Intuitivní kresba jako forma arteterapie

07.02.2020

       Automatická - intuitivní kresba se dá použít jako forma arteterapie. Může to být k uvolňování emocí, jejich zpracování. K uvolnění potlačených citů, k probuzení intuice, harmonizaci, dá se říci až k meditaci. Pomocí kresby se dá vyjádřit stará bolest, vzpomínka, o které se nechce z nějakého důvodu mluvit, umožňuje pomocí symbolů - obrazů pochopit různé situace.

     Tuto techniku společně s dalšími využívám s klienty na pravidelných večerní setkáních nebo na celodenních a víkendových seminářích.

     Automatická kresba v tomto využití nabízí člověku sebepoznání, růst, ale ne násilnou formou. Posouvá člověka jen tam, na co je již připravený nebo zralý. Pokud tedy někdo nechce, prostě nekreslí, automatická kresba respektuje jeho vůli.