Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Arteterapeutická intuitivní kresba

15.04.2021

       Arteterapie je léčba uměním. Používá se více technik, od výtvarných až po muzikoterapii, dramaterapii, pohyb nebo tanec. Každá má své možnosti. Různé studie potvrdily, že arteterapie má mnoho pozitivních účinků. Pomáhá například s redukcí úzkosti, stresu, může pomoci pracovat s emočním stavem a mnohé jiné.

      Pro někoho je to pouze čmárání, nesmyslné tvoření, ale opak je pravdou. Cílem arteterapie je uvolnit svůj tvůrčí potenciál. Ale i sdělit něco, co klient jinou formou nedovede. Důležitou součástí je kromě tvorby a vyjádření i reflexe. Klient se vyjadřuje k výtvoru, díky tomu se učí mimo jiné mluvit o sobě, o svých pocitech. K výtvoru se vyjadřuje i terapeut, užitečná je společná diskuse.

       Při konzultacích, inspiračních seminářích používám kresbu. A to tzv. intuitivní nebo automatickou. S podobným záměrem jako jednotlivé typy arteterapie. Tato technika klientům pomáhá především tím, že mohou mezi konzultacemi dál pracovat na sobě, tyto dovednosti předat například dětem nebo partnerům a zapojit je do společných rodinných pozitivních změn. Výhodou techniky je to, že intuitivní kresba umožnuje pracovat jen s pocity, emocemi a aspekty, které je klient připravený řešit a zpracovat. Kresba nedovolí něco uspěchat, učí jinou formou vyjádřit to, co je někde v hloubi skryté, o čem se klient bojí nebo stydí mluvit. Hlavním efektem je úleva. A to i při této "náhradní" formě vyjádření.

Individuální využití

       Intuitivní arteterapeutická kresba, jak již bylo napsáno, se dá využít individuálně v rámci konzultace (neznamená to, že každý klient, který mě osloví, musí bezpodmínečně kreslit, je to velmi individuální). Ale i doma je možnost případně konzultovat výsledek, pocit nebo postup práce telefonicky. Cílem je vyjádření emoce, pocitu, obavy, myšlenky nebo vzpomínky. Práci nejen s nepříjemnou emocí, ale vyjádření radosti, přání nebo snu. Dále změna vnímání situace, ale i třeba práce s vizualizací, vytváření emoční kotvy. Tyto nástroje zapojuji dle konkrétní potřeby klienta i do sebekoučinku a koučinku.

Skupinové využití

      Ve skupinách využívám techniku v rámci některých motivačních a inspiračních seminářů. Nabídku naleznete v sekci kurzy. I zde je stejný cíl jako u individuální formy. Skupinová práce ne vždy vyhovuje introvertům nebo lidem značně poznamenanými životními prožitky. Výhodou je naopak společná reflexe, sdílení, vzájemná podpora, inspirace nebo motivace v rámci skupiny účastníků. Je možné navštívit Večery s automatickou kresbou - setkání jedenkrát měsíčně s výukou možností intuitivní kresby a s praktickým nácvikem nebo celodenní kurz Harmonizační kresby

Jak kreslíme

       Kreslit je možné tužkou, pastelkou, voskovkou nebo i propiskou. Záleží na tom, co klientovi vyhovuje. Další techniky jako jsou suché nebo olejové pastely, umělecké potřeby z časových důvodů nevyužívám. Klient nebo účastník může kreslit co chce, nejsou žádná omezení nebo normy. Žádný výtvor není špatný nebo ošklivý. U cíleně zaměřených konzultací nebo seminářů přichází pouze návod jakým směrem se vydat nebo na jaké téma se zaměřit.