projevují. Pokud se ztotožníte s většinou těchto charakteristik, je vysoce pravděpodobné, že jste hypersensitivní člověk HSP. Toto téma jsem neotevřel z toho důvodu, abyste se litovali nebo naopak cítili jako výjimeční a posilovali si své ego. Důvodem bylo, abyste se případně pochopili, byli k sobě shovívaví, nekladli na sebe přehnané nároky a očekávání, prostě se přijali, případně navytvářeli tzv. nálepky dle teorie nálepkování. To samozřejmě platí i směrem k partnerům a hlavně dětem, pokud vám vstoupili do rodiny.

Charakteristika hypersenzitivních lidí:

 • Velmi vnímaví, citliví, empatičtí
 • Velmi plaché bytosti už od dětství
 • Zneklidňuje je velký hluk
 • Nejsou soutěživí
 • Jsou laskaví a potřebují laskavý přístup
 • Na silné smyslové podněty reagují s přehnanou citlivostí
 • Jsou otevření, svědomití, pomáhají druhým
 • Působí dojmem, jako by se nechávali unášet náladami a svými myšlenkami
 • Vykonávají více činností najednou
 • Snadno se unaví, a tak období činnosti střídá období nečinnosti
 • Mají rádi stanovený denní rytmus, na nepředvídané změny reagují podrážděně
 • Milují klid a harmonii, šíří ji kolem sebe, pokud nejsou vystresovaní neúměrnými nároky
 • Násilí v životě ani v médiích nesnášejí
 • Jsou velmi empatičtí a soucitní, rádi pomáhají
 • Odmítají mrzutosti a konflikty
 • Milují rostliny, zvířata
 • Často jsou obdařeni mimosmyslovým vnímáním
 • Mohou mít i léčitelské schopnosti
 • Okolí je považuje často za přecitlivělé
 • Jsou to plaché bytosti
 • Ve stresu jsou náchylní k chybám, umí dokonce velmi účinně vystresovat své okolí
 • Umí se zaseknout, zastavit, zdánlivě sabotovat akci nebo práci