Hypersenzitivita - zvýšená citlivost

02.05.2023

Připadáte si někdy jiní nebo divní nebo jste si takto připadali v dětství? S výkyvy emocí od pozitivních po negativní? Okolí vás vnímá jako introverty, neurotiky? Možná jste hypersenzitivní. Námět pro tento článek a seznam projevů těchto lidí jsem si dovolil převzít z knihy Jak vystoupit z vlastního stínu od autorky Marie Terezie Novákové z vydavatelství Grada, kterou doporučuji ke čtení.

V roce 1991 se začala tímto fenoménem zabývat americká psycholožka Elaine N. Aronová. Hypersenzitivní lidé bývají společností často přehlíženi, protože úplně nezapadají do jejího zaměření na výkon. Ale určitě jejich vidění a vnímání světa může být pro společnost užitečné. Tato psycholožka uvedla, že v populaci je 15-20% těchto lidí, což je každý pátý. Předpokládám, že tento počet je v americké populaci a je ještě nutné zohlednit rok vydání knihy.

Níže naleznete charakteristiky, jak se tito lidé projevují. Pokud se ztotožníte s většinou těchto charakteristik, je vysoce pravděpodobné, že jste hypersensitivní člověk HSP. Toto téma jsem neotevřel z toho důvodu, abyste se litovali nebo naopak cítili jako výjimeční a posilovali si své ego. Důvodem bylo abyste se případně pochopili, byli k sobě shovívaví, nekladli na sebe přehnané nároky a očekávání, prostě se přijali. To samozřejmě platí i směrem k partnerům a hlavně dětem, pokud vám vstoupili do rodiny.

Charakteristika hypersenzitivních lidí:

 • Velmi vnímaví, citliví, empatičtí
 • Velmi plaché bytosti už od dětství
 • Zneklidňuje je velký hluk
 • Nejsou soutěživí
 • Jsou laskaví a potřebují laskavý přístup
 • Na silné smyslové podněty reagují s přehnanou citlivostí
 • Jsou otevření, svědomití, pomáhají druhým
 • Působí dojmem, jako by se nechávali unášet náladami a svými myšlenkami
 • Vykonávají více činností najednou
 • Snadno se unaví, a tak období činnosti střídá období nečinnosti
 • Mají rádi stanovený denní rytmus, na nepředvídané změny reagují podrážděně
 • Milují klid a harmonii, šíří ji kolem sebe, pokud nejsou vystresovaní neúměrnými nároky
 • Násilí v životě ani v médiích nesnášejí
 • Jsou velmi empatičtí a soucitní, rádi pomáhají
 • Odmítají mrzutosti a konflikty
 • Milují rostliny, zvířata
 • Často jsou obdařeni mimosmyslovým vnímáním
 • Mohou mít i léčitelské schopnosti
 • Okolí je považuje často za přecitlivělé
 • Jsou to plaché bytosti
 • Ve stresu jsou náchylní k chybám, umí dokonce velmi účinně vystresovat své okolí
 • Umí se zaseknout, zastavit, zdánlivě sabotovat akci nebo práci