Něco o emocích

29.03.2019

       Emoce jsme dostali do vínku díky vývoji, pomáhají nám přežít v prostředí, v kterém žijeme. Například emoce strachu v nás mobilizuje reakci takovou, že se do něčeho nepustíme, utečeme nebo se situací bojujeme. Tato vnitřní mobilizace spustí fyziologické pochody v organismu, které fungují bez našeho vědomého zásahu. Například pak můžeme zkoprnět, svalstvo zatuhne nebo se naopak vyplavují hormony, které tělo aktivují k boji nebo útěku. I v prvních měsících života náš život řídí především emoce. Křikem, výrazem dává kojenec najevo, jak se cítí. Emoce mohou být pozitivní, negativní. U svých klientů se spíše setkávám s těmi negativními, ty pozitivní vedou člověka směle spokojeným životem. Ty negativní škodí, omezují, způsobují zdravotní problémy. Ale je nutno říci, že bylo určitě období, kdy nám tyto emoce byly užitečné, chránily nás a možná by životní okolnosti napáchaly mnohem víc škod na duši. Bohužel již často neodpovídají současným potřebám.

       Problémem je to, že svými myšlením člověk dává emocím jméno, přívlastek, ukládá si tento pocit do paměti. Pokud hodnotí určitý opakovaný emoční prožitek nějakým přívlastkem, dále si jej spojuje s dalšími negativními věcmi, dává mu určité pravidlo. Nejen mozek si toto pravidlo uloží, ale zůstane i určitá buněčná paměť. Pak už stačí vzpomínka a sevře se žaludek, začne se špatně dýchat, rozbolí záda, objevují se v chování různé nepřiměřené reakce. Většina lidí je plna těchto mentálních hodnocení, je to špatné, těžké, bolí to, nechci to a podobně. Tyto emoční stavy založené často na neopodstatněných domněnkách nebo zkušenostech aktivují organismus k nějaké činnosti, která nám většinou v životě neslouží. Touto obranou je i pláč, hněv, vztek, útěk, boj a jiné

       Jak tedy omezit negativní vliv emocí na náš život? Samotné emoce můžeme z těla uvolnit různými technikami, i běh může zbavit tělo negativních emocí, chcete-li stresu, ale po nějakém čase se tyto emoce tak nějak doplní. Proto je dobré změnit ty nevhodné Mentální hodnocení a "pravdy". Návod můžete najít v literatuře, s klienty na změně mentálních programů trávíme mnoho času a řekl bych úspěšně.

         Prevencí pak může být tyto hodnocení se snažit nevytvářet. Pokud prožijete něco negativního, zkuste na tom najít něco pozitivního a nedávat prožitkům různé přívlastky a hodnocení, hrůza, děs, katastrofa, peklo, horor apod. Jistě byste dosadili i další, možná ještě horší. Pak představa hororu, katastrofy už spouští již jmenovanou emoční reakci, z které nám nemusí být úplně dobře. Můžete si v životě všimnout ještě jednoho mechanismu. Pokud se dostaneme do ohrožení, emoce vyplaví hormony pro boj nebo útěk, v této situaci jde mozek a jeho racionální přístup tak nějak stranou a zase se k němu vrátí, až situace odezní, pokud se nějakým negativním hodnocením situace, životní etapy stavíme do této "emoční pohotovosti", žádné rozumné řešení nenajdeme.